Szkoła doktorska

Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów do szkoły doktorskiej w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych:

 

nauki humanistyczne w dyscyplinach:

 • historia
 • językoznawstwo

 

nauki inżynieryjno-techniczne w dyscyplinach:

 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 

nauki medyczne i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:

 • nauki medyczne

 

nauki rolnicze w dyscyplinach:

 • rolnictwo i ogrodnictwo
 • technologia żywności i żywienia
 • weterynaria
 • zootechnika i rybactwo,

 

nauki społeczne w dyscyplinach:

ekonomia i finanse

 • nauki prawne
 • pedagogika

 

nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie:

 • nauki biologiczne

 

nauki teologiczne w dyscyplinie:

 •  nauki teologiczne

 

Uchwała Nr 512 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu  kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie