prof. dr hab. Michał Wojciechowski - publikacje

VI. Recenzje
1. Jak rozumieć Ewangelie dzieciństwa? (Rec. z: Łach Jan: Ze studiów nad teologią Ewangelii dziecięctwa Jezusa. Studia z Biblistyki 1. Warszawa, ATK 1978). Więź 1979 nr 1, s. 78-81.
2. Nowy Testament Barclaya. (Rec. z tłum. pol., Warszawa 1978-). Więź 1980 nr 1, s. 110-111.
3. O teologii ciekawie. (Rec. z: Turnau Jan: Zdaniem laika. Biblioteka Więzi. Warszawa 1979). Chrześcijanin w Świecie 1980 nr 3, s. 52-56.
4. Człowiek według Biblii. (Rec. z: Filipiak Marian. Biblia o człowieku. Lublin, KUL 1979). Więź 1980 nr 4, s. 134-136.
5. Ewangelie: historia i teologia. (Rec. z: Kudasiewicz Józef. Ewangelie synoptyczne dzisiaj. Biblioteka Więzi 53. Warszawa 1986). Więź 1986 nr 10, s. 117-120.
6. Nowe grupy czy sekty? (omówienie dokumentu Stolicy Świętej). Przegląd Katolicki 1987 nr 14, s. 4-5.
7. Co przyniesie nowa encyklopedia? (Rec. z haseł religijnych Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN). Przegląd Katolicki 1988 nr 25, s. 5.
8. [wspólnie z Janem Wojnowskim pod łącznym pseudonimem Grzegorz Osiński] Co się u nas upowszechnia. (Rec. z: Encyklopedia Powszechna PWN. Suplement = t. 5. Warszawa 1988). Przegląd Katolicki 1989 nr 4, s. 3.
9. Apostoł – misjonarz. (Rec. z: Romaniuk Kazimierz. Św. Paweł - życie i dzieło. Katowice 1988, wyd. 2). Przegląd Katolicki 1989 nr 26. s. 6.
10. [z Janem Sochoniem] W rezerwacie pseudonauki. (Rec. z: Leksykon religio¬znawczy. Warszawa 1989). Przegląd Katolicki 1989 nr 28.
11. Uwaga, encyklopedia... (Rec. z: Rode Maksymilian, Mała encyklopedia teologiczna, t.1 A-L. Warszawa 1988). Przegląd Katolicki 1989 nr 47, s. 6.
12. Jaki jest nasz Kościół. (Omówienie tekstu roboczego na Synod Plenarny: Nauka o Kościele i o miejscu Matki Bożej w Kościele). Przegląd Katolicki 1990 nr 35, s. 2-3.
13. Biblia w Kościele polskim. (Omówienie tekstu roboczego na Synod Plenarny: Biblia – Sobór – życie). Przegląd Katolicki 1990 nr 37, s. 2.
14. O ekumenizmie. (Omówienie tekstu roboczego na Synod Plenarny: Kościół katolicki w Polsce na drodze ekumenizmu). Przegląd Katolicki 1990 nr 40, s. 2-3
15. Od teorii do gazety. (Omówienie tekstu roboczego na Synod Plenarny: Środki społecznego przekazu w służbie człowieka i Kościoła w Polsce). Przegląd Katolicki 1990 nr 45/46, s. 4-5.
16. (Rec. z: Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i w nauczaniu Jana Pawła II (1965-1989). Opr. Waldemar Chrostowski i Ryszard Rubinkiewicz. Warszawa, ATK 1990). Trzeźwymi bądźcie... 1991 nr 9/10, s. 36-37.
17. Dokument Synodu Plenarnego o świeckich. (Omówienie tekstu roboczego: Powołanie i posłannictwo wiernych świeckich w sytuacji Kościola w Polsce). Więź 1991 nr 7/8, s. 217-221.
18. Nowa encyklopedia. (Rec. z: Encyklopedia Popularna PWN. Warszawa 1991. Wyd. 21 popr. i uzup.). Przegląd Katolicki 1992 nr 5, s. 9.
19. Nasza encyklopedia. (Rec. z: Encyklopedia Popularna PWN. Warszawa 1991. Wyd. 21 popr. i uzup.). Najwyższy Czas! 1992 nr 18, s. 10.
20. [do użytku wydawnictwa PWN rec. 12 str. masz. i uwagi na szpaltach do ok. 500 haseł] (Rec. z: Encyklopedia Popularna PWN. Warszawa 1991, wyd. 21 popr. i uzup.).
21. (Rec. z: A Dictionary of Biblical Interpretation. Red. R.J. Coggins i J.L. Houlden. London - Philadelphia 1990). Collectanea Theologica 61: 1991 nr 3. s. 201-204.
22. (Rec. z: Wayne Meeks, The Moral World of the First Christians.  London 1987). Collectanea Theologica 61: 1991 nr 4, s. 204-205.
