Konsultacje


1. Prof. dr hab. Jan Kucharski - środa, h 10.00-11.30
2. Prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska - środa, h 10.00-11.30
3. Dr inż. Małgorzata Baćmaga - poniedziałek, h 10.00-11.30
4. Dr hab. Agata Borowik - wtorek, h 9.30-11.00
5. Dr inż. Edyta Boros-Lajszner - wtorek, h 9.00-10.30
6. Dr inż. Magdalena Zaborowska - poniedziałek, h 10.30-12.00

Realizowane przedmioty (studia I i II stopnia)

1. Kierunek: Architektura krajobrazu

    • Mikrobiologia materiałowa
    • Drobnoustroje w architekturze krajobrazu

2. Kierunek: Ochrona środowiska

    • Biologia ogólna
    • Mikrobiologia (ogólna)
    • Mikrobiologia środowiskowa
    • Biochemia gleby
    • Mikrobiologiczna transformacja odpadów
    • Bioremediacja
    • Deterioracja środowiska
    • Biodegradacja w środowisku przyrodniczym
    • Biodeterioracja materiałów
    • Mikroorganizmy w energrtyce
    • Mikroorganizmy ekosystemów wodnych
    • Soil biochemistry
    • Microorganisms in Aquatic Ecosystems
    • Seminaria inżynierskie
    • Specjalizacyjne seminarium magisterskie

3.  Kierunek: Ogrodnictwo

    • Mikrobiologia

4. Kierunek: Rolnictwo

    • Mikrobiologia  
    • Mikrobiologia środowiskowa
    • Mikroorganizmy w technologiach rolniczych
    • Biochemia gleby

5. kierunek: Leśnictwo

    • Mikrobiologia leśna

6. kierunek: Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi

    • Biologia
    • Mikrobiologia ogólna
    • Geomikrobiologia
    • Mikrobiologiczne przetwarzanie biomasy
    • Mikroorganizmy w energetyce

7. kierunek: Mikrobiologia (WBiB)

    • Drobnoustroje ekosystemów lądowych: Mikrobiologia gleb
    • Drobnoustroje ekosystemów lądowych: Mikrobiologia terenów rolniczych
    • Biotechnologia środowiskowa
    • Mikrobiologiczna transformacja odpadów w środowisku
    • Geomikrobiologia


Realizowane przedmioty (studia III stopnia)

    *Ochrona i kształtowanie środowiska/wprowadzenie
    *Biotechnologia środowiskowa
    *Seminarium doktoranckie