Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż mienia ruchowego - maszyn stolarskich do obróbki drewna

Dział Obsługi Technicznej i Utrzymania Infrastruktury

Stolarnia 

ul. Słoneczna 50L

10-720 Olsztyn

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego. Przedmiotem przetargu jest mienie ruchome/maszyny stolarskie do obróbki drewna znajdujące się na stolarni w Olsztynie ul. Słoneczna 50L

Cena wywoławcza wynosi:

Grubościówka JAROMA 60 -       2050 zł

Wyrówniarka ŻEFAM DSWB 40 - 1748 zł

---------------------------------

                                  Razem = 3798 zł

Przetarg odbędzie się 13.06.19 o godz. 11

Oferta pisemna powinna zawierać:

  • Imię , nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedziby oferenta.
  • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty należy składać w zamkniętych kopertach.
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin.

Przeznaczony do sprzedaży sprzęt można oglądać w terminie 10.06.19 na stolarni Olsztyn ul. Słoneczna 50L