dr hab. Agata Borowik

Ogółem 100
Oryginalne prace twórcze 45
Komunikaty 55
Oryginalne prace twórcze
2018
45.Borowik A., Wyszkowska J., Oszust K. 2018. Changes in the functional diversity of bacterial communities in soil contaminated with diesel oil. Journal of Elementology. 23(3): 1099-1117.
44.Borowik A., Wyszkowska J. 2018. Bioaugmentation of soil contaminated with diesel oil. Journal of Elementology. 23(4): 1161-1178. doi:10.5601/jelem.2018.23.1.1627.
43.Borowik A., Wyszkowska J. 2018. Response of Avena sativa L. and the soil microbiota. Plant Soil and Environment. 64(3): 102–107. doi.org/10.17221/765/2017-PSE.
42.Borowik A., Wyszkowska J. 2018. Remediation of soil contaminated with diesel oil. Journal of Elementology. 23(2): 767 - 788. doi: 10.5601/jelem.2018.23.1.1583.
41.Tomkiel M., Bacmaga M., Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J. 2018. The sensitivity of soil enzymes, microorganisms and spring wheat to soil contamination with carfentrazone-ethyl. Journal of Environmental Science and Health Part B-Pesticides Food Contaminants And Agricultural Wastes. 53(2): 97-107. doi: 10.1080/03601234.2017.1387475.
2017
40.Borowik A., Wyszkowska J., Oszust K. 2017. Functional diversity of fungal communities in soil contaminated with diesel oil. Frontiers in Microbiology, 8: 1862. doi: 10.3389/fmicb.2017.01862.
39.Borowik, A., Wyszkowska, J., Wyszkowski, M. 2017. Resistance of aerobic microorganisms and soil enzyme response to soil contamination with Ekodiesel Ultra fuel. Environmental Science and Pollution Research. 24(31):24346-24363. doi: 10.1007/s11356-017-0076-1.
38.Wyszkowska J., Boros-Lajszner E., Borowik A., Kucharski J., Baćmaga M., Tomkiel M. 2017. Changes in the microbiological and biochemical properties of soil contaminated with zinc. Journal of Elementology. 22(2): 437 - 451. doi:10.5601/jelem.2016.21.2.1213.
37.Borowik, A., Wyszkowska, J., Kucharski, J., Baćmaga, M., Tomkiel, M. 2017. Response of microorganisms and enzymes to soil contamination with a mixture of terbuthylazine, mesotrione, and S-metolachlor. Environmental Science and Pollution Research. 24:1910-1925. doi.org/10.1007/s11356-016-7919-z.
2016
36.Wyszkowska J., Tomkiel M., Bacmaga M., Borowik A., Kucharski J. 2016. Response of microorganisms and enzymes to soil contamination with a mixture of pethoxamid terbuthylazine. Environmental Earth Sciences. 75: 1285. doi: 10.1007/s12665-016-6092-5.
35.Baćmaga M., Borowik A., Tomkiel M., Wyszkowska J. 2016. Herbicyde resistance of microorganisms. Polish Journal of Natural Science. 31(1): 59-74.
34.Borowik A., Wyszkowska J. 2016. Soil moisture as a factor affecting the microbiological and biochemical activity of soil. Plant, Soil and Environment. 62(6): 250–255. doi: 10.17221/158/2016-PSE.
33.Kucharski J., Tomkiel M., Baćmaga M., Borowik A., Wyszkowska J. 2016. Enzyme activity and microorganisms diversity in soil contaminated with the Boreal 58 WG herbicide. Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes. 51(7): 446-454. doi: 10.1080/03601234.2016.1159456.
32.Wyszkowska J., Boros-Lajszner E., Borowik A., Baćmaga M., Kucharski J., Tomkiel M. 2016. Implication of zinc excess on soil health. Journal of Environmental Science and Health, Part B-Pesticides Food Contaminants and Agricultural Wastes. 51(5): 261-270. doi: 10.1080/10934529.2015.1128726.
