• pic0
 • pic1
 • pic2
 • pic3
 • pic4
 • pic5
 • pic6
 
Archiwum

Data umieszczenia wiadomości 30.12.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - publikacja 100 spotów radiowych i

 >>> link <<<Data umieszczenia wiadomości: 12.12.2011 

WYKŁAD ZAMAWIANY

„LAS – ZIELONA FABRYKA MARZEŃ”

dla studentów/-ek kierunku ZAMAWIANEGO OCHRONA ŚRODOWISKA

WYKŁAD WYGŁOSI

Mgr inż. Mariusz Górski-Kłodziński

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

15 GRUDNIA 2011 r.

godz. 7.30 - 10.30        Aula KoteraData umieszczenia wiadomości: 8.12.2011 

>>> Podział uczestników i uczestniczek szkoleń na grupy ćwiczeniowe (szkolenie 5 - 8) <<<Data umieszczenia wiadomości: 8.12.2011 

>>> Szczegółowy PLAN szkolenia nr 5 pt.: Systemy Informacji Przestrzennej <<<


Data umieszczenia wiadomości: 5.12.2011 

WYKŁAD ZAMAWIANY

„REALIZACJA ZADAŃ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO”

dla studentów/-ek kierunku ZAMAWIANEGO OCHRONA ŚRODOWISKA

WYKŁAD WYGŁOSI

Dr inż. Joanna Sulima

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Departament Ochrony Środowiska, Biuro Polityki Ekologicznej

8 GRUDNIA 2011 r.

godz. 7.30 - 10.30        Aula Kotera
Data umieszczenia wiadomości: 29.11.2011 

>>> WYNIKI REKRUTACJI na szkolenia specjalistycznej umiejętności pracy w laboratoriach środowiskowych i SIP (edycja - ZIMA 2011) <<<
Data umieszczenia wiadomości: 29.11.2011 >>> Szczegółowy plan szkolenia nr 6 <<<


Data umieszczenia wiadomości: 28.11.2011 

WYKŁAD ZAMAWIANY

„OCHRONA EUROPEJSKICH TORFOWISK. Przykłady.  Skuteczność ochrony i monitoring. Zadania dla Polski”

dla studentów/-ek kierunku ZAMAWIANEGO OCHRONA ŚRODOWISKA

WYKŁAD WYGŁOSI

Prof. dr hab. Kazimierz Tobolski

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Instytutu Paleogeografii
i Geoekologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1 GRUDNIA 2011 r.

godz. 7.30 - 10.30        Aula KoteraWykład zamawiany - Ochrona środowiska z perspektywy firmy ciepłowniczej - 24 listopada 2011

WYKŁAD ZAMAWIANY

„Ochrona środowiska z perspektywy firmy ciepłowniczej”

dla studentów/-ek kierunku ZAMAWIANEGO OCHRONA ŚRODOWISKA

WYKŁAD WYGŁOSI

MGR INŻ. GRZEGORZ MYKA

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W OLSZTYNIE

24 LISTOPADA 2011 r.

godz. 7.30 - 10.30        Aula KoteraData umieszczenia wiadomości: 15.11.2011 

>>> HARMONOGRAM wydawania decyzji i podpisywania umów stypendialnych <<<

Data umieszczenia wiadomości: 14.11.2011 

WYKŁAD ZAMAWIANY

„Czy izotopy promieniotwórcze skażają środowisko?”

dla studentów/-ek kierunku ZAMAWIANEGO OCHRONA ŚRODOWISKA

WYKŁAD WYGŁOSI

DR HAB. ELŻBIETA KRÓLAK, PROF. UP-H

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

17 LISTOPADA 2011 r.

godz. 7.30 - 10.30        Aula Kotera
Data umieszczenia wiadomości: 09.11.2011 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
NA ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE
Z MATEMATYKI I CHEMII

dla studentów I roku kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
(studia stacjonarne, I stopnia, z naboru 2011/12)

 

- 14 listopada 2011 r. (poniedziałek) w godzinach 11-12

 

Decyduje kolejność zgłoszeń

 

Przyjmowanie dokumentów

ul. Oczapowskiego 8, sala 10 (sala im. prof. K. Majkowskiego, budynek Dziekanatu WKŚiR, na końcu holu)

Data umieszczenia wiadomości: 08.11.2011

WYKŁAD ZAMAWIANY

„Wermikompostowanie na tle wybranych aspektów
  problematyki ochrony świadczeń ekosystemów i gospodarki odpadami”

dla studentów/-ek kierunku ZAMAWIANEGO OCHRONA ŚRODOWISKA

WYKŁAD WYGŁOSI

DR HAB. JOANNA KOSTECKA

UNIWERSYTET RZESZOWSKI W RZESZOWIE

10 LISTOPADA 2011 r.

godz. 7.30 - 10.30        Aula Kotera


Data umieszczenia wiadomości: 04.11.2011 

OGŁOSZENIE O PRACY

 

Informujemy o możliwości podjęcia pracy na podstawie umowy zlecenia na stanowisku pracownika technicznego (laboranta/laborantki) w ramach projektu „Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres wykonywania zlecenia:

 • ·listopad – grudzień 2011

Zakres zlecenia obejmować będzie przygotowanie pracowni, sprzętu, odczynników i szkła laboratoryjnego do przeprowadzenia szkolenia zatytułowanego:

1). Metody badań osadów i gruntów w zachowaniu standardów środowiska z uwzględnieniem technik ASA.

Całkowity wymiar czasu pracy wynosić będzie 10 h.

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe (ukończone studia magisterskie) z zakresu nauk technicznych lub przyrodniczych (preferowane: chemia, ochrona środowiska, biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka lub pokrewne);

2.  Dobra znajomość zagadnień związanych z analityką chemiczną i pracą w laboratoriach badawczych, potwierdzona doświadczeniem zawodowym i/lub eksperymentalną pracą dyplomową magisterską.

3. Dobra znajomość zagadnień związanych z tematyką szkolenia.

Dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny należy wysłać w terminie do 21.11.2011 r. pocztą elektroniczną na adres kazimierz.warminski@uwm.edu.pl lub złożyć osobiście w Biurze Projektu (informacja: tel. 609 305 459).

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni/powiadomione telefonicznie.

Data umieszczenia wiadomości: 03.11.2011


>>> Wyniki rekrutacji na Targi POLEKO <<<
Data umieszczenia wiadomości: 28.10.2011

WYKŁAD ZAMAWIANY

dla studentów kierunku ZAMAWIANEGO OCHRONA ŚRODOWISKA

(studia stacjonarne, I stopnia, z naboru 2010/11 oraz II stopnia z naboru 2010/2011)

3 listopada 2011 r.

godz. 7.30 - 10.30 Aula Kotera

WYKŁAD WYGŁOSI
PROF. DR HAB. ZOFIA SPIAK
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydz. Przyrodniczo-Technologiczny; Katedra Żywienia RoślinData umieszczenia wiadomości: 26.10.2011

STYPENDIA MOTYWACYJNE - LISTY RANKINGOWE   Wyniki prac Komisji Stypendialnej na Kierunku Zamawianym Ochrona Środowiska znajdują się w odpowiednich plikach PDF do pobrania. W każdym z załączników znajduje się tabela A zawierająca listę rankingową oraz tabela B (lista wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych). Liczbę osób, którzy otrzymają stypendia na semestr zimowy 2011/2012 okresla informacja znajdująca sie pod tabelę A. Jednakże warunkiem koniecznym jest podpisanie UMOWY "stypendialnej". Termin odbierania decyzji Komisji oraz podpisywania umów określony zostanie niebawem w osobnym ogłoszeniu. Byc może będzie to jeszcze w tym tygodniu.   Przewodniczący Komisji Kazimierz Warmiński
>>> Stypendia - Lista rankingowa studia inżynierskie I rok <<<

