dr Władysław Łuczak  

 

eluczak@uwm.edu.pl

tel. (89) 524 62 50

 

 

 

 

 


 


Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień patologii społecznych, szczególnie nowych uzależnień takich jak: pracoholizm, uzależnienie od telefonów komórkowych, gier, zakupów itp. Zagadnienia  te najczęściej rozpatruje w aspekcie uregulowań prawnych minimalizujących te zjawiska i ich skutki. Zainteresowaniami obejmują również prawne aspekty pomocy społecznej.

 

 

Publikacje:

  1. W. Łuczak : Zagrożenia wynikające z prawnego uregulowania procesu nauczania. w: Dilemata socialni pedagogiky v postmodernim sviĕtĕ pod red. M. Bargel, E. Janigová, E. Jarosz, Wyd. Instytut Mezioborových Studii, Brono 2012 s.609 –616,ISBN 978-80-87182-27-7.
  2. W. Łuczak :Uzależnienie od pracy sukcesem czy porażką? ,,Ekonomia i zarządzanie” Zeszyty Naukowy Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego nr 1/2011 s. 183-193, ISBN 1898-0058.
  3. Łuczak W. Przemoc w rodzinie jako źródło zachowań agresywnych młodzieży i dorosłych w. Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Profilaktyka reedukacja resocjalizacja. Pr. zbior pod red. Grażyny Miłkowskiej i Annny Napadło Zielona Góra 2010 s.63 ISBN 978-83-926395-0-3
  4. Łuczak W. Prawne możliwości wspomagania rodziny niewydolnej wychowawczo w. Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku. Pr. zbior pod red. Małgorzaty Ciczkowskiej- Giedziun i Ewy Kantowicz Toruń 2010. s.361 ISBN978-83-97163-71-4
  5. Łuczak W Prawne możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich w. Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na niwie pedagogiki resocjalizacyjnej w. Pr. zbior.pod red. Sławomira Przybylińskiego Katowice 2010. s ISBN 978-83-89067-53-1


Zainteresowania pozanaukowe: kolekcjonerstwo, renowacja przedmiotów antycznych oraz zwierzęta. 
 

w górę | w dół