31.Borowik A., Wyszkowska J. 2016. Impact of temperature on the biological properties of soil. International Agrophysics. 30: 1-8. doi.org/10.1515/intag-2015-0070.
2015
30.Baćmaga M., Kucharski J., Wyszkowska J., Tomkiel M., Borowik A. 2015. Response of actinomycetes, phosphatases and urease to soil contamination with herbicides. Ecological Chemistry and Engineering S. 22(2): 255-267. doi.org/10.1515/eces-2015-0015.
29.Tomkiel, M., Baćmaga, M., Wyszkowska, J., Kucharski, J., Borowik, A. 2015. The effect of carfentrazone-ethyl on soil microorganisms and soil enzymes activity. Archives of Environmental Protection 41 (3): 3-10. doi.org/10.1515/aep-2015-0025.
28.Kaczyńska G., Borowik A., Wyszkowska J. 2015. Soil Dehydrogenases as an Indicator of Contamination of the Environment with Petroleum Products. Water, Air, and Soil Pollution 226 (11): 372. doi.org/10.1007/s11270-015-2642-9
27.Wyszkowska J., Borowik A., Kucharski J. 2015. Response of Avena sativa, microorganisms and enzymes to contamination of soil with diesel oil. Plant Soil Environ. 61(11): 483-488. doi: 10.7221/463/2015-PSE
26.Baćmaga M., Borowik A., Kucharski J., Tomkiel M., Wyszkowska J. 2015. Microbial and enzymatic activity of soil contaminated with a mixture of diflufenican + mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl-sodium. Environmental Science and Pollution Research. 22:643–656. doi: 10.1007/s11356-014-3395-5.
2014
25.Chełstowski A., Ciećko Z., Borowik A. Lisowski J., Żołnowski A.C. 2014. Aftereffect of hard coal ash on mirobiological and enzymatic activity of soil. Agrochimiczeskij Wiestnik: 6: 18-21.
24.Tomkiel M., Wyszkowska J., Kucharski J. Baćmaga M., Borowik A. 2014. Response of micoorganisms and enzymes to soil contamination with the herbicide Successor T 550 SE. Environment Protection Engineering. 40(4): 15-27. doi: 10.5277/epe140402.
23.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski M., Kucharski J. 2014. Resistance of dehydrogenases, catalase, urease and plants to soil contamination with zinc. Journal of Elementology. 19(4): 929-946. doi: 10.5601/jelem.2013.18.4.566.
22.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Boros-Lajszner E., Tomkiel M. 2014. Sensitivity of soil enzymes to excessive zinc concentrations. Journal of Elementology. 19(3): 637–648. doi: 10.5601/jelem.20:14.19.2.456.
21.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Tomkiel M. 2014. Pressure exerted by zinc on the nitrification process. Journal of Elementology. 19(2): 327-338. doi: 10.5601/jelem.2014.19.2.646.
20.Baćmaga M., Kucharski J., Wyszkowska J. Borowik A., Tomkiel M. 2014. Responses of microorganisms and enzymes to soil contamination. Environmental Earth Sciences. doi: 10.1007/s12665-014-3134-8.
19.Baćmaga M., Wyszkowska J., Borowik A., Tomkiel M., Kucharski J. 2014. Response of fungi, glucosidase and arylosulfatase to soil contamination by Alister Grande 190 OD, Fuego 500 SC, and Lumax 537,5 SE herbicydes. Polish Journal of Environmental Studies. 23(1): 19-25.
2013
18.Wyszkowska J., Borowik A., Kucharski M., Kucharski J. 2013. Effect of cadmium, copper and zinc on plants, soil microorganisms and soil enzymes. Journal of Elementology. 18(4): 769–796, doi: 10.5601/jelem.2013.18.4.455.
17.Wyszkowska J., Borowik A. Kucharski M., Kucharski J. 2013. Applicability of biochemical indices to quality assessmnet of soil pulluted with heavy metal. Journal of Elementology. 18(4): 723–732. doi: 10.5601/jelem.2013.18.4.533.
16.Wyszkowska J., Borowik A., Kucharski J., Baćmaga M., Tomkiek M., Boros-Lajszner E. 2013. The effect of organic fertilizers on the biochemical properties of soil contaminated with zinc. Plant, Soil and Environment. 59 (11): 500-504.
15.Wyszkowska J., Kucharski J., Borowik A. 2013. Biological effects of L-tryptophan and the vacciane azotobakteryna in soil. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 58 (4): 238-241.
14.Kucharski J., Wyszkowska J., Borowik A. 2013. Biological effects produced by urea phosphate in soil. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 58 (4): 25-28.
2012
13.Kaczyńska G., Szudrewicz A., Hawryluk U., Strachel R (studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów - opiekun koła Borowik A.). 2011. Reakcja drobnoustrojów i enzymów na zanieczyszczenie gleby miedzią. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 567: 105-116.
12.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski M. 2011. Wpływ temperatury gleby na drobnoustroje. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 567: 55-67.
11.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski M. 2011. Różnorodność drobnoustrojów funkcją uwilgotnienia gleb. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 567: 39-53.
2011
10.Kucharski J., Kucharski M., Borowik A., Wyszkowska J.2011. Liczebność grzybów w glebie zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi. Rocz. Glebozn. 62: 256-264.
9.Wyszkowska J., Borowik A., Kucharski J., Kucharski M. 2011. Reakcja promieniowców na zakwaszenie gleby. Rocz. Glebozn. 62: 433-439.
2010
8.Wyszkowska J., Kucharski J., Borowik A. 2010. Response of microorganisms to soil contamination with cadmium, nickel and lead. Ecological and Chemistry Engineering A. 17(10):1323-1330.
2009
7.Kucharski J., Wyszkowska J. Borowik A. 2009. Nitrification proces in soil contaminated with benzene. Ecological Chemistry and Engineering A. 16 (8): 963-970.
6.Kucharski J., Wyszkowska J., Borowik A. 2009. Aktywność ureazy w glebie nawożonej obornikiem i kompostem. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 537: 217-225.
5.Wyszkowska J., Kucharski M., Kucharski J., Borowik A. 2009. Activity of dehydrogenases, catalase and urease in copper polluted soil. J. Elementol. 2009: 14(3): 605-617.
2008
4.Wyszkowska J., Kucharski M., Kucharski J., Borowik A. 2008. Aktywność biologiczna gleby zanieczyszczonej cynkiem. Rocz. Glebozn. 59:(2): 236-243.
3.Kucharski J., Wyszkowska J., Borowik A. 2008. Mikrobiologiczne właściwości gleby zanieczyszczonej herbicydem Granstar 75 WG. Ekologia i Technika. 16(4): 160-164.
2.Kucharski J., Wyszkowska J., Borowik A. 2008. Przebieg procesu nitryfikacji w glebie zanieczyszczonej fluorenem. Rocz. Glebozn. 59:(2): 147-153.
1.Wyszkowska J., Kucharski J., Borowik A. Boros E. 2008. Response of bacteria to soil contamination with heavy metals. J. Elementol. 13(3): 443-453
Komunikaty
2018
55.Borowik A., Gałązka A., Wyszkowska J. 2018. Różnorodność funkcjonalna i genetyczna gleby zanieczyszczonej olejem napędowym. Konferencja naukowa „Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski” Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, IUNG-PIB Puławy, 18-19.10.2018: 39-40.
54.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J. 2018. Odporność roślin z rodziny Poaceae na zanieczyszczenie gleby produktami ropopochodnymi. Krajowa Platforma Glebowa. Konferencja Naukowa „Aktualny stan i potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny” Warszawa, 6.09.2018: 29.
53.Tomkiel M., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Borowik A. 2018. Właściwości fizykochemiczne, biochemiczne i mikrobiologiczne gleby poddanej presji herbicydu Boreal 58 WG. Krajowa Platforma Glebowa. Konferencja Naukowa „Aktualny stan i potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny” Warszawa, 6.09.2018: 54.
52.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Tomkiel M. 2018. Właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby zanieczyszczonej herbicydem Lumax 537,5 SE. Krajowa Platforma Glebowa. Konferencja Naukowa „Aktualny stan i potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny” Warszawa, 6.09.2018: 28.
51.Baćmaga M., Wyszkowska J., Borowik A., Tomkiel M., Kucharski J. 2018. Wpływ bentonitu i mączki bazaltowej na aktywność biochemiczną gleby poddanej presji fungicydów. Krajowa Platforma Glebowa. Konferencja Naukowa „Aktualny stan i potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny” Warszawa, 6.09.2018: 24.
50.Borowik A. 2018. Różnorodność Proteobacteria w glebie obsianej Elymus elongatus poddanej presji benzyny bezołowiowej 98 BP Ultimate z technologią ACTIVE. Mat. III Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy różnych środowisk”. Lublin, 28-29.06.2018: 69.
49.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J. 2018. Różnorodność Proteobacteria w glebie zanieczyszczonej BP Ultimate Diesel z technologią ACTIVE obsianej Elymus elongatus. Mat. III Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy różnych środowisk”. Lublin, 28-29.06.2018: 68.
48.Borowik A., Kucharski J., Wyszkowska J. 2018. Przydatność sita molekularnego i alginitu w remediacji gleby zanieczyszczonej olejem napędowym VERVA. Mat. 52 Ogólnopolskiej Konferencji Mikrobiologicznej „Mikrobiologia środowiskowa szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju”. Katowice – Ustroń 12-15.06.2018: 62.
47.Borowik A., 2018. Przydatność Elymus Elongatus w fitoremediacji gleby zanieczyszczonej paliwami BP Ultimate z technologią ACTIVE. Mat. 52 Ogólnopolskiej Konferencji Mikrobiologicznej „Mikrobiologia środowiskowa szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju”. Katowice – Ustroń 12-15.06.2018: 41.
46.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J. 2018. Rola BIOACTIV HGS KOD 208 i konsorcjum bakterii w degradacji węglowodorów oleju napędowego. Mat. 52 Ogólnopolskiej Konferencji Mikrobiologicznej „Mikrobiologia środowiskowa szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju”. Katowice – Ustroń 12-15.06.2018: 88.
2017
45.Zaborowska M., Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J. 2017. Przemiany biochemiczne gleby zanieczyszczonej o-krezolem. Krajowa Platforma Glebowa. Konferencja Naukowa, pt. Krajowe Bazy Danych o Glebach - Stan, Wykorzystanie, Potrzeby. Warszawa 21 września 2017 r. 29.
44.Borowik A., Zaborowska M., Wyszkowska J., Kucharski J. 2017. Czynniki kształtujące aktywność dehydrogenaz w glebach mineralnych. Krajowa Platforma Glebowa. Konferencja Naukowa, pt. Krajowe Bazy Danych o Glebach - Stan, Wykorzystanie, Potrzeby. Warszawa 21 września 2017 r. 29.
43.Wyszkowska J., Borowik A., Zaborowska M., Kucharski J. Znaczenie enzymów glebowych w ocenie aktywności biologicznej gleb. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego Szczecin – Siemczyno, 7-9 czerwca 2017 r.: 89.
42.Borowik A., Karolina Oszust, Wyszkowska J. Różnorodność funkcjonalna zbiorowisk grzybów w glebie zanieczyszczonej olejem napędowym. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk:, Lublin, 29-30.06.2017 r.: 64.
