Adres: 10-723 OLSZTYN, ul. Dybowskiego 2, t/f +48 89 523 39 36
Informacje

- Kim jesteśmy?
- Zarząd
- Statut Stowarzyszenia
Zarząd 2010-10-17
Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów ODA wybrało 17.10.2010 r. nowy Zarząd:
  1. Prezes - Tadeusz Przestrzelski - 89 523 94 76
  2. Zastępca prezesa - Bernard Stankiewicz - 89 523 78 09
  3. Sekretarz - Wiesława Grygorczyk - 89 542 70 02
  4. Skarbnik - Bożena Reszka - 89 534 39 43

  5. Członek Zarządu - Lucyna Chrzanowska - 89 512 01 77
  6. Członek Zarządu - Helena Reichel - 89 512 44 23
  7. Członek Zarządu - Robert Bernatowicz
  8. Członek Zarządu - Robert Niedźwiecki