Adres

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
OŚRODEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY
Laboratorium Diagnostyki Molekularnej

10-720 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 5
tel. (89) 524-52-83, tel./fax (89) 524-52-86»»»


stat4u