23. (Rec. z: David E. Aune. The New Testament in Its Literary Environment. Cambridge 1988). Collectanea Theologica 62: 1992 nr 1, s.  177-180.
24. (Rec. z: Martin Hengel. The Hellenization of Judea in the First Century after Christ. London-Philadelphia 1989). Collectanea Theologica 62: 1992 nr 1, s. 180-181.
25. (Rec. z: Arland J. Hultgren. New Testament Christology: A Critical Assessment and Annotated Bibliography. New York-Westport-London 1988). Collectanea Theologica 62: 1992 nr 1, s. 181-182.
26. (Rec. z: E. P. Sanders.  Jesus and Judaism. London 1985). Collectanea Theologica 62: 1992 nr 4, s. 183-186.
27. Recenzja wydawnicza nowej Encyklopedii Powszechnej PWN w 6 tomach, litery A-Z, ok. 650 str. masz., 1993-95.
28. (Rec. z: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich. Red. M. Rusecki. Lublin 1992): Teologia w szkole. Nowe Książki 1993 nr 3, s. 47-48.
29. (Rec. z Joseph A. Fitzmyer, An Introductory Bibliography for the Study of Scripture. Subsidia Biblica 3. wyd. 3. Roma 1990). Collectanea Theologica 53: 1993 nr 1, s. 201-202.
30. (Rec. z Marguerite Harl, Gilles Dorival, Olivier Munnich. La Bible grecque des Septante. Du judaisme hellénistique au christianisme ancien. Initiations au christianisme ancien. Paris 1988). Collectanea Theologica 53: 1993 nr 2, s. 205-207.
31. (Rec. z: Jan Flis, Konkordancja do Biblii Tysiąclecia. Warszawa 1991). Collectanea Theologica 53: 1993 nr 2, s. 207-208.
32. (Rec. z: J. Maxwell Miller, John H. Hayes, A History of Ancient Israel and Judah, London 1986). Ruch Biblijny i Liturgiczny 46: 1993 nr 1, s. 47-49.
33. Prawda istnieje! [Omówienie encykliki Veritatis Splendor]. Najwyższy Czas! 1993 nr 42, s. 10-11.
34. Papież poparł kapitalizm. (Rec. z: Richard John Neuhaus, Biznes i Ewangelia – wyzwanie dla chrześcijanina kapitalisty. Poznań 1993). Najwyższy Czas! 1994 nr 1, s. 10.
35. Prywatny przekład ekumeniczny. (Rec. z: Ewangelia według św. Marka. Przekład ekumeniczny, Warszawa 1993). Więź 1994 nr 1 s. 160-162.
36. Fałszerstwa niepobożne. [Omówienie czterech książek o Jezusie]. Życie Warszawy 1994 nr z 16.III.
37. Spór o konserwatystę. (Rec. z: Michael Novak. Liberalizm – sprzymierzeniec czy wróg Kościoła. Poznań 1993). Ład 1994 nr 20.
38. (Rec. z Richard A. Burridge, What are the Gospels? A Comparison with Graeco-Roman Biography, SNTS MS 70, Cambridge 1992). Collectanea Theologica 64: 1994 nr 1, s. 169-170.
39. Szczepionka przeciw bzdurze. (rec. z: O. Betz i R. Riesner, Jezus, Qumran i Watykan, Kraków 1994). Najwyższy Czas! 1994 nr 41, s. 10.
40. Piekło popiera postęp. (rec. z: C. S.  Lewis, Listy starego diabła do młodego, Warszawa 1993). Najwyższy Czas! 1994 nr 43, s. 6.
41. Historia nie tylko biblijna. (Rec. z: Starożytny Izrael, red. H. Shanks, Warszawa 1994). Życie Warszawy z 7 XII 1994, dodatek Exlibris s. 21.
42. Etyka nauki – państwowej. (Rec. z: Dobre obyczaje w nauce, Komitet Etyki w Nauce przy PAN, Warszawa 1994). Najwyższy Czas! 1995 nr 1, s. 11.
43. Po prostu katechizm. (Rec. z: Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1995). Najwyższy Czas! 1995 nr 14, s. 1, 3.
44. Wybierz życie! [Omówienie encykliki Evangelium vitae]. Najwyższy Czas! 1995 nr 17-18, s. 7.
45. Pismo tradycjonalistów. (Rec. Nova et Vetera, Poznań, 1994 nr 1). Teologia w Polsce nr 40 (1995), s. 4-5.
