Katedra Mikrobiologii
Adres:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Mikrobiologii
Plac Łódzki 3, 10-727 Olsztyn
tel. 895 233 553 lub 895 234 938
fax 895 233 998

Kierownik katedry:
prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska, prof. zw.
tel. 895 233 553
Pracownicy: telefon: e-mail:

1. prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska, prof. zw.

895 233 553 jadwiga.wyszkowska@uwm.edu.pl
2. prof. dr hab. dr h. c. Jan Kucharski, prof. zw. 895 234 938 jan.kucharski@uwm.edu.pl 
3. dr inż. Małgorzata Baćmaga 895 234 835 m.bacmaga@uwm.edu.pl
4. dr inż. Edyta Boros 895 234 835 edyta.boros@uwm.edu.pl
5. dr Agata Borowik 895 233 553 agata.borowik@uwm.edu.pl
6. dr inż. Magdalena Zaborowska 895 233 589 m.zaborowska@uwm.edu.pl
7. mgr inż. Monika Tomkiel 895 234 834 monika.tomkiel@uwm.edu.pl
8. dr inż. Karol Wieczorek 895 234 886 karol.wieczorek@uwm.edu.pl
9. Bożena Pichalska 895 234 834 bozenna.pichalska@uwm.edu.pl

 

Doktoranci: telefon: e-mail:
1. mgr inż. Aneta Lipińska 895 234 886 aneta.skudynowska@uwm.edu.pl
2. mgr inż. Grażyna Kaczyńska 895 234 886 grazyna.kaczynska@uwm.edu.pl
3. mgr inż. Rafał Strachel 895 233 589

rafalstrachel@gmail.com