prof. dr hab. Anna Zellma – kierownik

E-mail:anna.zellma@uwm.edu.pl
Telefon:600 747 470
Adres do korespondencji:
11-041 Olsztyn, ul. Kard. Hozjusza 15
Konsultacje:
Środa, t.1, godz. 13.30-15.30 (pok. 18)
Czwartek, t.2, godz. 13.30-15.30 (pok. 18)
Stanowisko:Profesor nadzwyczajny
Dyscyplina/specjalność naukowa:
Katechetyka, Pedagogika
Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
  • Dydaktyka religii 4
  • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie 2
  • Konwersatorium: Mobbing w szkole i pracy
  • Metody pracy z grupą
  • Organizacja czasu wolnego
  • Pedeutologia
  • Seminarium doktoranckie