dr inż. Magdalena Zaborowska

Ogółem 42
Oryginalne prace twórcze 21
Komunikaty 21
Oryginalne prace twórcze
2018
21.Zaborowska. M., Woźny G., Wyszkowska J., Kucharski J. 2018. Biostimulation of the activity of microorganisms and soil enzymes through fertilisation with composts. Soil Research https://doi.org/10.1071/SR18057
20.Zaborowska M., Kucharski J, Wyszkowska J. 2018. Biochemical and microbiological activity of soil contaminated with o-cresol and biostimulated with Perna canaliculus mussel meal. Environ Monit Assess. 190:602. https://doi.org/10.1007/s10661-018-6979-6
2017
19.Zaborowska M. 2017. Krezole a drobnoustroje środowiska glebowego. Postępy Mikrobiologii. 56(1): 7-17.
18.Zaborowska M., Kucharski J, WyszkowskaJ. 2017. Brown algae and basalt meal in maintaining the activity of arylsulfatase of soil polluted with cadmium. Water Air and Soil Pollution. 2017: 228 (8), 1-13.
2016
17.Zaborowska M., Kucharski J., Wyszkowska J. 2016. Biological activity of soil contaminated with cobalt, tin and molybdenum. Environmental Monitoring and Assessment 188(7): 398
16.Strachel R., Zaborowska M., Wyszkowska J. 2016. Delibrations on zinc - a trace mineral or a toxic element? J Elem., 21(2): 625-639.DOI: 10.5601/jelem.2015.20.3.991
2015
15.Zaborowska M., Wyszkowska J., Kucharski J. 2015.The possibilities of restoring the enzymatic balance of soil contaminated with cadmium. Int. J. Environment and Pollution, Vol. 58, No. 3: 197-214.
14.Zaborowska M., Kucharski J., Wyszkowska J. 2015. Maintenance of soil homeostasis under exposure to cadmium. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 46(16): 2051-2069.
13.Zaborowska M., Kucharski J., Wyszkowska J. 2015 Using basalt flour and brown algae to improve biological properties of soil contaminated with cadmium. Soil & Water Res. 10(3): 181-188.
12.Zaborowska M., Kucharski J., Wyszkowska J. 2015. Remediation of soil contaminated with cadmium. J. Elem. Nr 3. DOI: 10.5601/jelem.2015.20.1.832
2014
11.Strachel R., Wyszkowska J., Zaborowska M. 2014. Reakcja wybranych hydrolaz na zanieczyszczenie gleby kadmem. Ekologia i Technika. 4: 165-171.
2007
10.Zaborowska M., Wyszkowska J., Kucharski J. 2007. Ammonification and nitrification in zinc-contaminated soil. EJPAU, 10(4), #9.
9.Wyszkowska J., Zaborowska M., Kucharski J. 2007. Microorganisms count in the soil contaminated with zinc. Polish J. Natur. Sc. 22(2): 183 -195.
2006
8.Zaborowska M., Wyszkowska J., Kucharski J. 2006. Microbiological activity of zinc-contaminated soils. J. Elementol. 11(4): 543-557.
7.Zaborowska M., Wyszkowska J., Kucharski J. 2006. Microbial activity in zinc contaminated soil of different pH. Polish. J. Environ. Stud. 15 (2a): 569-574
6.Wyszkowska J., Zaborowska M, Kucharski J. 2006. Activity of enzymes in zinc contaminated soil. EJPAU, 9(1), #6
5.Zaborowska M., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M. 2006. Wpływ cynku na rozwój drobnoustrojów w podłożach sztucznych. Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria. 49:525-537.
4.Zaborowska M., Wyszkowska J., Kucharski J. 2006. Liczebność bakterii oligotroficznych i kopitroficznych w glebie zanieczyszczonej cynkiem nawożonej słomą i trocinami. Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria. 49:515-527.
3.Baćmaga M., Kucharski J., Wyszkowska J., Zaborowska M. 2006. Liczebność drobnoustrojów w glebie zanieczyszczonej herbicydem Harpun 500 SC. Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria. 49:11-16.
2005
2.Zaborowska M., Wyszkowska J., Kucharski J. 2005. Rola cynku w organizmach roślinnych i zwierzęcych. J. Elementol. 10(3): 653-664.
2004
1.Wyszkowska J., Kucharski J., Jastrzębska E., Zaborowska M. 2004. Rola wapnowania i szczepienia Nitraginą w przywracaniu równowagi biochemicznej gleby zanieczyszczonej chromem(VI). J. Elementol. 9(4): 857-868.
Komunikaty
2018
21.Zaborowska M, Wyszkowska J., Kucharski J. 2018. Activity of hydrolase in soil contaminated with bisphenol A. IX International Agriculture Symposium "AGROSYM". Bośnia i Herzegovina, Jahorina 04-07.X.2018 r..: 64
20.Zaborowska M, Wyszkowska J., Kucharski J. 2018. Właściwości fizykochemiczne a aktywność dehydrogenaz w glebie zanieczyszczonej bisfenolem S i bisfenolem F. KRAJOWA PLATFORMA GLEBOWA „Aktualny stan i potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny”. Warszawa, 06.09.2018 r.: 58
19.Zaborowska M, Wyszkowska J., Kucharski J. 2018. Reakcja oksydoreduktaz na zanieczyszczenie gleby bisfenolem A. III Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa Microbs, Dwikozy, 17-18 05.2018 r.: 37
2017
18.Zaborowska M., Wyszkowska J. Zakłócenia homeostazy w glebie zanieczyszczonej o-krezolem. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego Szczecin – Siemczyno, 7-9 czerwca 2017 r.:90
17.Zaborowska M., Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J. 2017. Przemiany biochemiczne gleby zanieczyszczonej o-krezolem. Krajowa Platforma Glebowa. Konferencja Naukowa, pt. Krajowe Bazy Danych o Glebach - Stan, Wykorzystanie, Potrzeby. Warszawa 21 września 2017 r. 29.
16.Borowik A., Zaborowska M., Wyszkowska J., Kucharski J. 2017. Czynniki kształtujące aktywność dehydrogenaz w glebach mineralnych. Krajowa Platforma Glebowa. Konferencja Naukowa, pt. Krajowe Bazy Danych o Glebach - Stan, Wykorzystanie, Potrzeby. Warszawa 21 września 2017 r. 29.
15.Wyszkowska J., Borowik A., Zaborowska M., Kucharski J. Znaczenie enzymów glebowych w ocenie aktywności biologicznej gleb. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego Szczecin – Siemczyno, 7-9 czerwca 2017 r.: 89.
2016
14.Zaborowska M., Kucharski J., Wyszkowska J. 2016. Interference with homeostasis of soil contaminated with cobalt, tin and molybdenum. XVI International Conference of Polish Society of Magnesium Science of the name of prof. Julian Aleksandrowicz “Open and latent deficiency of magnesium” and XIII International Symposium of the series Trace Elements in the Environment “Ecological and Analytical Problems”. Olsztyn, September 4-6, 2016.
2015
13.Zaborowska M., Kucharski J., Wyszkowska J. 2015. Mączka bazaltowa i brunatnice jako szansa na utrzymanie homeostazy w glebie poddanej presji kadmu. Krajowa Platforma Glebowa. Warsztaty Naukowe „Instrumenty i metody przeciwdziałania degradacji gleb użytkowanych rolniczo” IUNG-PIB Puławy. 8-9.10.2015 r.
2014
12.Zaborowska M., Wyszkowska J., Kucharski J., 2014. The possibilities of restoring the enzymatic balance of soil under exposure to cadmium. XLVIII International Microbiological Conference "Microbiology and Environment Protection" 7-10.09.2014 r. Warszawa, 125.
11.Strachel R., Zaborowska M., Wyszkowska J. 2014. The role of liming in restoring biochemical equlibrium in soil contaminated with zinc (preliminary studies). XLVIII International Microbiological Conference "Microbiology and Environment Protection" 7-10.09.2014 r. Warszawa, 102.
2006
10.Kucharski J., Wyszkowska J., Zaborowska M., Baćmaga M. 2006. Aktywność biologiczna gleby zanieczyszczonej herbicydem Apyros 75 WG. Mat. 40 ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego "Aktywność drobnoustrojów w różnych środowiskach" Kraków-Arłamów 3-7.09.2006: 44-45.
9.Zaborowska M., Baćmaga M., Kucharski J., Wyszkowska J. 2006. Wpływ cynku na rozwój drobnoustrojów w podłożach sztucznych. Mat. 40 ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego "Aktywność drobnoustrojów w różnych środowiskach" Kraków-Arłamów 3-7.09.2006: 85-86.
8.Baćmaga M., Zaborowska M., Kucharski J., Wyszkowska J. 2006. Liczebność drobnoustrojów w glebie zanieczyszczonej herbicydem Harpun 500 SC. Mat. 40 ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego "Aktywność drobnoustrojów w różnych środowiskach" Kraków-Arłamów 3-7.09.2006: 3-4.
7.Zaborowska M., Wyszkowska J., Kucharski J. 2006. Aktywność mikrobiologiczna zanieczyszczonej cynkiem gleby o zróżnicowanym pH. Pierwiastki śladowe - kryteria jakości środowiska przyrodniczego. (Mater. IX Sympozjum Pierwiastki śladowe w środowisku, Sarnówek 11-12 maja 2006): 250-251
2005
6.Wyszkowska J., Kucharski J., Zaborowska M., Baćmaga M., 2005. Aktywność enzymów w glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi. Mat. 39 Konferencji Mikrobiologii Gleby. Kobyla Góra - Wrocław. 5-8 wrzesień 2005: 93-94.
5.Wyszkowska J., Kucharski J., Zaborowska M., Baćmaga M. 2005. Właściwości mikrobiologiczne gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi. Mat. 39 Konferencji Mikrobiologii Gleby. Kobyla Góra - Wrocław. 5-8 wrzesień 2005: 95-96.
4.Zaborowska M., Wyszkowska J., Kucharski J. 2005. Proces amonifikacji i nitryfikacji w glebie zanieczyszczonej cynkiem. Mat. 39 Konferencji Mikrobiologii Gleby. Kobyla Góra - Wrocław. 5-8 wrzesień 2005: 97-98.
3.Zaborowska M., Wyszkowska J., Kucharski J. 2005. Biochemiczne właściwości gleby zanieczyszczonej cynkiem. Mat. 39 Konferencji Mikrobiologii Gleby. Kobyla Góra - Wrocław. 5-8 wrzesień 2005: 99-100.
2003
2.Kucharski J., Zaborowska M., Wyszkowska J. 2003. Biochemiczne właściwości gleby zanieczyszczonej cynkiem. Mat. 38 Międzynarodowego Sympozjum Mikrobiologicznego. Warszawa 1-4 wrzesień 2003: 62-63.
2002
1.Wyszkowska J., Zaborowska M. 2002. Aktywność enzymów w glebie zanieczyszczonej cynkiem. 37 Sympozjum Mikrobiologiczne „Rola drobnoustrojów w kształtowaniu środowiska” Olsztyn 2002:125.