>>> Stypendia - Lista rankingowa studia inżynierskie II rok <<< 

>>> Stypendia - Lista rankingowa studia magisterskie I rok <<<

Data umieszczenia wiadomości 25.10.2011

 

UDZIAŁ W TARGACH POLEKO

(POZNAŃ 22.-25.11.2011 r.)

dla studentów I roku kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA
Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
(studia stacjonarne, II stopnia, z naboru 2010/11)

REKRUTACJA - 27 października 2011 r. (czwartek)
w godzinach 15.00-16.00

Przyjmowanie wniosków

ul. Oczapowskiego 8, sala 10 (sala im. prof. K. Majkowskiego, budynek Dziekanatu WKŚiR, na końcu holu)Data umieszczenia wiadomości 21.10.2011

WYKŁAD ZAMAWIANY

dla studentów kierunku ZAMAWIANEGO OCHRONA ŚRODOWISKA

(studia stacjonarne, I stopnia, z naboru 2010/11 oraz II stopnia z naboru 2010/2011)

 

27 października 2011 r.

godz. 7.30 - 10.30 Aula Kotera

WYKŁAD WYGŁOSI

MGR INŻ. STANISŁAW DĄBROWSKI

DYREKTOR REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE

 


 

Data umieszczenia wiadomości 21.10.2011

 

Harmonogram wykładów zamawianych w semestrze zimowym roku akad. 2011/2012

Miejsce: Aula kotera Godzina: 7.30 - 10.30

Lp.

Nazwisko i imię

Jednostka

Data

wystąpienia

1

Mgr inż. Stanisław Dąbrowski

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

27.10.2011

2

Prof. dr hab. Zofia Spiak

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Przyrodniczo-Technologiczny; Katedra Żywienia Roślin

3.11. 2011

3

Dr hab. Joanna Kostecka

Uniwersytet Rzeszowski,
Wydział Biologiczno-Rolniczy

10.11. 2011

4

Dr hab. Elżbieta Królak, prof. AP

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
Wydział Przyrodniczy; Instytut Biologii

17.11. 2011

5

Mgr inż. Grzegorz Myka

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie

24.11. 2011

6

Prof. dr hab. Kazimierz Tobolski

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Instytutu Paleogeografii i Geoekologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1.12. 2011

7

Dr inż. Joanna Sulima

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Departament Ochrony Środowiska

Biuro Polityki Ekologicznej

8.12. 2011

8

Mgr inż. Mariusz Górski-Kłodziński

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

15.12. 2011Data umieszczenia wiadomości 21.10.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - druk 100 plakatów
 

 >>> link <<<Data umieszczenia wiadomości 20.10.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - naklejki do oznaczania aparatury
 

 >>> link <<<


 

Data umieszczenia wiadomości 20.10.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - artykuł sponsorowany w regionalnym portalu internetowym
 

 >>> link <<<

UWAGA Studenci i studentki studiów stacjonarnych II stopnia
ODWOŁUJE SIĘ
nabór studentów chętnych do udziału w targach z zakresu ochrony środowiska zaplanowane na dzień 20.10.2011. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wyjazdem wprowadza się dodatkowe kryterium rekrutacji - średnia z ostatniego semestru studiów.
Data umieszczenia wiadomości 18.10.2011
  

 

Uwaga! Studenci i studentki kierunku zamawianego OCHRONA ŚRODOWISKA

(studia stacjonarneII stopnia, drugi semestr)

>>> rekrutacja na udział w warsztatach oraz wystawach/imprezach targowych <<<


 

Data umieszczenia wiadomości 18.10.2011 


 

Uwaga! Studenci i studentki kierunku zamawianego OCHRONA ŚRODOWISKA

(studia stacjonarneII stopnia, drugi semestr).

>>> Test sprawdzający z chemii i geografii <<<


Data umieszczenia wiadomości 13.10.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - oznakowanie mobilnego labolatorium
 

 >>> link <<<

 

UWAGA studenci i studentki I rok st. I st. OŚ

 

Zebranie organizacyjne w środę 12.10.2011 w auli Kotera godz. 20.00. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA


 

UWAGA studenci i studentki I rok st. II st. OŚ

Zebranie organizacyjne w czwartek 13.10.2011 w auli Kotera godz 9.30. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWAZajecia wyrównawcze z chemii - przydział do grup

>>> Zajecia wyrównawcze z chemii - przydział do grup <<<

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki - przydział do grup

>>>  Zajęcia wyrównawcze z matematyki - przydział do grup <<<

 

Ogłoszenie dla studentów i studentek kierunku zamawianego Ochrona Środowiska
Ist - II rok i II st. I rok o wykładach zamawianych

>>> Ogłoszenie - wykłady zamawiane <<<

Uwaga studenci I roku I stopnia OŚ

Zebranie organizacyjne w środę 12.10.2011 w auli Kotera o godz. 20.00 OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA 

 

Informacja o rekrutacji na szkolenia :

>>> Rekrutacja na szkolenia <<<

 

 Informacje o naborze wniosków stypendialnych.

>>> Nabór wniosków stypendialnych <<<

 


 

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI
I CHEMII

dla studentów I roku kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
(studia stacjonarne, I stopnia, z naboru 2011/12)

 

- 5, 6, 7 października 2011 r. (środa, czwartek, piątek) w godzinach 10-14

 

Przyjmowanie dokumentów

ul. Oczapowskiego 8, sala 10 (sala im. prof. K. Majkowskiego, budynek Dziekanatu WKŚiR, na końcu holu)

 


Data umieszczenia wiadomości 03.10.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - Dotyczy administrowania stroną internetową
 

 >>> link <<<

 

Ogłoszenie o otwartym naborze osób do przeprowadzenia wykładów zamawianych

Kierownik projektu „Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: 4 Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie: 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” ogłasza otwarty nabór osób do przeprowadzenia wykładów zamawianych. Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

W naborze mogą brać udział pracownicy naukowi uczelni publicznych i niepublicznych oraz instytutów naukowych a także specjaliści z przemysłu związanego z ochroną środowiska.

- Wykłady będą odbywały się w latach 2011 (IV kwartał) – 2014.

- Wykłady są kierowane do studentów kierunku zamawianego Ochrona środowiska – studia I i II stopnia.

- Zakres tematyczny wykładów powinien być związany z programem studiów na kierunku Ochrona środowiska.

- Język wykładów – polski lub angielski.

- Wykład powinien trwać 3 godziny zegarowe (łącznie z dyskusją ze studentami).

Dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny należy wysłać pocztą elektroniczną na adres agnieszka.bes@uwm.edu.pl lub złożyć osobiście w Biurze Projektu (informacja: tel. 609 300 823).

 


 

Data umieszczenia wiadomości 27.09.2011 

 

Ochrona środowiska

I rok, 1 semestr S-I0

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku, kierunku zamawianego Ochrona środowiska, odbędzie się 29 września 2011 r. w Auli Kotera, bezpośrednio po spotkaniu z Dziekanem i opiekunem roku, zaplanowanym na 9.00. Obecność obowiązkowa!!


 


 

 

Data umieszczenia wiadomości 08.09.2011 (wiadomość archiwalna)

 

Szanowni Państwo Uczestnicy i uczestniczki szkoleń - edycja wrzesień 2011 r.   W zakładce "Dokumenty do pobrania" można zapoznać się z "Podziałem na grupy..." W tej zakładce będą również umieszczane "Szczegółowe plany szkoleń".

