Fitflex - luty 2015

Opłaty za korzystanie z zajęć sportowo-rekreacyjnych oferowanych przez firmę, FITFLEX Sp. z o.o. na miesiąc luty, należy dokonać do dnia 04 lutego br. Wpłaty wniesione po wyznaczonym terminie będą zaliczane na poczet następnego miesiąca br. Ważność karty w skali miesiąca obowiązywać będzie od 15 dnia danego miesiąca do 14 dnia następnego miesiąca.

www.fitflex.pl

Cena poszczególnych karnetów:

 • Karta wstępu dla pracownika - 80,50 zł
 • Karta wstępu dla dziecka poniżej 15 lat KIDS - 54,50 zł
 • Karta wstępu dla dziecka poniżej 15 lat (wyłącznie basen) - 26,50 zł
 • Karta wstępu dla osoby towarzyszącej - 90,50 zł
 • Karta wstępu dla emeryta/rencisty - 80,50 zł         

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z ZFŚS do 50% ceny karnetu w ramach przyznanego limitu na działalność kulturalną i sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjną. Osoby zainteresowane, proszone są o wypełnienie i złożenie wniosku (załącznik nr 25) z dowodem przelewu w Sekcji Socjalnej, ul. Prawocheńskiego 4

Powyższe kwoty należy wpłacać na konta:

 • pracownicy Wydziału Nauk Medycznych na konto:
  Wydział Nauk Medycznych: 72 1030 1218 0000 0000 9113 3121
 • pozostali pracownicy:
  Fundusz Socjalny: 73 1030 1218 0000 0000 9113 2036

Z dopiskiem: fitflex, za jaki miesiąc, imię i nazwisko osoby, na którą ma być wydany karnet.