Katedra Mykologii

ul. M. Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn
tel./fax (089)5234295, e-mail: zakmikol@uwm.edu.plela_2elaela_3ela_4ela_5
dr Elżbieta Ejdys
adiunkt
elzbieta.ejdys@uwm.edu.pl


Stopień naukowy: doktor
Dziedzina:
nauki biologiczne
Dyscyplina:
biologia
Specjalność naukowa:
mykologia, mikrobiologia

Rozprawa doktorska: Analiza mikologiczna wybranych ontocenoz dzieci w wieku 6-15 lat; 2002, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii; Promotor: prof. dr hab. Maria Dynowska

Praca magisterska: Mezofilne bakterie heterotroficzne w wybranych jeziorach z rejonu Konina; 1990, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie.

Sekretarz Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego od 2007 r.

Zastępca Przewodniczącego Sekcji Mykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego od 2010 r.

Członek Senatu UWM w Olsztynie z ramienia grupy doktorów Wydziału Biologii kadencji 2008-2012

Zainteresowania badawcze są związane z profilaktyką przeciwgrzybiczą w środowisku szkolnym. Badania koncentrują się z jednej strony na wskazaniu grzybów zasiedlających różne ontocenozy dzieci zdrowych i czynników predysponujących do tych infekcji. Drugim nurtem badań jest ocena stanu sanitarnego i higieny budynków szkolnych w aspekcie mykologicznym i określenie możliwości narażenia organizmów dzieci na zachorowanie na grzybice, mykotoksykozy lub mykoalergozy.

.

Liczba publikacji:  oryginalne - 48, doniesienia i komunikaty - 21 (plik PDF)

Konferencje i zjazdy (udział czynny): 31 (plik PDF)

Promotor: prac magisterskich - 24, prac licencjackich - 19 (plik PDF)
Strona głównaprojekt i wykonanie D. Kubiak