41.Borowik A., Wyszkowska J. Przydatność pomiaru aktywności enzymów glebowych w ocenie jakości gleby zanieczyszczonej olejem napędowym oraz cynkiem. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego Szczecin – Siemczyno, 7-9 czerwca 2017 r.: 35.
40.Borowik A., Wyszkowska J. 2017. Mikrobiom gleby zanieczyszczonej olejem napędowym. Bioróżnorodność środowiska znaczenie, problemy, wyzwania. Puławy, 30-31.05.2017 r.: 65.
39.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J. 2017. Właściwości mikrobiologiczne i biochemiczne gleb o różnej kategorii ciężkości agrotechnicznej. Bioróżnorodność środowiska znaczenie, problemy, wyzwania. Puławy, 30-31.05.2017 r.: 63.
38.Borowik A., Wyszkowska J. 2017. Mikrobiom gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi. Bioróżnorodność środowiska znaczenie, problemy, wyzwania. Puławy, 30-31.05.2017 r.: 64.
2016
37.Wyszkowska J., Kucharski J., Borowik A. 2016. Wykorzystanie aktywności enzymów w monitorowaniu gleb. Krajowa Platforma Glebowa (warsztaty naukowe), Wskaźniki oceny jakości gleb.Warszawa, 29 września 2016 r. s. 66.
36.Borowik A., Wyszkowska J. 2016. Przywracanie równowagi biologicznej gleby zanieczyszczonej olejem napędowym. 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Mikroorganizmy w ochronie środowiska i biotechnologii”. Kraków – Sieniawa,6-9.09.2016 r.: 55.
35.Wyszkowska J., Baćmaga M., Borowik A., Boros-Lajszner E., Kucharski J., Tomkiel M. Inhibitory effect ofzinc on soil enzymes. 2016. XVI International Conference of Polish Society of Magnesium Science of the name of prof. Julian Aleksandrowicz “Open and latent deficiency of magnesium” and XIII International Symposium of the series Trace Elements in the Environment “Ecological and Analytical Problems”. Olsztyn, September 4-6, 2016: 159-160.
34.Borowik A., Kucharski M., Wyszkowska J. 2016. Activity ammonification and nitrification in soil contamination with cadmium, zinc and copper. XVI International Conference of Polish Society of Magnesium Science of the name of prof. Julian Aleksandrowicz “Open and latent deficiency of magnesium” and XIII International Symposium of the series Trace Elements in the Environment “Ecological and Analytical Problems”. Olsztyn, September 4-6, 2016: 39-40.
33.Wyszkowska J., Borowik A., Kucharski J. 2016. Mikroorganizmy i enzymy wskaźnikami zanieczyszczenia gleby herbicydem Apyros 75 WG. VI Krajowa Konferencja Bioindykacyjna. „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych”. Szczecin, 20-22.04.2016 r., 120-123.
32.Kucharski J., Borowik A., Wyszkowska J. 2016. Oporność oksydoreduktaz i roślin na zanieczyszczenie gleby cynkiem. VI Krajowa Konferencja Bioindykacyjna. „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych”. Szczecin, 20-22.04.2016 r., 98-101.
31.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J. 2016. Biologiczne wskaźniki zanieczyszczenia gleby olejem napędowym. VI Krajowa Konferencja Bioindykacyjna. „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych”. Szczecin, 20-22.04.2016 r., 80-83.
2015
30.Boros-Lajszner E., Borowik A., Baćmaga M., Wyszkowska J. 2015. Oporność robnoustrojów, enzymów i roślin na zanieczyszczenie gleby cynkiem. Krajowa Platforma Glebowa. Warsztaty Naukowe „Instrumenty i metody przeciwdziałania degradacji gleb użytkowanych rolniczo” IUNG-PIB Puławy. 8-9.10.2015 r.
