Specjalna oferta promocyjna Aquasfery dla pracowników UWM

Specjalna oferta dla pracowników Uniwerstytetu Warmińsko - Mazurskiego oraz ich rodzin na korzystanie z usług WCRS "Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA"

Oferta obejmuje zakup kart promocyjnych (jednorazowy koszt karty 10zł) na bardzo atrakcyjnych warunkach cenowych:

  • 60 zł - rabat na cenę biletu 15% - ważna 2 miesiące
  • 100 zł - rabat na cenę biletu 20% - ważna 3 miesiące
  • 200 zł - rabat na cenę biletu 25% - ważna 4 miesiące
  • 300 zł - rabat na cenę biletu 30% - ważna 5 miesięcy
  • 500 zł - rabat na cenę biletu 30% - ważna 6 miesięcy
  • 1000 zł - rabat na cenę biletu 30% - ważna 1 rok

Karty promocyjne - karty nie imienne, na okaziciela - za każdym razem musi wejść pracownik UWM okazując legitymację UWM.

Pracownicy posiadający środki na dofinansowanie mogą ubiegać się o zwrot do 50%.