dr hab. Małgorzata Baćmaga

Ogółem 74
Oryginalne prace twórcze 44
Komunikaty 30
Oryginalne prace twórcze
2019
44.Baćmaga M., Wyszkowska J., Kucharski J. 2019. The biochemical activity of soil contaminated with fungicides. Journal of Environmental Science and Health, Part B. https://doi.org/10.1080/03601234.2018.1553908.
43.Baćmaga M., Wyszkowska J., Kucharski J. 2019. Biostimulation as a process aiding tebuconazole degradation in soil. Journal of Soils and Sediments. https://doi.org/10.1007/s11368-019-02325-3.
2018
42.Strachel R., Wyszkowska J., Baćmaga M. 2018. An evaluation of the effectiveness of sorbents in the remediation of soil contaminated with zinc. Water, Air & Soil Pollution, 229, 235.
41.Baćmaga M., Wyszkowska J., Kucharski J. 2018. The influence of chlorothalonil on the activity of soil microorganisms and enzymes. Ecotoxicology, 27, 1188–1202.
40.Baćmaga M., Wyszkowska J., Kucharski J., Kaczyński P. 2018. Changes in microbiological properties of soil during fungicide degradation. Soil Science Annual, 69(3), 169–176.
39.Tomkiel M., Bacmaga M., Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J. 2018. The sensitivity of soil enzymes, microorganisms and spring wheat to soil contamination with carfentrazone-ethyl. Journal of Environmental Science and Health Part B-Pesticides Food Contaminants And Agricultural Wastes. 53(2): 97-107.
2017
38.Strachel R., Wyszkowska J., Bacmaga M. 2017. Microbiome of soil contaminated with zinc. Journal of Elementology. 2017. 22 (3): 907-119
37.Strachel, R., Wyszkowska, J. Bacmaga M. 2017. The Role of compost in stabilizing the microbiological and biochemical properties of zinc-stressed soil . Water Air and Soil Pollution. 2017: 228 (349) : DOI: 10.1007/s11270-017-3539-6
36.Wyszkowska J., Boros-Lajszner E., Borowik A., Kucharski J., Baćmaga M., Tomkiel M. 2017. Changes in the microbiological and biochemical properties of soil contaminated with zinc. Journal of Elementology. 22(2): 437-451.
35.Baćmaga M., Wyszkowska J. Kucharski J. 2017. Bioaugmentation of soil contaminated with azoxystrobin. Water, Air & Soil Pollution. 228:19.
34.Strachel R., Wyszkowska J., Baćmaga M. 2017.The microbiological and enzymatic properties of soil subjected to zinc. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. 25(01): 13–22.
33.Strachel R., Wyszkowska J., Baćmaga M. 2017. The influence of nitrogen on the biological properties of soil. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 98:426–432.
32.Borowik, A., Wyszkowska, J., Kucharski, J., Baćmaga, M., Tomkiel, M. 2017. Response of microorganisms and enzymes to soil contamination with a mixture of terbuthylazine, mesotrione, and S-metolachlor. Environmental Science and Pollution Research. 24:1910-1925 IF 2,76, pkt 30).
26.2. Tomkiel M., Baćmaga M. Mikroorganizmy oraz enzymy wskaźnikiem zmian zachodzących w glebie pod wpływem herbicydów. 51. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Mikrobiologia środowiskowa szansą bezpiecznego życia i postępu biotechnologicznego”, Toruń – Ciechocinek 2017, 67.
2016
31.Baćmaga M., Wyszkowska J., Kucharski J. 2016. Biological activity of soil contaminated with the Falcon 460 EC fungicide. Ecotoxicology, 25(8): 1575–1587. DOI: 10.1007/s10646-016-1713-z IF 2,329 Opublikowana online 08 września 2016. 30 pkt. 31.10.2016 r.
30.Wyszkowska, J.,Tomkiel, M.,Bacmaga, M., Borowik, A.,Kucharski, J. 2016. Response of microorganisms and enzymes to soil contamination with a mixture of pethoxamid terbuthylazine. Environmental Earth Sciences. 75 Issue: 18 Article Number: 1285 DOI: 10.1007/s12665-016-6092-5.
