Wycieczka na Białoruś w terminie 27.06 - 01.07.2015

BIAŁORUŚ – 5 dni

Termin: 27.06 – 1.07.2015

DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników i wyjazd z Olsztyna o godz. 5.00.

Przejazd na granicę z Białorusią. Dalsza podróż do Grodna, zwiedzanie miasta: kościoły, stary i nowy zamek, cerkiew Borysa i Gleba nad Niemnem, dom Elizy Orzeszkowej.

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 2

Śniadanie. Ciąg dalszy zwiedzania miasta: cmentarz z miejscem pochówku Elizy Orzeszkowej. Przejazd do Bohatyrowicz: grób Jana i Cecylii. Dalsza podróż do Szczuczyna: pałac Druckich - Lubeckich. Przejazd do Lidy: zamek Giedymina, kościoły.

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3

Śniadanie. Wyjazd do Nowogródka: muzeum w domu Adama Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich, kościół parafialny. Dalsza podróż – Mir: zespół pałacowo - parkowy należący do ordynacji nieświeskiej, wpisany na listę UNESCO. Nieśwież: najważniejsza rezydencja Radziwiłłów, kościół katolicki, mauzoleum rodu Radziwiłłów, brama słucka. Przejazd w okolice Baranowiczów, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4

Śniadanie. Wyjazd do Kosowa Poleskiego: ruiny neogotyckiego zamku; Mereczowszczyzna: dworek – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki; Pińsk: kościół i klasztor oo. Franciszkanów, pałac Butrymowiczów, kolegium oo. Jezuitów.

Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg

DZIEŃ 5

Śniadanie. Wyjazd do Berezy Kartuskiej: pozostałości klasztoru oo. Kartuzów, więzienie polskie; Kobryń: dworek Romualda Traugutta; Brześć: twierdza brzeska. Przejazd do granicy państwa. Powrót do kraju w godzinach wieczornych. Przyjazd do Olsztyna około północy.

Cena:

przy grupie 40 os. – 1100 zł/os.

przy grupie 35 os. – 1160 zł/os.

przy grupie 30 os. – 1220 zł/os.

Terminy wpłat:

I wpłata przy zapisie     do 31.01.2015     220 zł

II wpłata                        do 31.03.2015     500 zł

III wpłata                      do 30.04.2015     500 zł

 

Dopłata za pokój 1-osobowy: 300 zł.

CENA OBEJMUJE:

  • przejazd komfortowym autokarem (DVD, klimatyzacja, WC, barek)
  • 4 noclegi w hotelach **/*** w pokojach 2-osobowych z łazienką
  • 4 śniadania i 4 kolacje (serwowane w hotelu lub w restauracjach na mieście)
  • program turystyczny
  • opiekę pilota
  • ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA pakiet SUPER (KL, NNW,  bagaż)

CENA NIE OBEJMUJE:

  • kosztu wizy białoruskiej 150 zł – obowiązkowo płatne przy wykupie wycieczki
  • biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów komunikacji miejskiej oraz kosztów lokalnych przewodników, zestawu słuchawkowego Tour-Guide. Koszt pakietu 50 EUR płatny obligatoryjnie dla pilota wycieczki.

WIZA:

30 dni przed wyjazdem należy złożyć dokumentację wizową: 1 zdjęcie (o wymiarach 3,5x4,5 cm, aktualne, kolorowe, matowe, en face, na jasnym tle), wypełniony wniosek wizowy i paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z terytorium Białorusi, z co najmniej dwiema wolnymi stronami.

 

Wpłaty można dokonać u kol. Zosi Rakowskiej w czwartki przed wykładami lub na konto UTW Olsztyn:

Bank Pekao SA w Olsztynie, nr konta 65 1240 5598 1111 0010 4315 8923

Tytuł wpłaty: Wycieczka na Białoruś.

 

Kolejność zajmowania miejsc w autokarze będzie uzależniona od daty pełnej wpłaty!!!