Oferta kształcenia - Studia podyplomowe

 

Oferta studiów podyplomowych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Wydział Bioinżynierii Zwierząt
ul. Michała Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Ichtiologia i akwakultura

89 523 47 90

Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe

89 523 33 79

 Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt

 89 523 32 85; 606 646 058

 

Wydział Geoinżynierii

ul. Romana Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji89 523 42 62

Wycena nieruchomości

89 523 38 01

 

Wydział Humanistyczny
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

89 527 36 12

 

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Michała Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb

89 523 48 28

Integrowana produkcja i ochrona roślin

89 523 37 81; 523 45 46

Hortiterapia

 508 109 060

Meteorologia i hydrologia stosowana w gospodarce wodnej i ochronie środowiska

89 523 43 86

Odnawialne źródła energii

89 523 48 80

Produkcja rolnicza i ogrodnicza

89 523 34 50

Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu

89 524 56 52

Rolnictwo ekologiczne

89 523 32 66; 523 48 27

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

508 109 060; 604 849 954

 

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Data science w praktyce 

664 315 525

Data science w Python (STUDIA ONLINE)

664 315 525

 664 315 525
  • Informatyka
664 315 525

Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych (STUDIA ONLINE)

664 315 525

Data science w praktyce

664 315 525

Matematyka664 315 525

Zaawansowane technologie informatyczne

89 524 60 92

Zaawansowane metody analizy danych i data mining w biznesie

664 315 525

  

Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Michała Oczapowskiego 4, 10 -719 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Audyt i kontrola wewnętrzna

89 523 47 36

Coaching menedżerski

89 523 44 63; 604 469 001

Ekonomia - rachunkowość budżetowa

89 523 47 36

Ubezpieczenia społeczne

89 524 65 89

Marketing i zarządzanie jakością w sprzedaży

89 523 34 98

Menedżer jakości

600 377 017

Rachunkowość

89 523 47 36

Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej

89 523 39 63

Zarządzanie biznesem

89 523 49 28

Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego

89 523 39 63

Zarządzanie logistyką

89 523 36 69; 723 703 786

Zarządzanie i marketing w oświacie

 89 523 34 83, 602 369 788, 510 249 057

Zarządzanie innowacją, informacją i wiedzą w edukacji

89 523 34 83

Zarządzanie zasobami ludzkimi

89 524 51 65; 524 51 65

Marketing i zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

89 523 34 98

 

 

 

Wydział Nauk Społecznych
ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Bezpieczeństwo i higiena pracy

89 524 62 88, 501 103 682

Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna

89 524 62 70, 665 293 999

Socjoterapia

89 524 62 27

Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska

89 524 63 18

 

Wydział Nauk Technicznych
ul. Michała Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii

89 523 36 03, 506 337 777

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV

89 523 36 03

 

Wydział Nauki o Żywności
plac Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności

89 523 44 72, 89 523 49 44

Żywienie człowieka i dietetyka

89 523 32 70, 89 523 36 73

 

Wydział Prawa i Administracji
ul. Warszawska 98, 10-057 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Administracja publiczna

89 524 64 30

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego

89 524 64 93

Prawo pracy

89 524 64 93

Prawo ubezpieczeń społecznych

 

Prawo zamówień publicznych

89 524 64 30

 

Wydział Sztuki
ul. Feliksa Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

89 524 62 15

Technika z elementami plastyki w zreformowanej szkole

89 524 62 15

Wydział Teologii
ul. Kard. Hozjusza, 11-041 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Doskonalenie specjalistyczne z teologii

89 523 91 20

Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
ul. T. Kościuszki 23, 10-300 Ełk

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Administracja i zarządzanie w administracji87 621 07 07
Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe87 621 07 07
Creating e-learning content and conducting classes using distance learning methods and techniques87 621 07 07
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych87 621 07 07
Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego87 621 07 07
 Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty87 621 07 07
Tworzenie materiałów  e-learningowych oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

87 621 07 07

 Zamówienia publiczne i podatki pośrednie

87 621 07 07

 Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce

87 621 07 07