dr inż. Edyta Boros-Lajszner

Ogółem 39
Oryginalne prace twórcze 25
Komunikaty 14
Oryginalne prace twórcze
2018
25.Boros-Lajszner E., Wyszkowska J., Kucharski J. 2018. Use of zeolite to neutralise nickel in a soil environment. Environmental Monitoring and Assessment. 190(1): 54.
2017
24.Wyszkowska J, Boros-Lajszner E., Lajszner W., Kucharski J. Reaction of soil enzymes and spring barley to copper chloride and copper sulphate.Environmental Earth Sciences. 2017: 76, 1-11.
23.Wyszkowska J., Boros-Lajszner E., Borowik A., Kucharski J., Baćmaga M., Tomkiel M. 2017. Changes in the microbiological and biochemical properties of soil contaminated with zinc. Journal of Elementology. 22(2): 437-451.
2016
22.Wyszkowska, J., Boros-Lajszner, E., Borowik, A., Bacmaga, M., Kucharski, J., Tomkiel, M. 2016. Implication of zinc excess on soil health. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART B-PESTICIDES FOOD CONTAMINANTS AND AGRICULTURAL WASTES. Volume: 51 Issue: 5 Pages: 261-270
2015
21.Wyszkowska J., Boros-Lajszner E., Kucharski J. 2015. Microbiological and biochemical properties of soil contaminated with zinc and fertilized with fermented bark, keratin and cellulose. Fresenius Environmental Bulletin. 24 (12a): 4519-4526.
2014
20.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Boros-Lajszner E., Tomkiel M. 2014. Sensitivity of soil enzymes to excessive zinc concentrations. J. Elem. 19(3): 637–648.
2013
19.Wyszkowska J., Borowik A., Kucharski J., Baćmaga M., Tomkiek M., Boros-Lajszner E. 2013. The effect of organic fertilizers on the biochemical properties of soil contaminated with zinc. Plant Soil Environ. 59 (11): 500-504.
2012
18.Kucharski J., Wyszkowska J., Boros-Lajszner E., Baćmaga M., Tomkiel M. 2011. Reakcje drobnoustrojów glebowych na zanieczyszczenie cynkiem. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 567: 149-158.
17.Baćmaga M., Boros E., Kucharski J., Wyszkowska J. 2012. Enzymatic activity in soil contaminated with the Aurora 40 WG herbicyde. Environ. Protec. Eng. 38(1): 91-102.
2011
16.Boros E., Baćmaga M., Kucharski J., Wyszkowska J. 2011. The usefulness of organic substances and plant growth in neutralizing the effcts of zinc on the biochemical properties of soil. Fresenius Environmental Bulletin. 20(12): 3101-3109.
2010
15.Boros E., Baćmaga M., Wyszkowska J., Kucharski J. 2010. Wpływ zanieczyszczenia gleby niklem na liczebność drobnoustrojów glebowych. Nauka, Przyroda, Technologie, 4(6) # 71
14.Baćmaga M., Boros E., Wyszkowska J., Kucharski J. 2010. Oddziaływanie herbicydu Akord 180 OF na aktywność biologiczną gleby. Nauka, Przyroda, Technologie, 4(6) # 68
13.Kucharski J., Tomkiel M., Boros E., Wyszkowska J. 2010. The effect of soil contamination with diesel oil and petrol on the nitrification process. J. Elementol. 15(1):111-118.
2009
12.Kucharski J.,Wyrwał A., Boros E., Wyszkowska J. 2009. Nitrification process as an indicator of soil contamination with heavy metals. Ecological Chemistr and Engineering A. 16 (8):953-962,
11.Kucharski J., Boros E., Wyszkowska J.2009. Biochemical activity of nickel-contaminated soil. Polish J. of Environ. Stud. 18(6): 1037-1042
2008
10.Wyszkowska J., Kucharski J., Boros E. 2008. Mikrobiologiczne właściwości gleby zanieczyszczonej niklem, nawożonej celulozą i siarczanem amonu. Ekologia i Technika. 16(5): 242-247.
9.Wyszkowska J., Kucharski J., Borowik A. Boros E. 2008. Response of bacteria to soil contamination with heavy metals. J. Elementol. 13(3): 443-453
8.Wyszkowska J., Boros E., Kucharski J. 2008. Enzymatic activity of nickel contaminated soil. J. Elementol. 13(1): 139-151
2007
7.Wyszkowska J., Boros E., Kucharski J. 2007. Effect of interactions between nickel and other heavy metals on the soil microbiological properties. Plant Soil Environ.53(12):544-552.
6.Boros E., Wyszkowska J., Kucharski J. 2007. Wpływ niklu na wzrost drobnoustrojów na podłożach stałych. J. Elementol. 12(3): 167-180.
5.Wyszkowska J., Boros E., Kucharski J. 2007. The effect of nickel on the ammonification process in soil. Polish J. Natur. Sc. 22(3): 382 -394.
2006
4.Wyszkowska J., Boros E., Kucharski J. 2006. Effect of nickel on the proliferation of nitrogen-fixing bacteria. Polish J. Natur. Sc. 21(2): 595-603.
