Notka biograficzna - ks. dr Zdzisław Kieliszek

ks. dr Zdzisław Kieliszek – urodził się 11 listopada 1973 roku w Kętrzynie i jest katolickim księdzem. Święcenia kapłańskie przyjął w 1999 roku w Olsztynie. W latach 1993-1999 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, uzyskując tytuł magistra teologii.

 

W latach 2001-2009 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, na podstawie rozprawy pod tytułem "Antropologia a nacjonalizm w myśli Johanna Gottlieba Fichtego". Jest autorem jednej monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych, a także od roku 2011 redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Studia Warmińskie”. Od 2019 r. jest członkiem Kant-Gesellschaft. Przedmiotem jego zainteresowań są: myśl polityczno-społeczna, filozofia człowieka oraz historia filozofii – w szczególności w odniesieniu do dokonań Immanuela Kanta.

 

W latach 2012-2016 był prodziekanem do spraw studenckich na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Filozofii i Prawa Kanonicznego, a także od roku 2016 prodziekanem do spraw kształcenia i studentów na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie.