Nasze projekty

Aktualnie rozwijane projekty:

  • Sterowanie robotami mobilnymi za pomocą gestów (urządzenie Asus XtionPro Live) – Strona projektu
  • Prototyp robota lokalizującego się w budynku (docelowo służącego do oprowadzania gości) – Strona projektu
  • Stacja bazowa dla Silver Shadow – Strona projektu

Projekty w fazie planowania:

  • Przeniesienie doświadczeń zyskanych podczas budowania prototypu robota lokalizującego się w budynku na robota roomba wyposażonego w płytkę Beagle
  • Praca nad organizacją zawodów robotycznych w budynku RCI (w tym budowanie środowiska do konkretnych zadań, konstruowanie robotów i ustalanie reguł udziału w konkursach)
  • Budowanie oprogramowania do autonomicznego sterowania robotami latającymi ArDrone, oraz integracja gotowych modułów rozpoznawania obrazu z SDK ArDrone
  • Monitorowanie laboratorium za pomocą kamery wifi i kodowanie modułów inteligentnego zarządzania laboratorium
  • Tworzenie chat-bota, który ma szeroką wiedzę dotyczącą laboratorium i budynku RCI (do użytku m.in. w robocie oprowadzającym po Wydziale)
  • Praca nad C++ SDK do sterowania robotem NAO, w tym rozwijanie strategii gry w piłkę nożną i sterowanie gestami

Scientific Circle of Robotics