Informacje

26 maja 2016

Nowe media w edukacji i kulturze to dwusemestralne, niestacjonarne studia podyplomowe utworzone na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Oferta studiów podyplomowych Nowe media w edukacji i w kulturze jest reakcją na zachodzące w najnowszej polskiej i światowej rzeczywistości procesy cyfryzacji edukacji, kultury, jak również konsekwencje wynikające z tego, w jaki sposób korzystanie z mediów mobilnych i Internetu zmienia relacje międzyludzkie.

Nowe media w naturalny sposób obecne w życiu kolejnych generacji coraz młodszych użytkowników zmieniają ich stosunek do:

  • świadomego uczestniczenia w kulturze narodowej,
  • znajomości globalnych trendów kulturowych, świadczącej o przynależności do kręgu społeczeństw współtworzących nowoczesną cywilizację,
  • partycypacji obywatelskiej,
  • kreatywnego wkładu w rozwój globalnego społeczeństwa wiedzy i umiejętności.

Zachodzące w Polsce i w świecie przemiany cywilizacyjne sprawiają, że nowoczesna edukacja w nowoczesnej, cyfrowej szkole to niezbędny warunek pełnego uczestniczenia w kulturze, coraz bardziej elektronicznej. Na uczestniczenie to bardzo istotny wpływ mają nauczyciele oraz pracownicy instytucji kultury. Edukacja jest bowiem jednym z filarów kultury.

Nowe media w edukacji i w kulturze to studia podyplomowe, które nie tylko pozwalają lepiej rozumieć zachodzące wokół nas procesy cyfryzacji i mediatyzacji, ale w perspektywie odgrywać istotną rolę w aktywizacji uczniów i interesantów instytucji kultury oraz w podnoszeniu ich świadomości o znaczeniu nowych mediów w obywatelskiej i kulturowej partycypacji.

Nauczyciele i pracownicy instytucji kultury są nie tylko przewodnikami służącymi wiedzą i wsparciem w zdobywaniu nowej wiedzy i nowych umiejętności. Swoje obowiązki zawodowe realizują, pozostając w dwukierunkowej relacji. Po pierwsze kontaktują się z uczniami oraz interesantami: czytelnikami, zwiedzającymi itp. Po drugie realizują cele zawodowe tożsame ze strategiami rozwojowymi instytucji, w których strukturze są zatrudnieni: szkół, bibliotek, muzeów itp.

Przedmioty znajdujące się w siatce programowej są odpowiedzią na tę różnorodność, co znajduje odzwierciedlenie w istnieniu czterech modułów kształceniowych – jednego teoretycznego i trzech praktycznych – dotyczących obecności i instrumentalnego posługiwania się nowymi mediami i technologiami nowych mediów w:

  • kontaktach z uczniami, z interesantami: czytelnikami, zwiedzającymi itp.,
  • działalności organizacyjnej jednostki – szkoły, biblioteki, muzeum – modelownia jej wizerunku, rozprzestrzeniania wiedzy o dokonaniach, podejmowanych inicjatywach, ofercie (w przypadku np. bibliotek i muzeów).