Zaproszenie do negocjacji

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie zaprasza do negocjacji w sprawie zbycia 10 akcji założycielskich serii A uprzywilejowanych, o łącznej wartości nominalnej 10.000 zł, w spółce  Instytut Terapii Komórkowych S.A. (KRS 0000523513) o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł.

 

Zgłoszenia w sprawie nabycia w/w akcji proszę kierować na adres mailowy a.kurzynska@uwm.edu.pl w terminie do dnia 10 kwietnia 2020r. do godz. 15.00

Zgłoszenie powinni zawierać imię i nazwisko/ nazwę, siedzibę, numer KRS  nabywcy, numer telefonu kontaktowego,  oraz proponowaną cenę nabycia. Zgłoszenia nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 k.c.