Wyposażenie laboratoriów technicznej kontroli budowli

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieBudynek Wydziału Nauk Technicznych przy ul. Heweliusza 4 w trakcie budowy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie rozpoczął realizację projektu pt. "Wyposażenie laboratoriów technicznej kontroli budowli". Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorczość, działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Projekt: Marcin Foss