•   

 

Mgr Magdalena Dymowska

 

magdalena.dymowska@uwm.edu.pl
 tel. 89 524 62 13


 

 Obszary badań: związane są z metodyką pracy socjalnej i metodyką pracy resocjalizacyjnej oraz przenikaniem się obu obszarów.

 

Wybrane publikacje: 

  1. Dymowska M., Sądowy kurator dla dorosłych jako osoba wspierająca skazanego i jego rodzinę, [w:] Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Chrostowska B., Kantowicz E., Kurkowski C., (red.), Wydawnictwo Edukacyjne “Akapit”, Toruń 2010.
  2. Dymowska M., Praca socjalna z osobami skazanymi, [w:] Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Kantowicz E., (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010.
  3. Dymowska M., Destygmatyzacja skazanych w refleksjach kuratora sądowego dla dorosłych,[w:] Resocjalizacja penitencjarna-aktualne wyzwania i rozwiązania, A. Krause, S. Przybyliński (red.), Naukowe Forum Pedagogów OSW tom 8, Wyd. Impuls, Kraków 2012.
  4. Dymowska M., Czym jestem zagrożona? Refleksje kuratora sądowego dla dorosłych,[w:] Zagrożone człowieczeństwo. Człowiek w realiach zagrożeń współczesności, Tom II, Kantowicz E., Orzechowska G., (red.), Wyd. Impuls, Kraków 2012.
  5. Dymowska M., O potrzebie działań antydyskryminacyjnych w pracy kuratora sądowego,[w:] Stereotypy w pracy opiekuńczo-wychowawczej, socjalnej i resocjalizacyjnej, Kantowicz E., Leszczyńska –Rejchert A., (red.), Wyd. Akapit, Toruń 2012.

 

Działalność społeczna:

  1. Społeczny kurator sądowy Sądu Rejonowego w Olsztynie wykonujący orzeczenia w sprawach karnych (od 2005r)
  2. Członkini olsztyńskiego Chóru Collegium Baccalarum (od 1996r alt)
  3. Członkini Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” w Olsztynie
  4. Członkini Towarzystwa Przyjaciół Szkół Społecznych 101 w Olsztynie

 

Zainteresowania:
Literatura biograficzna, podróże, muzyka.
 

 

w górę | w dół