 

 


 

Data umieszczenia wiadomości 17.08.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi poprowadzenia szolenia w części warsztatowej dotyczącej informatycznego systemu  zarządzania labolatorium
 

 >>> link <<<

 

OGŁOSZENIE O PRACY

 

Informujemy o możliwości podjęcia pracy na podstawie umowy zlecenia na stanowiskach pracownika technicznego (laboranta/laborantki) w ramach projektu „Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres wykonywania zleceń:

 • Umowa nr 1: od 12.09.2011 r. do 16.09.2011 r. oraz
 • Umowa nr 2: od 18.09.2011 r. do 23.09.2011 r.

Zakres zlecenia obejmować będzie przygotowanie pracowni, sprzętu, odczynników i szkła laboratoryjnego do przeprowadzenia szkoleń zatytułowanych odpowiednio:

1). Wykorzystanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w analizie próbek środowiskowych.

2). Możliwości zastosowań metod elektroanalitycznych w analizie środowiskowej.

Całkowity wymiar czasu pracy wynosić będzie 16 h na każde szkolenie.

 

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe (ukończone studia magisterskie) z zakresu nauk technicznych lub przyrodniczych (preferowane: chemia, ochrona środowiska, biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka lub pokrewne);

2.  Dobra znajomość zagadnień związanych z analityką chemiczną i pracą w laboratoriach badawczych, potwierdzona doświadczeniem zawodowym i/lub eksperymentalną pracą dyplomową magisterską.

3. Dobra znajomość zagadnień związanych z tematyką szkoleń.

 

Dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny należy wysłać w terminie do 09.09.2011 r. pocztą elektroniczną na adres kazimierz.warminski@uwm.edu.pl lub złożyć osobiście w Biurze Projektu (informacja: tel. 609 305 459).

 

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni/powiadomione telefonicznie.Data umieszczenia wiadomości 01.08.2011

 

WYNIKI  REKRUTACJI na szkolenia specjalistycznej umiejętności pracy

w laboratoriach środowiskowych i SIP (edycja - wrzesień 2011)

1). Lista rankingowa - osoby zakwalifikowane 

L.p.

Nr albumu

Wynik

testu z chemii*

Kandydat/-ka zakwalifikował/-a się na szkolenie numer

Informacje zadeklarowane przez kandydata/-tkę

Priorytety

Termin wyłączony**

I

II

III

IV

 1.  

50382

17

II

4

3

1

2

12-15.IX

 1.  

61233

17

III

3

4

1

2

 

 1.  

62722

17

III

2

4

1

3

 

 1.  

63769

17

III

3

0

1

2

 

 1.  

65021

17

III

4

3

1

2

 

 1.  

72934

17

II

2

1

4

3

 

 1.  

76461

17

I

1

2

4

3

 

 1.  

63688

16

III

2

4

1

3

 

 1.  

72634

16

I

1

2

3

4

 

 1.  

72662

16

III

3

2

1

4

 

 1.  

72723

16

I

1

2

3

4

 

 1.  

72726

16

I

1

4

3

2

1-9.IX

 1.  

72733

16

I

1

3

2

4

 

 1.  

72869

16

I

1

3

2

4

5-10.IX

 1.  

74426

16

II

2

1

3

4

 

 1.  

72695

15

I

1

2

4

3

1-15.IX

 1.  

72711

15

I

1

4

2

3

 

 1.  

72894

15

III

2

3

1

4

 

 1.  

74146

15

III

2

4

1

3

 

 1.  

80582

15

I

1

4

2

3

5-9.IX

 1.  

72734

14

I

1

3

2

4

 

 1.  

72847

14

I

1

3

2

4

2-11.IX

 1.  

74007

14

III

3

2

1

4

 

 1.  

72410

13

IV

0

2

0

1

1-9.IX i 16-25.IX

 1.  

72636

13

III

2

3

1

4

5 i 7.IX

 1.  

72828

13

II

2

1

4

3

 

 1.  

77023

13

I

1

3

2

4

 

 1.  

66334

12

II

4

2

3

1

9.IX i 14.IX

 1.  

72656

12

I

1

4

3

2

7.IX

 1.  

72844

12

I

1

4

2

3

1-15.IX

 1.  

72875

12

I

1

3

4

2

 

 1.  

72625

11

I

1

4

2

3

 

 1.  

72665

11

II

3

2

1

4

 

 1.  

72672

11

I

2

3

1

4

 

 1.  

72682

11

IV

4

3

2

1

 

 1.  

72848

11

IV

1

4

2

3

15-30.IX

 1.  

72877

11

II

4

2

1

3

 

 1.  

73656

11

II

4

2

3

1

9.IX i 14.IX

 1.  

77014

11

II

3

2

1

4

 

 1.  

72666

10

I

2

3

1

4

 

 1.  

72685

10

II

3

2

1

4

 

 1.  

72705

10

I

1

4

3

2

 

 1.  

72928

10

I

2

3

1

4

 

 1.  

63145

9

I

1

3

2

4

6.IX

 1.  

63765

9

IV

1

3

2

4

 

 1.  

72395

9

IV

4

3

2

1

 

 1.  

72491

9

IV

1

3

2

4

 

 1.  

72633

9

I

1

4

3

2

5-7.IX

 1.  

72638

9

I

2

3

1

4

 

 1.  

72639

9

IV

3

4

1

2

 

 1.  

72645

9

IV

2

3

1

4

 

 1.  

72676

9

I

2

4

1

3

 

 1.  

72700

9

IV

1

3

2

4

 

 1.  

72841

9

IV

3

4

1

2

 

2). Lista rezerwowa – osoby niezakwalifikowane

L.p.

Nr albumu

Wynik

testu z chemii*

UWAGI

Informacje zadeklarowane przez kandydata/-tkę

Priorytety

Termin wyłączony**

I

II

III

IV

1

72697

8

poniżej progu punktowego

1

3

2

4

1-2.IX

2

66167

7

poniżej progu punktowego

4

3

1

2

5-9.IX

3

51246

14

***

4

3

2

1

12-16.IX i 19-23.IX

 

* Wynik testu z chemii = liczba prawidłowo zaznaczonych odpowiedzi (maksymalnie 20).

** Termin wyłączony to termin, w którym kandydat/-ka nie będzie mógł/mogła uczestniczyć w szkoleniach (na podstawie pisemnego oświadczenia).

*** Kandydat/-ka nie zakwalifikowana do żadnego szkolenia ze względu na pokrywające się terminy szkoleń z terminem, w którym kandydat/-ka nie będzie mógł/mogła uczestniczyć w szkoleniach (na podstawie pisemnego oświadczenia).

Komisja rekrutacyjna:

Kazimierz Warmiński

Agnieszka Bęś

 

3). Informacje dodatkowe

Nr szkolenia

Nazwa szkolenia

Termin szkolenia

I

Akredytacja laboratoriów i analiza danych środowiskowych z elementami chemometrii

18-23 września 2011 r.

II

Możliwości zastosowań metod elektroanalitycznych w analizie środowiskowej

19-23 września 2011 r.

III

Wykorzystanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w analizie próbek środowiskowych

12-16 września 2011 r.

IV

Kalorymetria i analiza elementarna paliw odnawialnych i nieodnawialnych

12-14 września 2011 r.

 

Imienna lista uczestników specjalistycznych szkoleń praktycznej umiejętności pracy w laboratoriach środowiskowych i SIP (edycja wrzesień 2011)

 

Szkolenie I.  Akredytacja laboratoriów i analiza danych środowiskowych z elementami chemometrii (18-23 września 2011 r.)

L.p.