29.Wyszkowska J., Borowik A., Kaczyńska G. 2015. Wpływ stresu wodnego na aktywność mikrobiologiczną gleb. 49 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy Środowisko Biotechnologia” 1 - 4 września 2015, Szczecin-Siemczyno: 88.
28.Borowik A., Kaczyńska G., Wyszkowska J. 2015. Znaczenie biostymulacji w glebie zanieczyszczonej produktami ropopochodnymi. 49 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy Środowisko Biotechnologia” 1 - 4 września 2015, Szczecin-Siemczyno: 39.
27.Kucharski J., Borowik A., Wyszkowska J. 2015. Zaburzenie równowagi mikrobiologicznej w glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi. 49 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy Środowisko Biotechnologia” 1 - 4 września 2015, Szczecin-Siemczyno: 59.
26.Wyszkowska J., Borowik A. 2015. Impact of temperature on the biological properties of soil. 29th Congress of the Polish Society of Soil Science „Soil Resources and Sustainable Development”. Wrocław, 31.08-03.09.2015: 429.
25.Kucharski J., Borowik A., Kucharski M., Wyszkowska J. 2015. Soil enzymes as bioindicators of environmental. 29th Congress of the Polish Society of Soil Science „Soil Resources and Sustainable Development”. Wrocław, 31.08-03.09.2015: 350.
2014
24.Borowik A., Wyszkowska J. 2014. Czynniki warunkujące aktywność biologiczną gleby. Konferencja naukowa „Ocena gleb użytkowanych rolniczo organizowana dla uczczenia 120 lat nauk gleboznawczych w Puławach”, Puławy, 26-27.06.2014 r.: 82.
23.Wyszkowska J., Borowik A., 2014. The effect of naphthalene on changes in soil enzymatic activity. XLVIII International Microbiological Conference "Microbiology and Environment Protection" 7-10.09.2014 r. Warszawa, 124.
22.Borowik A., Wyszkowska J., Wyszkowski M. 2014. Resistance of plants to soil contamination by chromium (VI). 11th International Phytotechnologies Conference (Ed. N. Kalogerakis, Th. Manios). Heraklion, Crete, Greece, Sept. 30 ‐ Oct. 3, 2014: 128.
21.Baćmaga M., Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J. 2014. Wpływ herbicydów na właściwości mikrobiologiczne i biochemiczne gleby. Konferencja naukowa „Ocena gleb użytkowanych rolniczo organizowana dla uczczenia 120 lat nauk gleboznawczych w Puławach”, Puławy, 26-27.06.2014 r.: 76.
2013
20.Baćmaga M., Wyszkowska J.,Borowik A.,Tomkiel M., Kucharski J. 2013. Włąściwości mikrobiologiczne gleby zanieczyszczonej herbicydami (47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy - roślina - środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu"). Puławy-Lublin, 12-15 maja 2013: 76.
19.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Tomkiel M. 2013. Presja cynku na proces nitryfikacji. Materiały Konferencyjne (47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy - roślina - środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu"). Puławy-Lublin, 12-15 maja 2013: 87.
2011
18.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J. 2011. Fungi numbers as funcion of soil acidification.28. Kongres Gleboznawczy, Toruń 5-10.09.2011 r.: s. 31.
17.Kucharski M., Wyszkowska J., Borowik A. 2011. Oporność gleby na zanieczyszczenie metalami ciężkimi. Mater. 45 Konf. "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 2011. 65.
16.Kucharski M., Wyszkowska J., Borowik A. 2011. Oporność gleby na zanieczyszczenie substancjami roipopochodnymi. Mater. 45 Konf. "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 2011. 64.
15.Kucharski M., Wyszkowska J., Borowik A. 2011. Biochemiczny wskaźnik stanu zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi. Mater. 45 Konf. "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 2011. 62.
14.Borowik A, Wyszkowska J., Kucharski M. 2011. Wpływ temperatury gleby na drobnoustroje. Mater. 45 Konf. "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 2011. 21.
