Założenie Naukowego Koła Studentów Geodezji i Kartografii NADIR zostało zainspirowane przez studentów Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i działa przy Instytucie Geodezji od marca 2009 r. Widnieje w rejestrze naukowych kół UWM w Olsztynie. Pośród wielu zagadnień i kwestii związanych z miernictwem (metodyką pomiaru, opracowaniem wyników i wykorzystaniem różnorodnych technik w pomiarach) dyskutowanych podczas spotkań członków Koła, główną problematyką jest geodezja inżynieryjna jak i technologia naziemnego skaningu laserowego, a w tym:

- inwentaryzacje i opracowanie trójwymiarowych wektorowych modeli różnego rodzaju maszyn i urządzeń w zakładach przemysłowych.

- inwentaryzacje architektoniczne i architektoniczno-konserwatorskie budynków, w tym także budynków zabytkowych. Trójwymiarowe modele zewnętrznych elewacji i wnętrz budynków

- precyzyjne trójwymiarowe modele pojedynczych części bądź fragmentów różnych detali architektonicznych, rzeźb i innych obiektów sztuki. Inwentaryzacja zabytków i tworzenie wirtualnych modeli miast

- pomiary elementów konstrukcyjnych budowli, pomiary przemieszczeń, monitoring zmian

- pomiary skanerem w archeologii

- przy pracach podziemnych w takich miejscach jak tunele i kopalnie

- pomiar dróg miejskich, czy też wielopasmowych autostrad i skrzyżowań z drogami dwupasmowymi,

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do nas! Przyjdź, zobacz i zostań :)