Imię

Nazwisko

Zakwaterowanie

 

1

RAFAŁ

BANUL

TAK

2

PATRYCJA

BIERMANN

TAK

3

BARTOSZ

BORAWSKI

TAK

4

ROBERT

BORZYMOWSKI

TAK

5

MARTA

BUSSE

NIE

6

KAROLINA

CZERWONKA

TAK

7

MAGDALENA

DŁUGOKĘCKA

NIE

8

PAULINA

DUBLASZEWSKA

TAK

9

ALICJA

EWERTOWSKA

NIE

10

KAROL

JANUĆ

TAK

11

LIDIA

KOKOLUS

NIE

12

JULITA

KOSTRZEWA

NIE

13

ANETA

KURYŁOWICZ

TAK

14

WERONIKA

LASOTA

TAK

15

EMILIA

ŁABANOWSKA

NIE

16

DOROTA

ŁABONARSKA

TAK

17

ANGELA

POTASZNIK

TAK

18

MARTA

RAKOWSKA

TAK

19

MARCIN

RUSZCZYK

TAK

20

MILENA

SAWA

TAK

21

ANNA

SZPAKOWSKA

TAK

22

ŁUKASZ

ŚWIĄTKOWSKI

NIE

23

JOANNA

WOJCIESZEK

TAK

24

MARCIN

ZIELIŃSKI

TAK

Szkolenie II. Możliwości zastosowań metod elektroanalitycznych w analizie środowiskowej (19-23 września 2011 r.)

L.p.

Imię

Nazwisko

Zakwaterowanie

 

1

KAROL

BALUTA

TAK

2

MARTA

CHOMYJ

TAK

3

WIOLETA

DĘBOWSKA

TAK

4

NATALIA

EBERTOWSKA

TAK

5

MAŁGORZATA

GUDANOWSKA

NIE

6

URSZULA

HAWRYLUK

TAK

7

GRAŻYNA

KACZYŃSKA

TAK

8

KATARZYNA

PAWELEC

TAK

9

CEZARY

ŚWIDERSKI

TAK

10

EWA

ŹRÓDLEWSKA

NIE


 

Szkolenie III. Wykorzystanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w analizie próbek środowiskowych (12-16 września 2011 r.)

L.p.

Imię

Nazwisko

Zakwaterowanie

 

1

MARTYNA

BANUL

NIE

2

KAROLINA

BURZYCKA

TAK

3

WOJCIECH

DĄBROWSKI

TAK

4

MAŁGORZATA

DŁUTOWSKA

NIE

5

MONIKA

KULIŚ

TAK

6

KAMILA

MOKIJEWSKA

NIE

7

NATALIA

PUZIO

NIE

8

PAWEŁ

SMOLIŃSKI

TAK

9

ANNA

TYMCZYK

TAK

10

SŁAWOMIR

ZDUNKIEWICZ

TAK

 

Szkolenie IV. Kalorymetria i analiza elementarna paliw odnawialnych i nieodnawialnych (12-14 września 2011 r.)

L.p.

Imię

Nazwisko

Zakwaterowanie

 

1

JOANNA

BERK

NIE

2

NATALIA

CHODKOWSKA

TAK

3

MARTA

CHOROMAŃSKA

TAK

4

MARTA

GRAMŚ

TAK

5

MAŁGORZATA

KARCZEWSKA

TAK

6

KATARZYNA

MIOSKOWSKA

TAK

7

AGATA

OLENCKA

TAK

8

MAGDALENA

ROGOZIŃSKA

TAK

9

JUSTYNA

RYCAK

TAK

10

BARBARA

SIBORA

TAK

 


Data umieszczenia wiadomości 17.06.2011 (wiadomość archiwalna)

 

Uwaga! Studenci i studentki kierunku zamawianego OCHRONA ŚRODOWISKA

(I rok, studia stacjonarneII stopnia).

TEST SPRAWDZAJĄCY Z CHEMII

kwalifikujący do udziału w specjalistycznych szkoleniach umiejętności pracy w laboratoriach środowiskowych odbędzie się w terminie:

Data, godzina

Miejsce

20.06.2011r. (poniedziałek), ok. godz. 12:00

(bezpośrednio po zakończeniu egzaminu z CHEMII FIZYCZNEJ)

aula Gotowca


 Informuję, że w teście mogą wziąć udział jedynie te osoby, które wcześniej złożyły wniosek rekrutacyjny na szkolenia.

Obecność obowiązkowa. Wnioski osób, które nie przystąpią do testu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Koordynator zadania Kazimierz Warmiński


 

 

 

 Data umieszczenia wiadomości 31.05.2011 (wiadomość archiwalna)

 

Uwaga! Studenci i studentki kierunku zamawianego OCHRONA ŚRODOWISKA

(I rok, studia stacjonarneII stopnia). Rozpoczęła się:

Rekrutacja na specjalistyczneszkolenia umiejętności pracy w laboratoriach środowiskowych

 

Data, godzina

Miejsce przyjmowania dokumentów

I termin

03.06.2011r. (piątek), godz. 10:00-12:00 

sala nr 10 (im. prof. K. Majkowskiego),

ul. Oczapowskiego 8 (budynek dziekanatu)

II termin

08.06.2011r. (środa),

godz. 15:00-17:30

Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii Środowiska, BIURO PROJEKTU, pok. 20

 

Krótki opis szkoleń:

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie 11 specjalistycznych szkoleń (w tym 4 w edycji wrześniowej) istotnie pogłębiających wiedzę aplikacyjną przyszłego eksperta, obejmującą aspekty wykorzystania współczesnych technik instrumentalnej analizy chemicznej. Efektem kształcenia będzie nabycie umiejętności i kompetencji dotyczących wyboru metod i aparatury do wykonywania określonego oznaczenia analitycznego, oceny dokładności i wiarygodności oznaczeń, oceny przydatności i kosztochłonności danej metody w ochronie środowiska. We wrześniu planowane są następujące szkolenia:

Numer szkolenia

Nazwa szkolenia

Liczba godzin

ćwiczeń i wykładów

Liczebność

grup

1

Akredytacja laboratoriów i analiza danych środowiskowych z elementami chemometrii

25h warsztatów + 20h wykładów

(prowadzenie przez zewnętrznych ekspertów)

2 grupy

 po 12 osób

2

Możliwości zastosowań metod elektroanalitycznych w analizie środowiskowej

25h lab. + 10h wykł.

2 grupy

po 5 osób

3

Wykorzystanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w analizie próbek środowiskowych

25h lab. + 10h wykł.

2 grupy

po 5 osób

4

Kalorymetria i analiza elementarna paliw odnawialnych i nieodnawialnych

15h lab. + 6h wykł.

2 grupy

po 5 osób

Oferujemy:

(1)  Bezpłatne materiały dydaktyczne;              

(2)  Bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie;

(3)  Certyfikat ukończenia szkolenia;               

(4)  Wysoki poziom zajęć i miłą atmosferę.

Zasady rekrutacji:

1. Podstawą do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie dokumentów aplikacyjnych (formularze dostępne w punktach rekrutacyjnych)

2. Kwalifikacja uczestników i uczestniczek dokonana zostanie w oparciu o listę rankingową.

3. Kryterium wyboru będzie liczba punktów z testu sprawdzającego z chemii – im większa liczba punktów tym wyższa pozycja na liści rankingowej.

4. Termin testu sprawdzającego podany zostanie w osobnym ogłoszeniu po przekonsultowaniu z potencjalnymi uczestnikami/-czkami. Przystąpienie do wypełniania testu sprawdzającego jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku aplikacyjnego (obecność obowiązkowa).

5. Każdy student/-tka będzie mógł/-ła uczestniczyć we wszystkich szkoleniach, przy czym przy dużej liczbie chętnych liczba ta zostanie ograniczona do dwóch szkoleń.

6. Kolejne edycje planowane są na semestr zimowy i letni roku akad. 2011/2012, przy czym zakres szkoleń będzie odmienny i przeprowadzona będzie osobna rekrutacja (szkolenia nr 5-11).

