Adres: 10-723 OLSZTYN, ul. Dybowskiego 2, t/f +48 89 523 39 36
Informacje

- Kim jesteśmy?
- Zarząd
- Statut Stowarzyszenia
Kim jesteśmy?0000-00-00
Jesteśmy grupą osób, która w okresie studiów od roku 1956 regularnie spotykała się w Duszpasterstwie Akademickim /DA/, później w Olsztyńskim Duszpasterstwie Akademickim /ODA/.
Po ukończeniu studiów wracaliśmy do "Ody", spotykaliśmy się poza nią, wracaliśmy do naszych duszpasterzy, w szczególności do ks. Juliana Żołnierkiewicza - pierwszego "szefa", do ks. Benedykta Przerackiego - drugiego "szefa" i do ks. Mirosława Huleckiego, czyli ks. Mirka.
Zaczęliśmy organizować zjazdy absolwentów. Po wielu latach dojrzała myśl o utworzeniu stowarzyszenia. I tak w październiku 2002 roku zostaliśmy zarejestrowani jako Stowarzyszenie Absolwentów Olsztyńskiego Duszpasterstwa Akademickiego "ODA" w Olsztynie. Siedzibą Stowarzyszenia jest parafia św. Franciszka z Asyżu w Kortowie.
Od roku 2002 spotykamy się regularnie. Każdego roku organizujemy zjazd absolwentów, pielgrzymkę autokarową, spotkanie opłatkowe i wielkopostne, bal karnawałowy oraz majówkę
Stowarzyszenie liczy 65 członków, którzy opłacają składki 5 zł./ miesięcznie. Posiadamy ponad 300 adresów absolwentów, których zapraszamy listownie na ważniejsze spotkania. Najczęściej spotykamy się w parafii św. Franciszka z Asyżu w Kortowie. Proboszczem tej parafii i jednocześnie duszpasterzem akademickim od czasu strajków studenckich w 1981 roku jest ks. Mirosław Hulecki. Jest on także moderatorem naszego stowarzyszenia.
Zapraszamy na nasze spotkania, o terminach których będziemy informować. Prosimy o dostarczanie aktualnych adresów.