RUSZA REKRUTACJA NAUKOWCÓW NA STAŻE I SZKOLENIA PRAKTYCZNE W PRZEDSIĘBIOSTWACH WARMII I MAZUR!

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

serdecznie zaprasza

naukowców regionalnych jednostek naukowych i uczelni
do udziału w stażach i szkoleniach praktycznych w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur

 Rekrutacja w ramach I tury naboru na staże i szkolenia praktyczne trwa
od 28 października 2013 r. do 22 listopada 2013 r.
Liczba miejsc ograniczona

 

Staże i szkolenia praktyczne to szansa na zwiększenie transferu wiedzy naukowej z regionalnych jednostek naukowych i uczelni do MŚP Warmii i Mazur oraz zdolności regionalnych przedsiębiorstw do korzystania z potencjału naukowego warmińsko-mazurskich jednostek naukowych i uczelni przy przygotowywaniu wdrożeń innowacyjnych rozwiązań.

Wymierną korzyścią staży będzie wypracowanie przez każdego stażystę propozycji innowacyjnego rozwiązania zgodnego z potrzebami regionalnych MŚP przyjmujących naukowców na staże.

 Staże naukowców jednostek naukowych i uczelni Warmii i Mazur w regionalnych MŚP będą trwały od 3 do maks. 6 m-cy (ogółem 504 godziny).

Stażyści przed rozpoczęciem stażu będą mieli także okazję odbycia w przedsiębiorstwie w którym będzie realizowany przez nich staż 2-dniowego szkolenia, które w sposób praktyczny przygotuje ich do efektywnej realizacji indywidualnych planów staży.

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do:

  • pracowników naukowych jednostek naukowych oraz naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni z województwa warmińsko-mazurskiego reprezentujących dziedziny nauki i dyscypliny naukowe z potencjałem wdrożeniowym, tj. zgodnie z klasyfikacją OECD: nauki przyrodnicze, inżynieryjne i techniczne, rolnicze, ekonomię i zarządzanie,

  • regionalnych MŚP prowadzących działalność gospodarczą w branży/branżach strategicznych dla rozwoju Warmii i Mazur wg Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. spożywczej, ICT, meblarskiej, turystycznej.

W ramach udziału w projekcie każdemu stażyście zostanie zapewnione wsparcie organizacyjno-merytoryczne opiekuna w przedsiębiorstwie przyjmującym na staż oraz dodatek stażowy za cały okres stażu.

 

Staże i szkolenia praktyczne realizowane są w 2 turach

I TURA

staże w okresie od lutego 2014 r. do maks. końca sierpnia 2014 r.

szkolenia praktyczne w okresie stycznia 2014 do maks. końca maja 2014 r.

II TURA

staże w okresie od września 2014 r, do maks. końca lutego 2015 r.

szkolenia praktyczne w okresie od czerwca 2014 r. do maks. końca listopada 2014 r.

 

Aktualny nabór dotyczy zgłoszeń udziału w I turze staży i szkoleń praktycznych.

Nabór zgłoszeń na II turę staży i szkoleń praktycznych będzie realizowany w kwietniu 2014 r.

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stażu i szkolenia praktycznego jest rejestracja do udziału w projekcie oraz złożenie, przez skojarzone pary naukowiec – przedsiębiorstwo przyjmujące na staż, w terminie do 22 listopada 2013 r., do siedziby Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie (Olsztyn-Kortowo, ul. Prawocheńskiego 4) kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, tj. w wersji papierowej wniosku zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami.

 

 

Więcej informacji o zasadach rekrutacji oraz warunkach odbywania i rozliczania stażyi szkoleń praktycznych

w Regulaminie (pobierz)

 

Strona www: www.uwm.edu.pl/ciitt

Pytania: tel. 89 523 39 00, e-mail: edyta.szacherska@uwm.edu.pl

 

Staże i szkolenia praktyczne realizowane są w ramach projektu pt. „REGIONALNY TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU –

staże i szkolenia praktyczne naukowców w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA