Benefit 2014

Szanowni Państwo

Uczelnia przystąpiła do programu, oferowanego przez firmę Benefit Systems, świadczącą usługi dotyczące dostępu do różnych obiektów sportowych i korzystania z odbywających się zajęć sportowo-rekreacyjnych. Powyższy program dotyczy 2014 roku. Ważność karty w skali miesiąca obowiązywać będzie od 15 dnia danego miesiąca do 14 dnia następnego miesiąca.

www.benefitsystems.pl

 

Cena poszczególnych karnetów:

 • Karta wstępu dla pracownika - 109,00 zł
 • Karta wstępu dla dziecka poniżej 15 lat KIDS - 89,00 zł
 • Karta wstępu dla dziecka poniżej 15 lat (wyłącznie basen) - 39,00 zł
 • Karta wstępu dla osoby towarzyszącej - 165,00 zł
 • Karta wstępu dla emeryta/rencisty - 109,00 zł

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z ZFŚS do 50% ceny karnetu w ramach przyznanego limitu na działalność kulturalną i sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjną.

Osoby zainteresowane, proszone są o wypełnienie i złożenie wniosku (załącznik nr 25) z dowodem przelewu w Biurze ds. Socjalnych, ul. Licznerskiego 4B, pok.13:

 • do dnia 4 każdego miesiąca za udział w zajęciach w danym miesiącu.

Powyższe kwoty należy wpłacać na konta:

 • pracownicy Wydziału Nauk Medycznych na konto:
  Wydział Nauk Medycznych: 72 1030 1218 0000 0000 9113 3121
 • pozostali pracownicy:
  Fundusz Socjalny: 73 1030 1218 0000 0000 9113 2036

Z dopiskiem: Benefit, za jaki miesiąc, imię i nazwisko osoby, na którą ma być wydany karnet.