48 MSKN

W dniach 11-12 kwietnia 2019r odbył się 

48 MSKN w Olsztynie

„ MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM KÓŁ NAUKOWYCH –
KOŁA NAUKOWE SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA”

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Szanowni Uczestnicy MSKN 2019 na stronie pod odpowiednią zakładką pojawiły się następujące monografie:

  • Uwarunkowania kształtowania charakteru i osobowości – zawierająca 22 prace uczestników sekcji nauk społecznych i pedagogiki, sekcji nauk humanistycznych oraz sekcji nauk teologicznych;
  • Uwarunkowania budowy bezpieczeństwa prawnego, ekonomicznego i społecznego w Polsce – zawierająca 34 prace uczestników sekcji nauk ekonomicznych oraz polityczno-prawnych;

  • Uwarunkowania utrzymania dobrostanu zwierząt w Polsce – zawierająca 25 prac uczestników sekcji nauk zootechnicznych i weterynaryjnych;
  • Uwarunkowania bezpieczeństwa i jakości żywności w Polsce – zawierająca 28 prac uczestników sekcji nauk o żywności;

  • Medyczne i behawioralne uwarunkowania stanu zdrowia – zawierająca 14 artykułów uczestników sekcji nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  • Uwarunkowania budowy biogospodarki i zrównoważonego rozwoju w Polsce – zawierająca 33 prace uczestników sekcji nauk rolniczych i kształtowania środowiska oraz nauk technicznych;

  • Praktyczne zastosowania badań mikrobiologicznych – zawierająca 18 prac uczestników sekcji nauk biologicznych.

Zachęcamy do czytania i cytowania 🙂 

Organizatorzy:

Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego „PROSPERO”, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

oraz

Naukowe Koło Biochemii i Biotechnologii Zwierząt, Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Kontakt:

Informacje w zakładce kontakt.