46. Encyklopedia rzeczywiście nowa. (Rec. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t.1, Warszawa 1995). Najwyższy Czas! 1995 nr 20, s. 10.
47. Jaki ekumenizm [omówienie encykliki Ut unum sint]. Najwyższy Czas! 1995 nr 24, s. 12.
48. (Rec. z R.J. Coggins, Introducing the Old Testament, Oxford 1990). Ruch Biblijny i Liturgiczny 48: 1995, nr 1, s. 72-74.
49. (Rec. z Oxford Bible Series, Oxford 1983-). Ruch Biblijny i Liturgiczny 48: 1995, nr 4, s. 299-300.
50. Biblia dla dzieci, czyli unikanie trudnych odpowiedzi. (Rec. Biblia dla dzieci, Warszawa 1995), Megaron. Kurier czytelniczy 1996 nr 4, s. ...
51. (Rec. z: S. Mason, Josephus and the New Testament, Peabody MA 1992). Collectanea Theologica 66: 1996, nr 1, s. 193-195.
52. (Rec. z: S. Brown, The Origins of Christianity, Oxford-New York 1984). Ruch Biblijny i Liturgiczny 49: 1996, nr 3, s. 207-209.
53. (Rec. z: G.N. Stanton, The Gospels and Jesus, Oxford-New York 1989). Ruch Biblijny i Liturgiczny 49: 1996, nr 3, s. 209-211.
54. (Rec. z: R. Morgan, Biblical Interpretation, Oxford-New York 1988). Ruch Biblijny i Liturgiczny 49: 1996, nr 3, s. 211-213.
55. Z bocznego toru. (Rec. z: D. Wilczak, Mucha za szybą, Warszawa 1997). Najwyższy Czas! 1997 nr 44, s. 10.
56. Śmietnik Zofii. (Rec. z: J. Gaarder, Vita brevis, Warszawa 1997). Rzeczpospolita z 5 I 1998, s. 25.
57. Recenzje materiałów do Wielkiej Encyklopedii PWN (w przygotowaniu), ok. 20 str. masz. (1998); litery A-B ok. 50 str. masz. (1999)
58. Poprawianie katechizmu. (Rec. z: Katechizm Kościoła katolickiego. Corrigenda, Pallottinum 1998), Najwyższy Czas! 1998 nr 51/52, s. 42-43.
59. Jubileuszowe wydanie Biblii. (Rec. z:  Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r., Warszawa 1999), Miejsca Święte 1999 nr 4, s. 66.
60. Nowa encyklopedia biblijna. (Rec. z: Encyklopedia biblijna, Warszawa 1999), Miejsca Święte 1999 nr 4, s. 66.
61. (Rec. z: Encykliki Leona XIII, Słupsk 1997). Studia Theologica Varsaviensia 37: 1999 nr 2, s. 207-208.
62. (Rec. z: Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1 i 3, red. M. Starowieyski, Kraków 2002), strona internetowa wydawnictwa WAM.
63. Błędy w encyklopediach, Teologia w Polsce 2003, nr 72, s. 20-22.
64. (Rec. z: Forum Teologiczne, nr 1, 2, 3). Studia Theologica Varsaviensia 41: 2003 nr 1, s. 221-224.
65. (Rec. z: Bibliografia Ojców Kościoła w Internecie. BIBP: Base d’information bibliographique en patristique), Teologia w Polsce 2003, z. 74, 28-29.
66. (Rec. z: Waldemar Chrostowski, Asyryjska diaspora Izraelitów i inne studia, Rozprawy i Studia Biblijne 10, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2003, ss. 500). Collectanea Theologica 73: 2003 nr 4, s. 216-217.
67. (Rec. z: Roman Tkacz SAC, Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2,1-3,22). Studium historyczno-egzegetyczne, Rozprawy i Studia Biblijne 11, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2003, ss. 452). Collectanea Theologica 73: 2003 nr 4, s. 219-222.
68. (Rec. z: Teologia polityczna. Rocznik filozoficzny, nr 1/ jesień 2003 – lato 2004: Sprawiedliwość, miłosierdzie, zdrada, Warszawa). Collectanea Theologica 73: 2003 nr 4, s. 222-225.
69. Fałszywy kod (rec. z: Dan Brown, Kod Leonarda da Vinci, Warszawa 2004, ss. 568). Więź 2004 nr 7, s. 138-140.
70. Komunizm jako religia (rec. z: Marcin Kula: Religiopodobny komunizm, Nomos, Kraków 2003, ss. 184). Więź 2004 nr 8-9, s. 137-139.

