bulgaria
logo
Sekcja Lichenologiczna Polskiego Towarzystwa  Botanicznego

Katedra Mikologii UWM w Olsztynie

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM w Olsztynie

Nadleśnictwo WichrowoXXV Zjazd Lichenologów Polskich

Porosty w przestrzeni geograficznej, przyrodniczej i kulturowej

Lidzbark Warmiński/Medyny 5-9 września 2011r.

Sesja terenowa

Porosty Lasów Wichrowskich


    W dniach 5-9 września 2011 r. odbył się w Medynach koło Lidzbarka Warmińskiego XXV Zjazd Lichenologów Polskich „Porosty w przestrzeni geograficznej, przyrodniczej i kulturowej”. Było to drugie spotkanie lichenologów w regionie warmińsko-mazurskim. Pierwsze odbyło się w roku 2000, a jego gospodarzem był Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich. XXV Zjazd odbył się pod patronatem Sekcji Lichenologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego a jego organizatorami były Katedra Mikologii oraz Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody UWM w Olsztynie.
    W jubileuszowym Zjeździe wzięło udział 29 uczestników – członków i sympatyków sekcji, z kraju i z zagranicy. Podczas części konferencyjnej wygłoszono 12 referatów i doniesień oraz zaprezentowano 7 posterów o bardzo zróżnicowanej tematyce, odzwierciedlającej aktualne trendy w polskiej i światowej lichenologii. Wyjątkowo burzliwą dyskusję wywołały jednak zagadnienia ochrony porostów drzew przydrożnych oraz ich siedlisk jak również propozycje zmian w obowiązującym aktualnie rozporządzeniu o ochronie gatunkowej grzybów.
    Corocznym spotkaniom Lichenologów Polskich towarzyszą szczegółowe badania terenowe obszarów słabo poznanych pod względem lichenologicznym. Tegoroczna sesja terenowa została przeprowadzona na terenie Lasów Wichrowskich a jej współorganizatorem był gospodarz terenu – Nadleśnictwo Wichrowo. Badania terenowe przeprowadzono w trzech grupach badawczych, które podjęły się zadania zinwentaryzowania zasobów gatunkowych porostów najcenniejszych przyrodniczo obszarów Lasów Wichrowskich, proponowanych lub uznanych Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (SOOS) NATURA 2000 – „Kaszuny”, „Swajnie” i „Dolina Środkowej Łyny – Smolajny”. Mimo iż opracowywanie zebranych materiałów potrwa jeszcze kilka tygodni już wstępne obserwacje wykazały, iż biota porostów Lasów Wichrowskich jest wyjątkowo bogata i zróżnicowana.    
    Konferencji towarzyszyły warsztaty taksonomiczne w „polowej” pracowni mające na celu zapoznanie się z gatunkami rzadkimi, trudnymi do oznaczenia, słabo wyróżnianymi lub niedawno opisanymi oraz wspólne oznaczanie materiałów zebranych w terenie. Ta część Konferencji, adresowana przede wszystkim do młodszych adeptów lichenologii, jak zwykle okazała się zbyt krótka.

    Na zakończenie Zjazdu odbył się spływ kajakowy Łyną. Dobrych humorów i wesołej atmosfery nie popsuło uczestnikom nawet nagłe oberwanie chmury, które nie pozostawiło na nich przysłowiowej suchej nitki. Na zakończenie Zjazdu uzgodniono, iż w przyszłym roku Lichenolodzy Polscy spotkają się na Ziemi Lubuskiej.


grupa
fot. A. Adamski


strzalkaprojekt i wykonanie D. Kubiak