3.Wyszkowska J., Kucharski J., Boros E. 2006. Nitrification process in nickel-contaminated soil. Polish J. Natur. Sc. 20(1): 111-120.
2005
2.Wyszkowska J., Kucharski J., Boros E. 2005. Właściwości biochemiczne gleby zanieczyszczonej nikllem i innymi metalami ciężkimi. J. Elementol. 10(3): 585-596
1.Wyszkowska J., Kucharski J., Boros E. 2005. Effect of soil contamination with nickel on its enzymatic activity. Plant Soil Environmental, 51(12): 523-531
Komunikaty
2016
14.Boros-Lajszner E., Kucharski J., Wyszkowska J. 2016. Rola zeolitów w kształtowaniu biochemicznych właściwości gleby zanieczyszczonej niklem. 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Mikroorganizmy w ochronie środowiska i biotechnologii”. Kraków – Sieniawa,6-9.09.2016 r.: 54.
13.Wyszkowska J., Boros-Lajszner E., Lajszner W., Kucharski J. 2016. Role of copper compounds in shaping the enzymatic soil activity. XVI International Conference of Polish Society of Magnesium Science of the name of prof. Julian Aleksandrowicz “Open and latent deficiency of magnesium” and XIII International Symposium of the series Trace Elements in the Environment “Ecological and Analytical Problems”. Olsztyn, September 4-6, 2016: 161-162.
12.Wyszkowska J., Baćmaga M., Borowik A., Boros-Lajszner E., Kucharski J., Tomkiel M. Inhibitory effect ofzinc on soil enzymes. 2016. XVI International Conference of Polish Society of Magnesium Science of the name of prof. Julian Aleksandrowicz “Open and latent deficiency of magnesium” and XIII International Symposium of the series Trace Elements in the Environment “Ecological and Analytical Problems”. Olsztyn, September 4-6, 2016: 159-160.
2015
11.Boros-Lajszner E., Borowik A., Baćmaga M., Wyszkowska J. 2015. Oporność robnoustrojów, enzymów i roślin na zanieczyszczenie gleby cynkiem. Krajowa Platforma Glebowa. Warsztaty Naukowe „Instrumenty i metody przeciwdziałania degradacji gleb użytkowanych rolniczo” IUNG-PIB Puławy. 8-9.10.2015 r.
2012
10.Wyszkowska J., Kucharski J., Boros-Lajszner E. 2012. Zmiany aktywności enzymów glebowych pod wpływem działania cynku. 46 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy w ochronie zdrowia człowieka i środowiska". Bydgoszcz. 194-195.
2011
9.Baćmaga M., Wyszkowska J., Kucharski J., Tomkiel M., Boros-Lajszner E. 2011. Zmiany liczebności drobnoustrojów w glebie zanieczyszczonej herbicydem Fuego 500 SC. Mater. 45 Konf. "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 2011. 12.
8.Baćmaga M., Wyszkowska J., Kucharski J., Tomkiel M., Boros-Lajszner E. 2011. Aktywność dehydrogenaz, katalazy, i ureazy w glebie zanieczyszczonej herbicydami. Mater. 45 Konf. "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 2011. 11.
7.Kucharski J., Boros-Lajszner E., Wyszkowska J., Baćmaga M. Tomkiel M. 2011. Właściwości mikrobiologiczne i biochemiczne gleby zanieczyszczonej cynkiem. Mater. 45 Konf. "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 2011. 65.
6.Tomkiel M., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Boros-Lajszner E., 2011. Oddziaływanie herbicydu Aurora 40WG na aktywność fosfataz i arylosulfatazy w glebie. Mater. 45 Konf. "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 2011. 83-84.
5.Tomkiel M., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Boros-Lajszner E., 2011. Liczebnośc drobnoustrojów w glebie zanieczyszczonej herbicydem Successor T550SE. Mater. 45 Konf. "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 2011. 84.
2010
4.Baćmaga M., Boros E., Kucharski J., Wyszkowska J. 2010. Mikrobiologiczne i biochemiczne właściwości gleby zanieczyszczonej herbicydem Aurora 40 WG. Mater. 44 Ogólnopolskiej Konferencji "Mikroorganizmy w ochronie środowiska glebowego". UP Poznań: 13
3.Boros. E., Baćmaga M., Kucharski J., Wyszkowska J. 2010. Rola substancji organicznej w łagodzeniu skutków zanieczyszczenie gleby cynkiem. Mater. 44 Ogólnopolskiej Konferencji "Mikroorganizmy w ochronie środowiska glebowego". UP Poznań: 17.
2009
2.Kucharski J., Tomkiel M., Boros E., Wyszkowska J. 2009. Proces nitryfikacji w glebie zanieczyszczonej olejem napędowym i benzyna. Mater. III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej " Kształtowanie i ochrona środowiska - uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne".Olsztyn 23-25 czerwca 2009: 122.
1.Kucharski J., Wyrwał A., Boros E., Wyszkowska J. 2009. Proces nitryfikacji wskaźnikiem zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Azot w środowisku naturalnym, Streszczenia. Olsztyn 21-22 maja 2009: 46.