13.Borowik A, Wyszkowska J., Kucharski M. 2011. Różnorodność drobnoustrojów funkcją uwilgotnienia gleb. Mater. 45 Konf. "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 2011. 20.
12.Borowik A, Wyszkowska J., Kucharski M. 2011. Wpływ substancji organicznej na różnorodność drobnoustrojów. Mater. 45 Konf. "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 2011. 19.
11.Borowik A, Wyszkowska J., Kucharski M. 2011. Aktywność mikrobiologiczna gleb o różnym składzie granulometrycznym. Mater. 45 Konf. "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 2011. 18.
2010
10.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J. 2010. Czynniki determinujące aktywność B-glukozydazy. Mater. 44 Ogólnopolskiej Konferencji "Mikroorganizmy w ochronie środowiska glebowego". UP Poznań: 18.
2009
9.Wyszkowska J., Borowik A., Kucharski M., Kucharski J. 2009. Wpływ pH na aktywność enzymatyczną gleby. Mater. III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej " Kształtowanie i ochrona środowiska - uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne".Olsztyn 23-25 czerwca 2009: 244.
8.Wyszkowska J., Kucharski M., Kucharski J., Borowik A. 2009. Aktywność enzymów w glebach zanieczyszczonych miedzią. Mater. III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej " Kształtowanie i ochrona środowiska - uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne".Olsztyn 23-25 czerwca 2009: 245-246.
7.Kucharski J., Wyszkowska J., Borowik A. 2009. Liczebność drobnoustrojów w glebach o różnym składzie granulometrycznym. 43 międzynarodowe sympozjum mikrobiologiczne "Wkład mikrobiologii w rozwój rolnictwa i ochrony środowiska - 90-lecie mikrobiologii w Polsce". Warszawa-Falenty 2-5 września 2009:78-79.
6.Wyszkowska J., Kucharski J., Borowik A. 2009. Liczebność drobnoustrojów w glebach o zróżnicowanej zawartości węgla organicznego. 43 międzynarodowe sympozjum mikrobiologiczne "Wkład mikrobiologii w rozwój rolnictwa i ochrony środowiska - 90-lecie mikrobiologii w Polsce". Warszawa-Falenty 2-5 września 2009:124-125.
2008
5.Wyszkowska J., Borowik A., Kucharski J. 2008. Biologiczne właściwości gleby zanieczyszczonej herbicydem Apyros 75 WP. 42. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Postępy w mikrobiologii i higienie środowiska". 2008, UTP Bydgoszcz: 187-188
4.Wyszkowska J., Kucharski M., Kucharski J., Borowik A. 2008. Przebieg procesu nitryfikacji w glebie zanieczyszczonej kadmem. 42. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Postępy w mikrobiologii i higienie środowiska". 2008, UTP Bydgoszcz: 189-190.
3.Kucharski J., Wyszkowska J., Borowik A.. 2008. Reakcja drobnoustrojów na zanieczyszczenie gleby kadmem, miedzią, cynkiem i ołowiem. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kraków, 12-13 maja 2008 "Metal ions and other abiotic factors in the environment" Streszczenia:35-40.
2007
2.Kucharski J., Wyszkowska J., Borowik A. 2007. Liczebność drobnoustrojów w glebie zanieczyszczonej herbicydem Granstar 75 WG. Pierwsza Konferencja Ekotosykologiczna i Warsztaty Naukowe "Ekotoksykologia w ochronie środowiska glebowego i wodnego", 14-16 października 2007, IUNG, Puławy: 117-119.
1.Wyszkowska J., Kucharski J., Kucharska B., Borowik A. 2007. Reakcja drobnoustrojów na zanieczyszczenie podłoża chromem (Nowoczesne metody badania mikroorganizmów gleby i innych środowisk, red. Ciesielska A., Pokojska-Burdziej A.) UMK Toruń: 150-151