Monografie MSKN 2020

Sukcesem naszej Konferencji jest wydanie trzech tomów recenzowanej monografii konferencyjnej opiewającej w sumie na 1453 strony. Wydawnictwo FNCE znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z czym przysługują Państwu odpowiednie punkty.

 


 • Sekcja Nauk Biologicznych
 • Sekcja Nauk Medycznych
 • Sekcja Nauk o Żywności
 • Sekcja Nauk o Zdrowiu

 • Sekcja Nauk Humanistycznych
 • Sekcja Nauk Polityczno-Prawnych
 • Sekcja Nauk Społecznych i Pedagogicznych
 • Sekcja Nauk Ekonomicznych

 • Sekcja nauk Zootechnicznych i Rybactwa
 • Sekcja nauk Weterynaryjnych
 • Sekcja nauk Rolniczych, Leśnych i Ochrony Środowiska
 • Sekcja nauk Technicznych