Program Benefit

Od 1 września 2015 roku Uczelnia przystąpiła do programu, oferowanego przez firmę BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA świadczącą usługi dotyczące dostępu do różnych obiektów sportowych i korzystania z odbywających się zajęć sportowo-rekreacyjnych. Ważność karty w skali miesiąca obowiązywać będzie od 15 dnia danego miesiąca do 14 dnia następnego miesiąca.

Ceny brutto (miesięcznie) poszczególnych karnetów:

 • Karta wstępu dla pracownika/były pracownik - 129,00 zł
 • Karta wstępu dla dziecka poniżej 15 lat ( cały pakiet) - 89,00 zł
 • Karta wstępu dla dziecka poniżej 15 lat (wyłącznie basen) - 39,00 zł
 • Karta wstępu dla dziecka powyżej 15 roku życia do 25 roku życia – 129 zł
 • Karta wstępu dla współmałżonka -129 zł
 • Karta wstępu dla osoby towarzyszącej - 170 zł

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z ZFŚS do 50% ceny karnetu w ramach przyznanego limitu na działalność kulturalną i sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjną.

Kwoty należy wpłacać na konta:

 • pracownicy Wydziału Nauk Medycznych na konto:
  Wydział Nauk Medycznych: 72 1030 1218 0000 0000 9113 3121
 • pozostali pracownicy
  Fundusz Socjalny: 73 1030 1218 0000 0000 9113 2036

Z dopiskiem: Benefit, za jaki miesiąc, imię i nazwisko osoby, na którą ma być wydany karnet.