dr inż. Monika Tomkiel

Ogółem 33
Oryginalne prace twórcze 19
Komunikaty 14
Oryginalne prace twórcze
2018
19.Tomkiel M., Bacmaga M., Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J. 2018. The sensitivity of soil enzymes, microorganisms and spring wheat to soil contamination with carfentrazone-ethyl. Journal of Environmental Science and Health Part B-Pesticides Food Contaminants And Agricultural Wastes. 53(2): 97-107.
2017
18.Wyszkowska J., Boros-Lajszner E., Borowik A., Kucharski J., Baćmaga M., Tomkiel M. 2017. Changes in the microbiological and biochemical properties of soil contaminated with zinc. Journal of Elementology. 22(2): 437-451.
2016
17.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Tomkiel M. Response of microorganisms and enzymes to soil contamination with a mixture of terbuthylazine, mesotrione and S-metolachlor. Environmental Science and Pollution Research. IF 2,760. 30 pkt. DOI: 10.1007/s11356-016-7919-z Opublikowana online 1 listopada 2016.
16.Wyszkowska, J.,Tomkiel, M.,Bacmaga, M., Borowik, A.,Kucharski, J. 2016. Response of microorganisms and enzymes to soil contamination with a mixture of pethoxamid terbuthylazine. Environmental Earth Sciences. 75 Issue: 18 Article Number: 1285 DOI: 10.1007/s12665-016-6092-5.
15.Baćmaga M., Borowik A., Tomkiel M., Wyszkowska J. 2016. Herbicyde resistance of microorganisms. Polish Journal of Natural Science. 31(1): 59-74.
14.Kucharski, J., Tomkiel, M., Baćmaga, M., Borowik, A., Wyszkowska, J. 2016. Enzyme activity and microorganisms diversity in soil contaminated with the Boreal 58 WG herbicide. Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes. 51(7): 446-454.
13.Wyszkowska, J., Boros-Lajszner, E., Borowik, A., Bacmaga, M., Kucharski, J., Tomkiel, M. 2016. Implication of zinc excess on soil health. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART B-PESTICIDES FOOD CONTAMINANTS AND AGRICULTURAL WASTES. Volume: 51 Issue: 5 Pages: 261-270
2015
12.Baćmaga M., Kucharski J., Wyszkowska J., Tomkiel M., Borowik A. 2015. Response of actinomycetes, phosphatases and urease to soil contamination with herbicides. Ecological Chemistry and Engineering S. 22(2): 255-267).
11.Tomkiel, M., Baćmaga, M., Wyszkowska, J., Kucharski, J., Borowik, A. 2015. The effect of carfentrazone-ethyl on soil microorganisms and soil enzymes activity. Archives of Environmental Protection 41 (3): 3-10.
10.Baćmaga M., Borowik A., Kucharski J., Tomkiel M., Wyszkowska J. 2015. Microbial and enzymatic activity of soil contaminated with a mixture of diflufenican + mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl-sodium. Environ Sci Pollut Res 22:643–656 DOI 10.1007/s11356-014-3395-5.
2014
9.Tomkiel M., Wyszkowska J., Kucharski J. Baćmaga M., Borowik A. 2014. Response of micoorganisms and enzymes to soil contamination with the herbicide Successor T 550 SE. Environment Protection Engineering. 40(4): 15-27.
8.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Boros-Lajszner E., Tomkiel M. 2014. Sensitivity of soil enzymes to excessive zinc concentrations. J. Elem. 19(3): 637–648.
7.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Tomkiel M. 2014. Pressure exerted by zinc on the nitrification process. J. Elem. 19(2): 327-338, DOI: 10.5601/jelem.2014.19.2.646.
6.Baćmaga M., Kucharski J., Wyszkowska J. Borowik A., Tomkiel M. 2014. Responses of microorganisms and enzymes to soil contamination. Environ. Earth SciDOI 10.1007/s12665-014-3134-8.
5.Baćmaga M., Wyszkowska J., Borowik A., Tomkiel M., Kucharski J. 2014. Response of fungi, glucosidase and arylosulfatase to soil contamination by Alister Grande 190 OD, Fuego 500 SC, and Lumax 537,5 SE herbicydes. Polish Journal of Environmental Studies. 23(1): 19-25.
2013
4.Baćmaga M, Kucharski J. Wyszkowska J., Tomkiel M. 2013. Biological properties of soil conaminated with Aurora 40WG herbicide. Polish Journal o Natural Science. 28(2): 163-174.
3.Wyszkowska J., Borowik A., Kucharski J., Baćmaga M., Tomkiek M., Boros-Lajszner E. 2013. The effect of organic fertilizers on the biochemical properties of soil contaminated with zinc. Plant Soil Environ. 59 (11): 500-504.