29.Baćmaga M., Borowik A., Tomkiel M., Wyszkowska J. 2016. Herbicyde resistance of microorganisms. Polish Journal of Natural Science. 31(1): 59-74.
28.Kucharski, J., Tomkiel, M., Baćmaga, M., Borowik, A., Wyszkowska, J. 2016. Enzyme activity and microorganisms diversity in soil contaminated with the Boreal 58 WG herbicide. Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes. 51(7): 446-454.
27.Wyszkowska, J., Boros-Lajszner, E., Borowik, A., Bacmaga, M., Kucharski, J., Tomkiel, M. 2016. Implication of zinc excess on soil health. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART B-PESTICIDES FOOD CONTAMINANTS AND AGRICULTURAL WASTES. Volume: 51 Issue: 5 Pages: 261-270
2015
25.Baćmaga M., Kucharski J., Wyszkowska J., Tomkiel M., Borowik A. 2015. Response of actinomycetes, phosphatases and urease to soil contamination with herbicides. Ecological Chemistry and Engineering S. 22(2): 255-267).
24.Tomkiel, M., Baćmaga, M., Wyszkowska, J., Kucharski, J., Borowik, A. 2015. The effect of carfentrazone-ethyl on soil microorganisms and soil enzymes activity. Archives of Environmental Protection 41 (3): 3-10.
23.Baćmaga M., Kucharski J., Wyszkowska J. 2015. Microbial and enzymatic activity of soil contaminated with azoxystrobin. Environmental Monitoring and Assessment. 187(10), DOI: 10.1007/s10661-015-4827-5
22.Baćmaga M., Borowik A., Kucharski J., Tomkiel M., Wyszkowska J. 2015. Microbial and enzymatic activity of soil contaminated with a mixture of diflufenican + mesosulfuron-methyl + iodosulfuron-methyl-sodium. Environ Sci Pollut Res 22:643–656 DOI 10.1007/s11356-014-3395-5.
2014
21.Tomkiel M., Wyszkowska J., Kucharski J. Baćmaga M., Borowik A. 2014. Response of micoorganisms and enzymes to soil contamination with the herbicide Successor T 550 SE. Environment Protection Engineering. 40(4): 15-27.
20.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Boros-Lajszner E., Tomkiel M. 2014. Sensitivity of soil enzymes to excessive zinc concentrations. J. Elem. 19(3): 637–648.
19.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Tomkiel M. 2014. Pressure exerted by zinc on the nitrification process. J. Elem. 19(2): 327-338, DOI: 10.5601/jelem.2014.19.2.646.
18.Baćmaga M., Kucharski J., Wyszkowska J. Borowik A., Tomkiel M. 2014. Responses of microorganisms and enzymes to soil contamination. Environ. Earth SciDOI 10.1007/s12665-014-3134-8.
17.Baćmaga M., Wyszkowska J., Borowik A., Tomkiel M., Kucharski J. 2014. Response of fungi, glucosidase and arylosulfatase to soil contamination by Alister Grande 190 OD, Fuego 500 SC, and Lumax 537,5 SE herbicydes. Polish Journal of Environmental Studies. 23(1): 19-25.
2013
16.Baćmaga M, Kucharski J. Wyszkowska J., Tomkiel M. 2013. Biological properties of soil conaminated with Aurora 40WG herbicide. Polish Journal o Natural Science. 28(2): 163-174.
15.Wyszkowska J., Borowik A., Kucharski J., Baćmaga M., Tomkiek M., Boros-Lajszner E. 2013. The effect of organic fertilizers on the biochemical properties of soil contaminated with zinc. Plant Soil Environ. 59 (11): 500-504.
2012
14.Kucharski J., Wyszkowska J., Boros-Lajszner E., Baćmaga M., Tomkiel M. 2011. Reakcje drobnoustrojów glebowych na zanieczyszczenie cynkiem. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 567: 149-158.
13.Baćmaga M., Boros E., Kucharski J., Wyszkowska J. 2012. Enzymatic activity in soil contaminated with the Aurora 40 WG herbicyde. Environ. Protec. Eng. 38(1): 91-102.