71. (Rec. z: E. Bińczyk, Socjologia wiedzy w Biblii, Kraków 2003). Collectanea Theologica 75(2005)1, s. 243-245.

72. (Rec. z: J. J. Pilch, Słownik kultury biblijnej, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2004). Collectanea Theologica 75(2005)1, s. 241-243.

73. (Rec. z: Słowo pojednania. Księga Pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Księdza Michała Czajkowskiego, red. Julian Warzecha, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2004). Więź 2005 nr 8-9, s. 139-142.

74. (Rec. z: K. Bardski, Pokarm i napój miłości. Symbolizm w ponaddosłownej interpretacji Biblii w tradycji Kościoła). Studia Theologica Varsaviensia

75. (Rec. z: M. Piela, Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003). Studia Theologica Varsaviensia 53(2005)1, s. 210-212.

76. (Rec. z: P. Briks, Koniec świata czy apokatastaza? Pozytywne aspekty koncepcji eschatologicznych w Biblii Hebrajskiej, Rozprawy i Studia Biblijne 17, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2004). Studia Theologica Varsaviensia 53(1005)1, s. 213-216.
77. (Rec. z A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1 – 13. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Nowy Komentarz Biblijny NT I/1, Częstochowa : Edycja Świętego Pawła 2005). Ateneum Kapłańskie 2005, z. 579, s. 407-408.

78. (Rec. z: A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1 – 13. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Nowy Komentarz Biblijny NT I/1, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2005). Collectanea Theologica 75: 2005 nr 3, 231-234.

79. (Rec. z: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2005, ss. 864). Collectanea Theologica 75: 2005 nr 4, s. 231-235.

80. (Rec. z: Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Warszawa, nr 1/2004, ss. 260; nr 2/2005, ss. 362). Collectanea Theologica 75: 2005 nr 4, s. 228-230.

81. Nowy Testament na nowo przełożony. Posłaniec Warmiński  2006 nr 10, s. 7.

82. (Rec. z: J. Bagrowicz, St. Jankowski, „Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8, 5). Studia z pedagogiki biblijnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005), Collectanea Theologica 77: 2007 nr 1, s. 218-220.

83. (Rec. z: Theologica Wratislaviensia, Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (Wrocław), t. 1 [2006]), Collectanea Theologica 77: 2007 nr 1, s. 229-231.

84. (Rec. z: A. Klęczar, Ezechiel Tragik i jego dramat Exagoge „Wyprowadzenie z Egiptu, Apokryfy Starego Testamentu 1, The Enigma Press, Kraków – Mogilany 2006), Collectanea Theologica 77: 2007 nr 1, s. 216-218.