2012
2.Kucharski J., Wyszkowska J., Boros-Lajszner E., Baćmaga M., Tomkiel M. 2011. Reakcje drobnoustrojów glebowych na zanieczyszczenie cynkiem. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 567: 149-158.
2010
1.Kucharski J., Tomkiel M., Boros E., Wyszkowska J. 2010. The effect of soil contamination with diesel oil and petrol on the nitrification process. J. Elementol. 15(1):111-118.
Komunikaty
2018
14.Baćmaga M., Wyszkowska J., Borowik A., Tomkiel M., Kucharski J. Wpływ bentonitu i mączki bazaltowej na aktywność biochemiczną gleby poddanej presji fungicydów. Krajowa Platforma Glebowa. Konferencja Naukowa pt. „Aktualny stan potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny”, Warszawa, 2018, 24.
13.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Tomkiel M. Właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby zanieczyszczonej herbicydem Lumax 537.5 SE. Krajowa Platforma Glebowa. Konferencja Naukowa pt. „Aktualny stan potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny”, Warszawa, 2018, 28.
12.Tomkiel M., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Borowik A. Właściwości fizykochemiczne, biochemiczne i mikrobiologiczne gleby poddanej presji herbicydu Boreal 58 WG. Krajowa Platforma Glebowa. Konferencja Naukowa pt. „Aktualny stan potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny”, Warszawa, 2018, 54.
2017
11.Tomkiel M., Baćmaga M. Mikroorganizmy oraz enzymy wskaźnikiem zmian zachodzących w glebie pod wpływem herbicydów. 51. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Mikrobiologia środowiskowa szansą bezpiecznego życia i postępu biotechnologicznego”, Toruń – Ciechocinek 2017, 67.
2016
10.Wyszkowska J., Baćmaga M., Borowik A., Boros-Lajszner E., Kucharski J., Tomkiel M. Inhibitory effect ofzinc on soil enzymes. 2016. XVI International Conference of Polish Society of Magnesium Science of the name of prof. Julian Aleksandrowicz “Open and latent deficiency of magnesium” and XIII International Symposium of the series Trace Elements in the Environment “Ecological and Analytical Problems”. Olsztyn, September 4-6, 2016: 159-160.
2013
9.Baćmaga M., Wyszkowska J.,Borowik A.,Tomkiel M., Kucharski J. 2013. Włąściwości mikrobiologiczne gleby zanieczyszczonej herbicydami (47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy - roślina - środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu"). Puławy-Lublin, 12-15 maja 2013: 76.
8.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Tomkiel M. 2013. Presja cynku na proces nitryfikacji. Materiały Konferencyjne (47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy - roślina - środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu"). Puławy-Lublin, 12-15 maja 2013: 87
2012
7.Kucharski J., Wyszkowska J., Baćmaga M., Tomkiel M. 2012. Wpływ herbicydów nowej generacji na aktywność mikrobiologiczną gleby. 46 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy w ochronie zdrowia człowieka i środowiska". Bydgoszcz. 111-112.
2011
6.Tomkiel M., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Boros-Lajszner E., 2011. Liczebnośc drobnoustrojów w glebie zanieczyszczonej herbicydem Successor T550SE. Mater. 45 Konf. "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 2011. 84.
5.Baćmaga M., Wyszkowska J., Kucharski J., Tomkiel M., Boros-Lajszner E. 2011. Aktywność dehydrogenaz, katalazy, i ureazy w glebie zanieczyszczonej herbicydami. Mater. 45 Konf. "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 2011. 11.
4.Baćmaga M., Wyszkowska J., Kucharski J., Tomkiel M., Boros-Lajszner E. 2011. Zmiany liczebności drobnoustrojów w glebie zanieczyszczonej herbicydem Fuego 500 SC. Mater. 45 Konf. "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 2011. 12.
3.Tomkiel M., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Boros-Lajszner E., 2011. Oddziaływanie herbicydu Aurora 40WG na aktywność fosfataz i arylosulfatazy w glebie. Mater. 45 Konf. "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 2011. 83-84.
2.Kucharski J., Boros-Lajszner E., Wyszkowska J., Baćmaga M. Tomkiel M. 2011. Właściwości mikrobiologiczne i biochemiczne gleby zanieczyszczonej cynkiem. Mater. 45 Konf. "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 2011. 65.
2009
1.Kucharski J., Tomkiel M., Boros E., Wyszkowska J. 2009. Proces nitryfikacji w glebie zanieczyszczonej olejem napędowym i benzyna. Mater. III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej " Kształtowanie i ochrona środowiska - uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne".Olsztyn 23-25 czerwca 2009: 122.