Katedra Mykologii

ul. M. Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn
tel./fax (089)5234295, e-mail: zakmikol@uwm.edu.plboletusrhizocarponbulgariausneacladonia
dr Dariusz Kubiak
adiunkt
darkub@uwm.edu.pl

Dariusz Kubiak

Stopień naukowy: doktor
Dziedzina:
nauki biologiczne
Dyscyplina:
biologia
Specjalność naukowa:
lichenologia, mykologia, botanika

Rozprawa doktorska: Porosty Olsztyna na tle antropogenicznych przekształceń środowiska. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii, 2004. Promotor: prof. dr hab. Maria Dynowska

Praca magisterska: Introdukowane gatunki drzewiaste i charakterystyka geobotaniczna ich stanowisk w rezerwacie "Las Warmiński" na Pojezierzu Olsztyńskim. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, 1996. Promotor: dr Piotr Stypiński.

Zainteresowania badawcze: Występowanie porostˇw w ekosystemach naturalnych i antropogenicznie przekształconych, udział i rola diagnostyczna porostˇw w zbiorowiskach leśnych, zagrożenie i ochrona porostˇw i grzybˇw wielkoowocnikowych Warmii i Mazur.

Liczba publikacji: oryginalne - 76, doniesienia i komunikaty - 25 (plik PDF)

Konferencje i zjazdy (udział czynny): 33 (plik PDF)

Promotor:  prace magisterskie - 11, prace licencjackie - 9 (plik PDF)


Prowadzone aktualnie przedmioty:

  • Grzyby jadalne i trujace - ćwiczenia, wykłady (biologia, ekspertyzy przyrodnicze, II║ - rok 2);
  • Monitoring mykologiczny - ćwiczenia, wykłady (biotechnologia, I║ inż. - rok 3);
  • Mykologia ogˇlna i medyczna - ćwiczenia (biologia I║, specj. biol. med. - rok 2)
  • Mykologia - ćwiczenia (biotechnologia, biotechnologia przemysłowa (II║ - rok 1)

Strona głˇwna


projekt i realizacja D. Kubiak