Dr Magdalena Zmysłowska

 

zmyslo@poczta.fm

tel. (89) 524 62 11

 

 


Zainteresowania:
• system opieki zastępczej nad dziećmi w aspekcie krajowym i międzynarodowym
• profesjonalizm pedagogiczny
• profesjonalizacja pracy socjalnej oraz działalności opiekuńczo-wychowawczej
 

Publikacje:

  1. Zmysłowska Magdalena, (Nie)kochane dzieci w rodzinach zastępczych w: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, red. W. Muszyński, E. Sikora, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, ISBN 978-83-7611-074-5, s. 236-247, 
  2. Zmysłowska Magdalena, Dom dziecka placówką sprzyjającą czy zapobiegającą wykluczeniu społecznemu młodzieży?, w: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, M. Ciczkowska – Giedziun, E. Kantowicz (red.), Wyd. Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2010, ISBN 978-83-89163-71-4, s. 318 – 327,
  3. Zmysłowska Magdalena, Współczesność propozycji wychowawczych Janusza Korczaka w: „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”, nr 3, 2010, s. 29 – 40, ISSN 0552-2188,
  4. Zmysłowska Magdalena, Opieka nad dzieckiem w systemie pomocy społecznej w: Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, red. E. Kantowicz, Wyd. UWM, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-7299-664-0, s. 143 – 152,
  5. Zmysłowska Magdalena, Kontakty wychowawców domów dziecka z rodzicami wychowanków [w:] Dilemata sociálni pedagogiky v postmodernim světě, (ed.) M. Bargel, E. Janigová, E. Jarosz, Wyd. Institut Mezioborových Studií, Brno, 2012, s. 464-476, ISBN 978-80-87182-27-7.
     

Działalność społeczna:

  1. Wykład i zajęcia z wykorzystaniem muzyki zrealizowane na rzecz uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Braniewie 
  2. Członek zespołu roboczego opracowującego wojewódzki program na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach.
  3. Współpraca z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 Zainteresowania: literatura, turystyka, muzyka celtycka

 

 

 

 

 

w górę | w dół