Robot piłka

pilka
Zdalnie sterowana piłka to projekt oparty na Arduino sterowany za pomocą joysticka z wykorzystaniem modułu bezprzewodowego NRF24L01 na paśmie 2,4 GHz.  Piłka zawiera napęd w postaci silników DC i serwomechanizmu wychylającego ciężar w dany kierunek poruszania się piłki.

Tworcą projektu jest: Tomasz Doliński

Scientific Circle of Robotics