  

Koordynator zadania

Kazimierz Warmiński


 

Data umieszczenia wiadomości 26.05.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - artykuł sponsorowany w regionalnym portalu internetowym
 

 >>> link <<<Data umieszczenia wiadomości 25.05.2011 (wiadomość archiwalna)

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA

PIĘCIODNIOWE WARSZTATY OCHRONA OBSZARÓW CENNYCH PRZYRODNICZO

dla studentów i studentek I roku kierunku zamawianego
OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
studia stacjonarne, II stopnia,
z naboru 2010/11

 

Dysponujemy 1 wolnym miejscem na
5-dniowych warsztatach

Warsztaty odbędą się w dniach

od 30 maja do 3 czerwca 2011 r.

 

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia mailem: agnieszka.bes@uwm.edu.pl


  

Data umieszczenia wiadomości 24.05.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - dotyczy noclegu i wyżywienia
 

 >>> link <<<

Data umieszczenia wiadomości 23.05.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - emisja spotów w tvp3 Olsztyn
 

 >>> link <<<

Data umieszczenia wiadomości 23.05.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - zakup materiałów dydaktycznych
 

 >>> link <<<

 

Data umieszczenia wiadomości 19.05.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - bloczki reklamowe
 

 >>> link <<<

 

Data umieszczenia wiadomości 17.05.2011 (wiadomość archiwalna)

 

UWAGA

STUDENCI I STUDENTKI

I ROKU STUDIÓW I i II STOPNIA

 

Odbiór umów stypendialnych odbędzie się

23 maja 2011 r. (poniedziałek)

w godzinach 9.00 – 14.00

p. 121, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Plac Łódzki 3 

Data umieszczenia wiadomości 09.05.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - tuby tekturowe
 

 >>> link <<<

 

Data umieszczenia wiadomości 05.05.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - umieszczenie ogłoszenia w prasie
 

 >>> link <<<

 

Data umieszczenia wiadomości 07.04.2011 (wiadomość archiwalna)

 

REKRUTACJA NA MULTIDYSCYPLINARNE ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

dla studentów i studentek I roku kierunku zamawianego
OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
studia stacjonarne, II stopnia,
z naboru 2010/11

- 11 - 13 kwietnia 2011 r.
(poniedziałek, wtorek, środa)
w godzinach 11-13

Do wyboru

1. Trzydniowe zajęcia terenowe z zakresu badań i ochrony litosfery – od 9 do 11 maja 2011 r.

lub

2. Pięciodniowe warsztaty Ochrona obszarów cennych przyrodniczo – od 30 maja do 3 czerwca 2011 r.

Zapisy

ul. Oczapowskiego 8, sala 10 (sala im. prof. K. Majkowskiego, budynek Dziekanatu WKŚiR, na końcu holu)

 

1. Celem trzydniowych zajęć terenowych jest zapoznanie studentów i studentek z formami geologiczno-geomorfologicznymi ukształtowanymi w okresie zlodowacenia Wisły, przedstawienie zróżnicowania pokrywy glebowej obszarów młodoglacjalnych na tle morfogenezy terenu. Prezentacja form degradacji środowiska wskutek eksploatacji naturalnych surowców mineralnych metodą odkrywkową oraz kierunków rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych, ocena wykonanych zabiegów rekultywacyjnych.

Dzień pierwszy – kopalnie gytii i kredy jeziornej; źródła rzeki Łyny; kopalnie iłu i żwiru.

Dzień drugi – rezerwat „ Zielony Mechacz”; pochylnia Buczyniec (transport statkiem); rezerwat jezioro Drużno; specyfika biotopów mokradłowych na Żuławach Wiślanych;

Dzień trzeci – formy ochrony przyrody na Mierzeji Wiślanej; Wiślinka – problemy rekultywacji składowisk fosfogipsu; Gniew – zastoisko gniewskie.

 

2. Celem 5-dniowych warsztatów jest zapoznanie studentów/-ek z zasobami przyrody i jej możliwościami regeneracyjnymi, zagrożeniami powodowanymi działalnością człowieka, zasadami wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, znaczeniem ocen oddziaływania na środowisko, najistotniejszymi regulacjami prawnymi, wykorzystaniem instrumentów prawno-ekonomicznych oraz charakterystyką danych przestrzennych.

Pierwsze trzy dni warsztatów zostaną poprowadzone przez pracowników UWM i zaproszonych gości z wiodących ośrodków naukowych w Polsce. Odbędą się na terenie Uniwersytetu.

Dzień czwarty i piąty – sesja terenowa – obejmuje wyjazd do Słowińskiego Parku Narodowego. Park ten jest jednym z 2 parków nadmorskich. Został on utworzony dla zachowania w niezmienionym pięknie systemu jezior przymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów, i lasów, a przede wszystkim wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w skali europejskiej ruchomymi wydmami. Słowiński Park Narodowy znajduje się w międzynarodowej sieci obszarów chronionych takich jak: HELCOM BSPA, Światowy Rezerwat Przyrody czy obszar wodno-błotny Ramsar.


 

Data umieszczenia wiadomości 25.03.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - opracowanie plakatu promocyjnego
 

 >>> link <<<

 

Data umieszczenia wiadomości 25.03.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - druk 100 plakatow
 

 >>> link <<<

Data umieszczenia wiadomości 21.03.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - sprzęt do zajęc terenowych
 

 >>> link <<<

Data umieszczenia wiadomości 18.03.2011 (wiadomość archiwalna)

 

Zapytanie ofertowe - produkcja spotu telewizyjnego

 

 >>> link <<<


Data umieszczenia wiadomości 15.03.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - usługa cateringowa
 

 >>> link <<<

Data umieszczenia wiadomości 15.03.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - wynajem autokaru
 

 >>> link <<<

Data umieszczenia wiadomości 15.03.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - wynajem autokaru
 

 >>> link <<<

Data umieszczenia wiadomości 14.03.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - odziez ochronna
 

 >>> link <<<

 

Data umieszczenia wiadomości 10.03.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - materialy dydaktyczne
 

 >>> link <<<

Data umieszczenia wiadomości 10.03.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - breloki reklamowe w kształcie stalowych miarek
 

 >>> link <<<

 

 

 

 

Data umieszczenia wiadomości 09.03.2011 (wiadomość archiwalna) Odbiór DECYZJI o przyznaniu i o nieprzyznaniu stypendium  oraz podpisywanie UMÓW stypendialnych odbędzie się w piątek 11.03.2011r. w godz. 9:00-11:50 w sali im. prof. Majkowskiego (sala 10) Prosimy o niezawodne przybycie.   Ogłoszenie dotyczy studentów i studentki studiów inżynierskich i magisterskich, którzy ubiegali się o stypendia motywacyjne na kierunku zamawianym. 

 Data umieszczenia wiadomości 09.03.2011 (wiadomość archiwalna)

OCHRONA ŚRODOWISKA II ST.

Spotkanie w sprawie zajęć wyrównawczych z Kształtowania Środowiska (ustalenie terminów zajęć) odbędzie się dnia 10 marca 2011 r. o godz. 19.00 w auli im. prof. Niewiadomskiego, Plac Łódzki 3 sala 31. Przypominam, że zajęcia wyrównawcze z kształtowania środowiska skierowane są do osób, które nie ukończyły studiów I stopnia z Ochrony Środowiska.

