Fitflex 2015

Uczelnia przystąpiła do programu, oferowanego przez firmę FITFLEX Sp. z o.o., świadczącą usługi dotyczące dostępu do różnych obiektów sportowych i korzystania z odbywających się zajęć sportowo-rekreacyjnych.  Powyższy program dotyczy 2015 roku. Ważność karty w skali miesiąca obowiązywać będzie od 15 dnia danego miesiąca do 14 dnia następnego miesiąca.

Cena brutto (miesięcznie) poszczególnych karnetów:

 • Karta wstępu dla pracownika - 80,50 zł
 • Karta wstępu dla dziecka poniżej 15 lat KIDS - 54,50 zł
 • Karta wstępu dla dziecka poniżej 15 lat (wyłącznie basen) - 26,50 zł
 • Karta wstępu dla osoby towarzyszącej - 90,50 zł
 • Karta wstępu dla emeryta/rencisty - 80,50 zł

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z ZFŚS do 50% ceny karnetu w ramach przyznanego limitu na działalność kulturalną i sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjną.

Osoby zainteresowane, proszone są o wypełnienie i złożenie wniosku (załącznik nr 25) z dowodem przelewu w Sekcji Socjalne, ul. Prawocheńskiego 4:

 • do dnia 7 stycznia za karnet w okresie od 15 stycznia do 14 lutego 2015r.

Powyższe kwoty należy wpłacać na konta:

 • pracownicy Wydziału Nauk Medycznych na konto:
  Wydział Nauk Medycznych: 72 1030 1218 0000 0000 9113 3121
 • pozostali pracownicy
  Fundusz Socjalny: 73 1030 1218 0000 0000 9113 2036

Z dopiskiem: Fitflex, za jaki miesiąc, imię i nazwisko osoby, na którą ma być wydany karnet.