Oferta wycieczek dla pracowników

Szanowni Państwo,
Biuro ds. Socjalnych planuje zorganizować wraz z biurami podróży wycieczki dla pracowników, emerytów, rencistów oraz członków ich rodzin; programy poniżej (szczegółowe informacje w zał.):

  1. Budapeszt i zakole Dunaju – 01-04 maja 2014 r.  - min. 30 osób – 877zł - program
  2. Najpiękniejsze skarby Włoch - 29.04–04.05.2014 r. - 1499 zł - program
  3. Skarby Bawarii - 30.04–04.05.2014 r. - 1299 zł - program
  4. Lwów-Przemyśl - 11.09-14.09.2014 r. - min. 40 osób - 920 zł - program

Zapisy wraz z zaliczką w kwocie minimum 200,00 zł przyjmowane są do dnia 28 lutego 2014 r. w Biurze ds. Socjalnych, ul. Licznerskiego 4 „B”, pok. 13.
Tel. (89) 523 36 00.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z ZFŚS do 30% ceny wycieczki w ramach przyznanego limitu na działalność kulturalną i sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjną.

Zapraszamy