Warunki, tryb oraz harmonogram postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020

Uchwała Nr 513 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 24 maja 2019 roku  w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej 

  • rejestracja w IRK: 24-30 czerwca 2019 roku,
  • przyjmowanie dokumentów: 1-12 lipca 2019 roku,
  • pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego: 15-23 lipca 2019 roku,
  • rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą – 16 lipca 2019 roku,
  • ogłoszenie wyników pierwszego etapu: 30 lipca 2019 roku,
  • drugi etap postępowania rekrutacyjnego: 2-11 września 2019 roku,
  • ogłoszenie listy rankingowej: 16 września 2019 roku,
  • ogłoszenie listy przyjętych do szkoły doktorskiej: 18 września 2019 roku.