2011
12.Boros E., Baćmaga M., Kucharski J., Wyszkowska J. 2011. The usefulness of organic substances and plant growth in neutralizing the effcts of zinc on the biochemical properties of soil. Fresenius Environmental Bulletin. 20(12): 3101-3109.
2010
11.Baćmaga M., Boros E., Wyszkowska J., Kucharski J. 2010. Oddziaływanie herbicydu Akord 180 OF na aktywność biologiczną gleby. Nauka, Przyroda, Technologie, 4(6) # 68
10.Boros E., Baćmaga M., Wyszkowska J., Kucharski J. 2010. Wpływ zanieczyszczenia gleby niklem na liczebność drobnoustrojów glebowych. Nauka, Przyroda, Technologie, 4(6) # 71
2009
9.Kucharski J., Baćmaga M., Wyszkowska J. 2009. Effect of soil contamination with herbicydes on the nitrification process. Ecologocal Chemistry and Engineering A. 16 (8):947-952,
8.Kucharski J., Baćmaga M. , Wyszkowska J. 2009. Aktywność enzymatyczna gleby zanieczyszczonej herbicydem Harpun 500 SC. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 540:
7.Kucharski J., Baćmaga M., Wyszkowska J. 2009. Dehydrogenase activity as an indicator of soil contamination with herbicydes. Ecological Chemistry and Engineering A., 16(3): 253-261.
6.Kucharski J., Baćmaga M., Wyszkowska J. 2009. Effect of herbicydes on the course of ammonification in soil. J. Elementol. 2009: 14(3): 477-487.
2007
5.Baćmaga M., Kucharski J., Wyszkowska J. 2007. Impact of crop protection chemicals on plants and animals. J. Elemenmtol. 12 (2): 135-148.
4.Baćmaga M., Kucharski J., Wyszkowska J. 2007. Wpływ środków ochrony roślin na aktywność mikrobiologiczną gleby. J. Elementol. 12(3): 225-239.
2006
3.Zaborowska M., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M. 2006. Wpływ cynku na rozwój drobnoustrojów w podłożach sztucznych. Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria. 49:525-537.
2.Baćmaga M., Kucharski J., Wyszkowska J., Zaborowska M. 2006. Liczebność drobnoustrojów w glebie zanieczyszczonej herbicydem Harpun 500 SC. Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria. 49:11-16.
1.Kucharski J., Wyszkowska J., Baćmaga M. 2006. Właściwości mikrobiologiczne gleby zanieczyszczonej herbicydem Faworyt 300 SL. Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria. 49:305-312.
Komunikaty
2018
30.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Tomkiel M. Właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby zanieczyszczonej herbicydem Lumax 537.5 SE. Krajowa Platforma Glebowa. Konferencja Naukowa pt. „Aktualny stan potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny”, Warszawa, 2018, 28
29.Baćmaga M., Wyszkowska J., Kucharski J. Różnorodność mikrobiologiczna gleby poddanej działaniu azoksystrobiny, chlorotalonilu i tebukonazolu. Konferencja Naukowa „Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski”, Puławy, 2018, 27
28.Tomkiel M., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Borowik A. Właściwości fizykochemiczne, biochemiczne i mikrobiologiczne gleby poddanej presji herbicydu Boreal 58 WG. Krajowa Platforma Glebowa. Konferencja Naukowa pt. „Aktualny stan potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny”, Warszawa, 2018, 54
27.Baćmaga M., Wyszkowska J., Kucharski J. Struktura bakterii w glebie zanieczyszczonej fungicydami. III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne pt. „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin 2018, 106.
26.Baćmaga M., Wyszkowska J., Borowik A., Tomkiel M., Kucharski J. Wpływ bentonitu i mączki bazaltowej na aktywność biochemiczną gleby poddanej presji fungicydów. Krajowa Platforma Glebowa. Konferencja Naukowa pt. „Aktualny stan potrzeby ochrony gleb zasobnych w węgiel organiczny”, Warszawa, 2018, 24.
2017
25.Baćmaga M. Oddziaływanie chlorotalonilu na mikroorganizmy i enzymy glebowe. 51. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Mikrobiologia środowiskowa szansą bezpiecznego życia i postępu biotechnologicznego”, Toruń – Ciechocinek 2017, 13.
2016
24.Baćmaga M., Wyszkowska J., Kucharski J. 2016. Bioaugumentacja gleby zanieczyszczonej azoksystrobiną. 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Mikroorganizmy w ochronie środowiska i biotechnologii”. Kraków – Sieniawa,6-9.09.2016 r.: 51.
23.Wyszkowska J., Baćmaga M., Borowik A., Boros-Lajszner E., Kucharski J., Tomkiel M. Inhibitory effect ofzinc on soil enzymes. 2016. XVI International Conference of Polish Society of Magnesium Science of the name of prof. Julian Aleksandrowicz “Open and latent deficiency of magnesium” and XIII International Symposium of the series Trace Elements in the Environment “Ecological and Analytical Problems”. Olsztyn, September 4-6, 2016: 159-160.
22.Strachel R., Wyszkowska J., Baćmaga M. 2016. Microbiome of soil contaminated with zinc. XVI International Conference of Polish Society of Magnesium Science of the name of prof. Julian Aleksandrowicz “Open and latent deficiency of magnesium” and XIII International Symposium of the series Trace Elements in the Environment “Ecological and Analytical Problems”. Olsztyn, September 4-6, 2016.
2015
21.Baćmaga M., Wyszkowska J., Kucharski J. 2015. Rola mikroorganizmów i enzymów w funkcjonowaniu gleby poddanej działaniu mieszaniny spiroksaminy, tebukonazolu i triadimenolu. Krajowa Platforma Glebowa. Warsztaty Naukowe „Instrumenty i metody przeciwdziałania degradacji gleb użytkowanych rolniczo” IUNG-PIB Puławy. 8-9.10.2015 r.
20.Boros-Lajszner E., Borowik A., Baćmaga M., Wyszkowska J. 2015. Oporność robnoustrojów, enzymów i roślin na zanieczyszczenie gleby cynkiem. Krajowa Platforma Glebowa. Warsztaty Naukowe „Instrumenty i metody przeciwdziałania degradacji gleb użytkowanych rolniczo” IUNG-PIB Puławy. 8-9.10.2015 r.
2014
19.Baćmaga M., Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J. 2014. Wpływ herbicydów na właściwości mikrobiologiczne i biochemiczne gleby. Konferencja naukowa „Ocena gleb użytkowanych rolniczo organizowana dla uczczenia 120 lat nauk gleboznawczych w Puławach”, Puławy, 26-27.06.2014 r.: 76.
2013
18.Borowik A., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Tomkiel M. 2013. Presja cynku na proces nitryfikacji. Materiały Konferencyjne (47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy - roślina - środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu"). Puławy-Lublin, 12-15 maja 2013: 87
17.Baćmaga M., Wyszkowska J.,Borowik A.,Tomkiel M., Kucharski J. 2013. Włąściwości mikrobiologiczne gleby zanieczyszczonej herbicydami (47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy - roślina - środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu"). Puławy-Lublin, 12-15 maja 2013: 76.
2012
16.Kucharski J., Wyszkowska J., Baćmaga M., Tomkiel M. 2012. Wpływ herbicydów nowej generacji na aktywność mikrobiologiczną gleby. 46 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Mikroorganizmy w ochronie zdrowia człowieka i środowiska". Bydgoszcz. 111-112.
2011
15.Kucharski J., Boros-Lajszner E., Wyszkowska J., Baćmaga M. Tomkiel M. 2011. Właściwości mikrobiologiczne i biochemiczne gleby zanieczyszczonej cynkiem. Mater. 45 Konf. "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 2011. 65.
14.Tomkiel M., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Boros-Lajszner E., 2011. Oddziaływanie herbicydu Aurora 40WG na aktywność fosfataz i arylosulfatazy w glebie. Mater. 45 Konf. "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 2011. 83-84.
13.Tomkiel M., Wyszkowska J., Kucharski J., Baćmaga M., Boros-Lajszner E., 2011. Liczebnośc drobnoustrojów w glebie zanieczyszczonej herbicydem Successor T550SE. Mater. 45 Konf. "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 2011. 84.
12.Baćmaga M., Wyszkowska J., Kucharski J., Tomkiel M., Boros-Lajszner E. 2011. Aktywność dehydrogenaz, katalazy, i ureazy w glebie zanieczyszczonej herbicydami. Mater. 45 Konf. "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 2011. 11.
11.Baćmaga M., Wyszkowska J., Kucharski J., Tomkiel M., Boros-Lajszner E. 2011. Zmiany liczebności drobnoustrojów w glebie zanieczyszczonej herbicydem Fuego 500 SC. Mater. 45 Konf. "Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych" Olsztyn 2011. 12.
2010
10.Baćmaga M., Boros E., Kucharski J., Wyszkowska J. 2010. Mikrobiologiczne i biochemiczne właściwości gleby zanieczyszczonej herbicydem Aurora 40 WG. Mater. 44 Ogólnopolskiej Konferencji "Mikroorganizmy w ochronie środowiska glebowego". UP Poznań: 13
9.Boros. E., Baćmaga M., Kucharski J., Wyszkowska J. 2010. Rola substancji organicznej w łagodzeniu skutków zanieczyszczenie gleby cynkiem. Mater. 44 Ogólnopolskiej Konferencji "Mikroorganizmy w ochronie środowiska glebowego". UP Poznań: 17.
2009
8.Kucharski J., Baćmaga M., Wyszkowska J. 2009. Aktywność enzymatyczna gleby zanieczyszczonej herbicydem Harpun 500 SC. Mater. III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej " Kształtowanie i ochrona środowiska - uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne".Olsztyn 23-25 czerwca 2009: 121.
7.Kucharski J., Baćmaga M. , Wyszkowska J. 2009. Wpływ herbicydów na przebieg amonifikacji w glebie. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Azot w środowisku naturalnym, Streszczenia. Olsztyn 21-22 maja 2009: 47.
2006
6.Kucharski J., Wyszkowska J., Zaborowska M., Baćmaga M. 2006. Aktywność biologiczna gleby zanieczyszczonej herbicydem Apyros 75 WG. Mat. 40 ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego "Aktywność drobnoustrojów w różnych środowiskach" Kraków-Arłamów 3-7.09.2006: 44-45.
5.Zaborowska M., Baćmaga M., Kucharski J., Wyszkowska J. 2006. Wpływ cynku na rozwój drobnoustrojów w podłożach sztucznych. Mat. 40 ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego "Aktywność drobnoustrojów w różnych środowiskach" Kraków-Arłamów 3-7.09.2006: 85-86.
4.Baćmaga M., Zaborowska M., Kucharski J., Wyszkowska J. 2006. Liczebność drobnoustrojów w glebie zanieczyszczonej herbicydem Harpun 500 SC. Mat. 40 ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego "Aktywność drobnoustrojów w różnych środowiskach" Kraków-Arłamów 3-7.09.2006: 3-4.
3.Baćmaga M., Kucharski J., Wyszkowska J. 2006. Aktywność enzymatyczna gleby zanieczyszczonej herbicydem Faworyt 300 SL. Mat. 40 ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego "Aktywność drobnoustrojów w różnych środowiskach" Kraków-Arłamów 3-7.09.2006: 2-3.
2005
2.Wyszkowska J., Kucharski J., Zaborowska M., Baćmaga M., 2005. Aktywność enzymów w glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi. Mat. 39 Konferencji Mikrobiologii Gleby. Kobyla Góra - Wrocław. 5-8 wrzesień 2005: 93-94.
1.Wyszkowska J., Kucharski J., Zaborowska M., Baćmaga M., 2005. Właściwości mikrobiologiczne gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi. Mat. 39 Konferencji Mikrobiologii Gleby. Kobyla Góra - Wrocław. 5-8 wrzesień 2005: 95-96.