Moduł Darknet

Studenci nkr – przetestowali zastosowanie modułu darknet do współpracy z innymi modułami laboratorium – testy przeprowadzono w systemie Windows i Linux.

Studenci pracujący nad modułem – Adrian Wilk oraz Michał Startek

Scientific Circle of Robotics