Turtle bot 2

TurtleBot 2i – modułowe podwozie, natywna obsługa ramienia Pincher MK3 4 DOF.

Scientific Circle of Robotics