Koordynator Projektu

Agnieszka Bęś 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data umieszczenia wiadomości 08.03.2011 

Lista rankingowa

Lista rankingowa studentów i studentek ubiegających się o stypendia motywacyjne na kierunku zamawianym ochrona środowiska (studia inżynierskie I stopnia; I rok, II semestr, rekrutacja w roku akad. 2010/2011)

>>lista rankingowa<<

 

Data umieszczenia wiadomości 07.03.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - długopisy reklamowe
 

 >>> link <<<

 

Data umieszczenia wiadomości 07.03.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - wieszaki na torbę z powierzchnią do znakowania
 

 >>> link <<<
Data umieszczenia wiadomości 07.03.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - produkcja filmu promocyjnego i wykonanie 400 kopii
 

 >>> link <<<


Data umieszczenia wiadomości 25.02.2011

Lista rankingowa

studentów i studentek ubiegających się o stypendia motywacyjne na kierunku zamawianym ochrona środowiska  (studia magisterskie II stopnia; I rok, I semestr, rekrutacja w roku akad. 2010/2011)


 

>>lista rankingowa<< 

 Data umieszczenia wiadomości 25.02.2011 (wiadomość archiwalna)

UWAGA ST I ST. INŻYNIERSKIE

ZAPISY NA ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z CHEMII

 

Zajęcia wyrównawcze z chemii w semestrze letnim będą odbywały się w następujących dniach:

Poniedziałek

grupa a           8.00-10.15

grupa b           10.30-12.45

grupa c           13.00-15.15

Wtorek

grupa d           10.30-12.45

grupa e           13.00-15.15

grupa f           15.30-17.45

Środa

grupa g           10.00-12.15

grupa h           17.30-19.45

Czwartek

grupa i            8.00-10.15

Piątek

grupa j           10.30-12.45

Zapisy do poszczególnych grup będą przyjmowane w dniach: 1-3 marca 2011 r. (wtorek, środa, czwartek) w godzinach 10-12, ul. Oczapowskiego 8, sala 10 (sala im. prof. K. Majkowskiego, budynek Dziekanatu WKŚiR, na końcu holu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data umieszczenia wiadomości 25.02.2011 (wiadomość archiwalna)

 

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE
Z KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

dla studentów I roku kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
(studia stacjonarne, II stopnia magisterskie, z naboru 2010/11)

 

- 1 - 3 marca 2011 r. (wtorek, środa, czwartek)
w godzinach 10-12

Zajęcia wyrównawcze są przeznaczone dla studentów/-ek, którzy nie ukończyli studiów
I stopnia z ochrony środowiska

Przyjmowanie dokumentów

ul. Oczapowskiego 8, sala 10 (sala im. prof. K. Majkowskiego, budynek Dziekanatu WKŚiR, na końcu holu)


 Data umieszczenia wiadomości 24.02.2011 (wiadomość archiwalna)

 

UWAGA!   Studenci i studentki studiów I stopnia

kierunku zamawianego ochrona środowiska

Dodatkowy termin

naboru dokumentów stypendialnych

Uwzględniając Państwa prośby oraz mając na względzie trudności z „rozliczaniem” indeksów, Zespół Zarządzający Projektem postanowił przedłużyć okres przyjmowania wniosków stypendialnych. Jednakże nie zwalnia to z konieczności TERMINOWEGO zaliczenia wszystkich przedmiotów.

 

Ostateczny termin składania indeksów w Dziekanacie:       28. lutego 2011r.

Dodatkowy nabór wniosków:    1–3. marca 2011r., w godz. 10:00-12:00,
w sali nr 10 (im. prof. K. Majkowskiego) – na końcu holu w Dziekanacie.

 


 

 

Data umieszczenia wiadomości 21.02.2011 

 

Terminy zajęć wyrównawczych z chemii będą ustalone w tym tygodniu. 

Rozkład zajęć wyrównawczych z matematyki

ul. Żołnierska 14, sala 18

Grupa 1     8.00-10.15

Grupa 2     10.30-12.45

Grupa 3     13.00-15.15

Grupa 4     15.30-17.45

Grupa 5     18.00-20.15

Rozkład zajęć wyrównawczych z fizyki

Katedra Fizyki i Biofizyki, ul. Oczapowskiego 4, sala 208

Grupa 1     13.00-15.15

Grupa 2     15.30-17.45

Grupa 3     18.00-20.15

Grupa 4     8.00-10.15

Grupa 5     10.30-12.45


Data umieszczenia wiadomości 18.02.2011

 

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

ul. Oczapowskiego 4, sala 208, Katedra Fizyki i Biofizyki

zajęcia odbywają się we wtorki, pierwsze zajęcia 22 lutego 2011 r.

Grupa 1          g. 13.00-15.15

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Ambroziewicz Michał

2.

Asztemborska Agata

3.

Białczak Paulina

4.

Bińkuś Karolina

5.

Chełmiński Łukasz

6.

Czyżyk Justyna

7.

Dalgiewicz Joanna

8.

Domozych Anita

9.

Wieszczyńska Aleksandra

10.

Drelichowska Paulina

11.

Dwilewicz Katarzyna

12.

Dzwonkowska Marta

13.

Biedulska Anna

14.

Fabisiak Żaneta

 

Grupa 2          g. 15.30-17.45

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Gajewska Marta

2.

Gamdzyk Agata

3.

Gamdzyk Karina

4.

Godlewska Ewa

5.

Mańkowski Przemysław

6.

Gutt Michał

7.

Jabłoński Kamil

8.

Jankowski Grzegorz

9.

Jaworska Milena

10.

Jędrzejczyk Katarzyna

11.

Kaczor Magdalena

12.

Klepacki Łukasz

13.

Gorgiel Justyna

14.

Humięcki Dawid

 

Grupa 3          g. 18.00-20.15

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Kobylińska Sylwia

2.

Kocik Xymena

3.

Koczara Beata

4.

Kowalczyk Milena

5.

Krasowska Daria

6.

Kraśniewska Beata

7.

Kulesz Karol

8.

Kupniewska Izabela

9.

Leśniarek Jowita

10.

Malon Anna

11.

Mańkowski Łukasz

12.

Marel Katarzyna

13.

Kłoczko Adrianna

14.

Kornatowska Katarzyna

 

Grupa 4          g. 8.00-10.15

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Olkowska Anna

2.

Pawlicka Karolina

3.

Pietkiewicz Natalia

4.

Pledziewicz Hubert

5.

Przybylińska Paulina

6.

Rykowska Kamila

7.

Rałowiec Magdalena

8.

Siwczyńska Ada

9.

Skorupowska Klaudia

10.

Skrobisz Marlena

11.

Staszewski Krzysztof

12.

Stempka Lena

 

Grupa 5          g. 10.30-12.45

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Surażyńska Joanna

2.

Surwiłło-Bogdanowicz Tomasz

3.

Szaro Damian

4.

Szczepańska Emilia

5.

Szymańska Ilona

6.

Szymańska Marta

7.

Śliwowska Ewa

8.

Wilczewska Ilona

9.

Wiski Dominik

10.

Wygonna Magdalena

11.

Żuchowska Dominika

12.

Żukowska Anna

13.

Wieczorek Paweł

 


 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

ul. Żołnierska 14, sala 18,

zajęcia odbywają się we wtorki, pierwsze zajęcia 22 lutego 2011 r.

Grupa 1          g. 8.00-10.15

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Ambroziewicz Michał

2.

Asztemborska Agata

3.

Białczak Paulina

4.

Biedulska Anna

5.

Bińkuś Karolina

6.

Chełmiński Łukasz

7.

Dalgiewicz Joanna

8.

Domozych Anita

9.

Wieszczyńska Aleksandra

10.

Drelichowska Paulina

11.

Fabisiak Żaneta

 

Grupa 2          g. 10.30-12.45

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Godlewska Ewa

2.

Mańkowski Przemysław

3.

Gutt Michał

4.

Humięcki Dawid

5.

Jabłoński Kamil

6.

