Wyjazdy rekereacyjne do Krynicy Morskiej

Szanowni Państwo,

Biuro ds. Socjalnych zaprasza na cotygodniowe, sobotnie wyjazdy rekreacyjne do

Krynicy Morskiej.

W bieżącym roku sezon rozpoczniemy 21 czerwca. Biorąc pod uwagę liczbę chętnych w roku ubiegłym, zarezerwowaliśmy najmniejszy 30 osobowy autokar. W przypadku mniejszej liczby zainteresowanych wyjazd nie odbędzie się. Koszt przejazdu w obydwie strony wynosi 51zł.

Zbiórka uczestników na Placu Cieszyńskim w Kortowie( duży parking za Rektoratem) o godz.6:45. Wyjazd z Olsztyna godz.7:00. Odjazd powrotny ze wskazanego przystanku w Krynicy Morskiej planowany jest na godz. 17:00. W Olsztynie będziemy ok. godz.20:00.

Uczestnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie z ZFŚS do 50% poniesionych kosztów rekreacji w ramach przyznanego limitu na działalność kulturalną i sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjną. Zapisy wraz z opłatą przyjmowane będą w nowej siedzibie Biura ds. Socjalnych  ul. R. Prawocheńskiego 4

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy