Naukowe Koło Marketingu

O Kole Naukowym Marketingu

Naukowe Koło Marketingu powstało przy Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa WSR w Olsztynie dnia 22 listopada 1963 r. Od powstania do roku 1995 nosiło nazwę Naukowe Koło Ekonomistów Rolnictwa. Z chwilą rozwiązania Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa i przejściem pracowników tej jednostki na nowoutworzony Wydział Zarządzania naszej Uczelni, nazwa koła uległa zmianie na Naukowe Koło Ekonomistów. Po zmianie nazwy Wydziału i utworzeniu Katedry Analizy Rynku i Marketingu, dokonano w marcu 2005 r. kolejnej zmiany nazwy koła na obecnie obowiązującą.

Przeczytaj więcej....

Odszukaj nas na fejsie - nie zwlekaj - czekamy na Ciebie!

Dołącz do nas

Najnowsze posty

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Dzień z ekonomią

Wygrana walka Przemysława Opalacha