Jankowski Grzegorz

7.

Jędrzejczyk Katarzyna

8.

Kaczor Magdalena

9.

Klepacki Łukasz

10.

Kłoczko Adrianna

11.

Kornatowska Katarzyna

 

Grupa 3          g. 13.00-15.15

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Kobylińska Sylwia

2.

Kocik Xymena

3.

Koczara Beata

4.

Kowalczyk Milena

5.

Krasowska Daria

6.

Kraśniewska Beata

7.

Kulesz Karol

8.

Kupniewska Izabela

9.

Leśniarek Jowita

10.

Malon Anna

11.

Mańkowski Łukasz

12.

Marel Katarzyna

 

Grupa 4          g. 15.30-17.45

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Olkowska Anna

2.

Pawlicka Karolina

3.

Pietkiewicz Natalia

4.

Pledziewicz Hubert

5.

Przybylińska Paulina

6.

Rykowska Kamila

7.

Rałowiec Magdalena

8.

Siwczyńska Ada

9.

Skorupowska Klaudia

10.

Skrobisz Marlena

11.

Staszewski Krzysztof

12.

Stempka Lena

 

Grupa 5          g. 18.00-20.15

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Surażyńska Joanna

2.

Surwiłło-Bogdanowicz Tomasz

3.

Szaro Damian

4.

Szczepańska Emilia

5.

Szymańska Marta

6.

Śliwowska Ewa

7.

Wiktorski Artur

8.

Wilczewska Ilona

9.

Wiski Dominik

10.

Wygonna Magdalena

11.

Żuchowska Dominika

 

 Data umieszczenia wiadomości 15.02.2011 (wiadomość archiwalna)

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
NA ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE
Z MATEMATYKI

dla studentów I roku kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
(studia stacjonarne, I stopnia, z naboru 2010/11)

 

- 21 lutego 2011 r. (poniedziałek) w godzinach 12-14

 

Decyduje kolejność zgłoszeń

 

Przyjmowanie dokumentów

Plac Łódzki 3, sala 407 (Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data umieszczenia wiadomości 15.02.2011 WIADOMOŚĆ AKTUALNALista osób przyjętych na zajęcia wyrównawcze z fizyki.

Wyniki rekrutacji na zajęcia wyrównawcze z fizyki z dnia 28.01.11 r.

Lista osób przyjętych na zajęcia wyrównawcze z fizyki

Nazwisko i imię

Nazwisko i imię

Ambroziewicz Michał

Leśniarek Jowita

Asztemborska Agata

Malon Anna

Białaczak Paulina

Mańkowski Łukasz

Bińkuś Karolina

Mańkowski Przemysław

Chełmiński Łukasz

Marel Katarzyna

Czyżyk Justyna

Olkowska Anna

Dalgiewicz Joanna

Pawlicka Karolina

Domozych Anita

Pietkiewicz Natalia

Drelichowska Paulina

Pledziewicz Hubert

Dwilewicz Katarzyna

Przybylińska Paulina

Dzwonkowska Marta

Rałowiec Magdalena

Gajewska Marta

Rykowska Kamila

Gamdzyk Agata

Siwczyńska Ada

Gamdzyk Karina

Skorupowska Klaudia

Godlewska Ewa

Skrobisz Marlena

Gutt Michał

Staszewski Krzysztof

Jabłoński Kamil

Stempka Lena

Jankowski Grzegorz

Surażyńska Joanna

Jaworska Milena

Surwiłło-Bogdanowicz Tomasz

Jędrzejczyk Katarzyna

Szaro Damian

Kaczor Magdalena

Szczepańska Emilia

Klepacki Łukasz

Szymańska Ilona

Kobylińska Sylwia

Szymańska Marta

Kocik Xymena

Śliwowska Ewa

Koczara Beata

Wieszczyńska Aleksandra

Kowalczyk Milena

Wilczewska Ilona

Krasowska Daria

Wiski Dominik

Kraśniewska Beata

Wygonna Magdalena

Kulesz Karol

Żuchowska Dominika

Kupniewska Izabela

Żukowska Anna

 

Lista rezerwowa osób przyjętych na zajęcia wyrównawcze z fizyki,

z prawem uczestnictwa w zajęciach

 

Nazwisko i imię

 
 

Biedulska Anna

 

Fabisiak Żaneta

 

Gorgiel Justyna

 

Humięcki Dawid

 

Kłoczko Adrianna

 

Kornatowska Katarzyna

 

Wieczorek Paweł

 

 

 

Lista osób przyjętych na zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Wyniki rekrutacji na zajęcia wyrównawcze z matematyki z dnia 28.01.11 r.

Lista osób przyjętych

Nazwisko i imię

Nazwisko i imię

Ambroziewicz Michał

Mańkowski Łukasz

Asztemborska Agata

Mańkowski Przemysław

Białaczak Paulina

Marel Katarzyna

Biedulska Anna

Olkowska Anna

Bińkuś Karolina

Pawlicka Karolina

Chełmiński Łukasz

Pietkiewicz Natalia

Dalgiewicz Joanna

Pledziewicz Hubert

Domozych Anita

Przybylińska Paulina

Drelichowska Paulina

Rałowiec Magdalena

Fabisiak Żaneta

Rykowska Kamila

Godlewska Ewa

Siwczyńska Ada

Gutt Michał

Skorupowska Klaudia

Humięcki Dawid

Skrobisz Marlena

Jabłoński Kamil

Staszewski Krzysztof

Jankowski Grzegorz

Stempka Lena

Jędrzejczyk Katarzyna

Surażyńska Joanna

Kaczor Magdalena

Surwiłło-Bogdanowicz Tomasz

Klepacki Łukasz

Szaro Damian

Kłoczko Adrianna

Szczepańska Emilia

Kobylińska Sylwia

Szymańska Marta

Kocik Xymena

Śliwowska Ewa

Koczara Beata

Wieszczyńska Aleksandra

Kornatowska Katarzyna

Wiktorski Artur

Kowalczyk Milena

Wilczewska Ilona

Krasowska Daria

Wiski Dominik

Kraśniewska Beata

Wygonna Magdalena

Kulesz Karol

Żuchowska Dominika

Kupniewska Izabela

 

Leśniarek Jowita

 

Malon Anna

 
Data umieszczenia wiadomości 09.02.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - zakup kalkulatorów
 

 >>> link <<<

 

Data umieszczenia wiadomości 02.02.2011 (wiadomość archiwalna) 

Nabór dokumentów stypendialnych

Studenci i studentki  kierunku zamawianegoOCHRONA ŚRODOWISKA
(I rok, studia stacjonarne I i II stopnia) mogą się ubiegać o stypendium motywacyjne w ramach projektu pt. „Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska” współ?nansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokumenty można składać wyłącznie w terminie i miejscu podanym poniżej:

Data:         od21. do 24. lutego 2011r. (od poniedziałku do czwartku)

Godzina:   10:00-12:00

 

Punkt rekrutacyjny:

ul. Oczapowskiego 8, sala 10

(sala im. prof. K. Majkowskiego, budynek Dziekanatu WKŚiR, na końcu holu)

 

 

 Nabór dokumentów stypendialnych – dodatkowe informacje:

 

1. Nabór dotyczy wyłącznie studentów/-ek, którzy/-re rozpoczęli/-ły studia w roku akademickim 2010/11 na kierunku ochrona środowiska realizowanym na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (I rok, studia stacjonarne, I i II stopnia).

2. Przed złożeniem dokumentów student/-ka zobowiązany/-a jest do zapoznania się z „Regulaminem programu stypendialnego dla studentów i studentek kierunku zamawianego ochrona środowiska”.

3. Warunkiem ubiegania się o stypendium motywacyjne jest wypełnienie, podpisanie i złożenie w terminie następujących dokumentów:

 

a) deklaracji uczestnictwa w Projekcie

b) oświadczenia uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

c) kwestionariusza danych osobowych

d) wniosku o przyznanie stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym.

e) kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) - dotyczy osób, które dotychczas nie złożyły świadectwa przy ubieganiu się o stypendia i zajęcia wyrównawcze.


4. Formularze i regulamin dostępne są w punkcie rekrutacyjnym i na stronie projektu. Polecamy wypełnianie formularzy w punkcie rekrutacyjnym. Na miejscu udzielane będą odpowiednie wskazówki.

5. Stawiając się w punkcie rekrutacyjnym student/-ka powinien/powinna przygotować:

 

a) dowód osobisty, 

b) legitymację studencką, 

c) numer swojego konta bankowego.

 

UWAGA studenci/-tki studiów I stopnia

Na podstawie §5 ust. 2, pkt. 1 Regulaminu Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku Zamawianego Ochrona Środowiska, stypendium można otrzymać tylko w przypadku TERMINOWEGO zaliczenia WSZYSTKICH przedmiotów (zaliczone ćwiczenia oraz zdane egzaminy). W związku z tym, do dnia zebrania się Komisji Stypendialnej na Kierunku Zamawianym Ochrona Środowiska (tj. do 25 lutego 2011r.) student/-tka musi mieć zaliczony semestr potwierdzony w indeksie podpisem Prodziekana, co wiąże się z bezzwłocznym złożeniem indeksu i karty egzaminacyjnej w Dziekanacie.


Data umieszczenia wiadomości 25.01.2011 (wiadomość archiwalna)

Zapytanie ofertowe - zakup 6 roll-upów
 

 >>> link <<<
Data umieszczenia wiadomości 07.01.2011 (wiadomość archiwalna)

UWAGA STUDENCI!!! 

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU ZAMAWIANYM

W dniach 31 stycznia - 14 lutego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski prowadzi nabór na studia II stopnia na kierunku zamawianym - OCHRONA ŚRODOWISKA na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. 

Wykaz kierunków po których istnieje możliwość studiowania na kierunku zamawianym OCHRONA ŚRODOWISKA na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

- Architektura krajobrazu
- Bioinżynieria produkcji żywności
- Biotechnologia
- Geodezja i kartografia
- Gospodarka przestrzenna
- Inżynieria chemiczna i procesowa
- Inżynieria środowiska
- Leśnictwo
- Ochrona Środowiska
- Ogrodnictwo
- Rolnictwo
- Rybactwo
- Technika rolnicza i leśna
- Technologia chemiczna
- Technologia żywności i żywienie człowieka
- Towaroznawstwo
- Zootechnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data umieszczenia wiadomości 24.01.2011 (wiadomość archiwalna) 

 

Nowe terminy spotkań informacyjnych na temat rekrutacji na studia II stopnia

 

Wtorek 25 stycznia 2011 godz. 19.00     - Dom Studenta nr 4 (Kortowo) - sala cichej nauki

 

Wtorek 25 stycznia 2011 godz. 20.00     - Dom Studenta nr 119 (Kortowo)

 

Środa 26 stycznia 2011 godz. 19             - Dom Studenta nr 8 (Kortowo) -sala cichej nauki

 

Środa 26 stycznia 2011 godz. 20             - Dom Studenta nr 10 (Kortowo) -sala cichej nauki 

 


 

Data umieszczenia wiadomości 18.01.2011 (wiadomość archiwalna)

 

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKII FIZYKI

 

dla studentów I roku kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa(studia stacjonarne, I stopnia, z naboru 2010/11)

 

 25 -27 stycznia 2011 r. (wtorek, środa, czwartek)  w godzinach 10-12

 

Przyjmowanie dokumentów:ul. Oczapowskiego 8, (sala im. prof. K. Majkowskiego, budynek Dziekanatu WKŚiR, na końcu holu)sala 10

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Data umieszczenia wiadomości 16.01.2011 - wiadomość archiwalna)

 

Terminy spotkań informacyjnych na temat rekrutacji na studia II stopnia

 

Wtorek 25 stycznia 2011 godz. 20.00     - Dom Studenta nr 119 (Kortowo)

 

Wtorek 18 stycznia 2011 godz. 14.00     - Aula Kotera

 

Wtorek 18 stycznia 2011 godz. 19.00      - Dom studenta nr 7 (Kortowo) 

 

Wtorek 18 stycznia 2011 godz. 20.00     - Dom Studenta nr 9 (Kortowo) - sala cichej nauki;

 

Środa 19 stycznia 2011 godz. 19.00        - Dom Studenta nr 6 (Kortowo) - sala telewizyjna;

 


(Data umieszczenia 21.12.2010 - wiadomość archiwalna)   Informacja dla osób, które złożyły wnioski o przyznanie stypendiumna kierunku zamawianym ochrona ?rodowiskaW środę 22.12.2010r. w godz. 9.00-11.00 odbędzie się:1). wydawanie decyzji i2). podpisywanie umów stypendialnych z osobami, którym przyznane zostaną stypendia.Miejsce: sala im prof. K. Majkowskiego (w tej samej sali, w której odbywać się nabór wniosków)Proszę ze sobą przynieść dowód osobisty (koniecznie!) 
(Data umieszczenia 17.12.2010 - wiadomość archiwalna)  Informujemy, że na kierunku zamawianymOCHRONA ŚRODOWISKA rozpocząć sięNabór wniosków stypendialnychData:              18–21. grudnia 2010r. (oprócz niedzieli)Godzina:         w sobotę                       9:00-12:00                      w poniedziałek:             9:00-12:00                      we wtorek                     9:00-12:00Punkt rekrutacyjny:ul. Oczapowskiego 8, sala 10 - im. prof. K. Majkowskiego(w budynku Dziekanatu WKŚiR, na końcu holu)W środę (22.12.2010r.) - osobisty odbiór decyzji oraz podpisywanie umów stypendialnych (obecność studentów obowiązkowa!) - godzina i miejsce odbioru decyzji ogłoszone zostaną we wtorek (21.12.2010r.).Informacje:
 • Nabór dotyczy wyłącznie studentów kierunku ochrona środowiska I roku studiów stacjonarnych, I stopnia realizowanych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.
 • Przed złożeniem dokumentów student zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 • Warunkiem ubiegania się o stypendium motywacyjne jest wypełnienie, podpisanie i złożenie w terminie następujących dokumentów:
 • deklaracji uczestnictwa w Projekcie
 • kwestionariusza danych osobowych
 • oświadczenia uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • wniosku o przyznanie stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym
 • kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej (ponadgimnazjalnej) oraz oryginału świadectwa do wglądu, które już złożyły świadectwo przy naborze na zajęcia wyrównawcze z chemii.nie dotyczy osóbKto z Państwa nie posiada przy sobie oryginału świadectwa istnieje możliwość pozyskania tego dokumentu z Dziekanatu za pośrednictwem Komisji Stypendialnej (wystarczy o tym fakcie poinformować osobę przyjmującą dokumenty aplikacyjne).
 • Formularze i regulamin dostępne są w punkcie rekrutacyjnym i na stronie projektu (dokumenty można wypełniać na miejscu).
 • Stawiając się w punkcie rekrutacyjnym student powinien przygotować:
 • dowód osobisty,
 • legitymację studencką,
 • numer konta bankowego.
 • Student/studentka przed złożeniem dokumentów zobowiązany/-a jest do zapoznania się z Regulaminem programu stypendialnego na kierunku zamawianym ochrona środowiska:
środowiskaCZYTAJ>>>Regulamin programu stypendialnego dla studentów i studentek kierunku zamawianego ochrona