GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ KATEDRY MIKROBIOLOGII

  • Rozpoznanie możliwości kształtowania aktywności drobnoustrojów oraz mikrobiologicznych i biochemicznych właściwości środowisk naturalnych.
  • Badania nad przydatnością drobnoustrojów w rekultywacji gleb zanieczyszczonych organicznymi i mineralnymi związkami chemicznymi.
  • Biotechnologiczne usuwanie zanieczyszczeń.
  • Poszukiwanie mikrobiologicznych i biochemicznych wskaźników żyzności gleb.
  • Wykorzystanie drobnoustrojów w biosyntezie fitohormonów.