Zapisy na wycieczki organizowane przez Uniwersytet III Wieku

Biuro ds. Socjalnych przyjmuje zapisy na wycieczki organizowane przez Uniwersytet III Wieku:

  • Wilno – 11–13.04.2014 r. – 460 zł
  • Paryż – 24–30.05.2014 r. – 1 500 zł
  • Sankt Petersburg – 13–20.05.2014 r. – 2 400 zł
  • Luksemburg, Bruksela, Amsterdam - 09–13.06.2014 r. – 1 210 zł
  • Fiordy Norwegii - 04–10.07.2014 r. – 3 100 zł + 50 €

Zapisy wraz z zaliczką w kwocie minimum 200,00 zł przyjmowane są do dnia 28 lutego 2014 r. w Biurze ds. Socjalnych, ul. Licznerskiego 4 „B”, pok. 13. Tel. (89) 523 36 00.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z ZFŚS do 30% ceny wycieczki w ramach przyznanego limitu na działalność kulturalną i sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjną.