Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii
Adres:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii
Plac Łódzki 3, 10-727 Olsztyn
tel. 89 523 48 34 
Kierownik katedry
prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska

Sekretariat
dr inż. Larysa Kowalczuk
Tel. 89 523 48 34 
e-mail: kgm@uwm.edu.pl

Profesorowie emerytowani      
prof. dr hab. dr h. c. Jan Kucharski  ORCID 89 523 39 98 jan.kucharski@uwm.edu.pl 
prof. dr hab. Bolesław Bieniek    89 523 38 79  
prof. dr hab. Janusz Gotkiewicz    89 523 38 79  
prof. dr hab. Henryk Piaścik    89 523 38 79  
       
Pracownicy badawczo-dydaktyczni      

prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska

ORCID 89 523 49 38 jadwiga.wyszkowska@uwm.edu.pl
prof. dr hab. inż. Andrzej Łachacz ORCID 89 523 38 69 andrzej.lachacz@uwm.edu.pl
dr hab. Małgorzata Baćmaga, prof. uczelni ORCID 89 523 44 39 m.bacmaga@uwm.edu.pl
dr hab. Agata Borowik, prof. uczelni ORCID 89 523 35 53 agata.borowik@uwm.edu.pl
dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek ORCID 89 523 48 28 arek.bieniek@uwm.edu.pl
dr hab. inż. Mirosław Orzechowski ORCID 89 523 48 46 miroslaw.orzechowski@uwm.edu.pl
dr hab. inż. Jan Pawluczuk ORCID 89 523 48 41 jan.pawluczuk@uwm.edu.pl

dr hab. inż. Sławomir Smólczyński

ORCID 89 523 38 79 slawomir.smolczynski@uwm.edu.pl
dr hab. Paweł Sowiński ORCID 89 523 48 32 pawel.sowinski@uwm.edu.pl
dr inż. Edyta Boros-Lajszner ORCID 89 523 48 35 edyta.boros@uwm.edu.pl
dr inż. Barbara Kalisz ORCID 89 523 48 20 barbara.kalisz@uwm.edu.pl
dr inż. Magdalena Zaborowska ORCID 89 523 35 89 m.zaborowska@uwm.edu.pl
       
Pracownicy inżynieryjno-techniczni      
dr inż. Larysa Kowalczuk   89 523 48 34 larysa.kowalczuk@uwm.edu.pl
dr inż. Aneta Lipińska ORCID 89 523 48 86 aneta.skudynowska@uwm.edu.pl
dr inż. Monika Tomkiel ORCID 89 523 48 86 monika.tomkiel@uwm.edu.pl
mgr inż. Beata Modrzewska   89 523 48 48 beata.poniewaz@uwm.edu.pl
mgr inż. Jadwiga Sienkiewicz
89 523 48 02 jadwiga.sienkiewicz@uwm.edu.pl