dr Katarzyna Białobrzeska

 

             tel. (89) 524-62-34

 

 

 

 

 

 


Moje zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół kwestii społecznych, ubóstwa, bezrobocia i wykluczenia społecznego. Szczególnie bliskie są mi kwestie dotyczące dziecięcej biedy. Interesują mnie również problemy dotyczące osób starszych.

 

Publikacje:

  1. Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych. Red. Białobrzeska K, Kawula Stanisław, Toruń 2006.
  2. Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej. Red. Białobrzeska K, Kawula Stanisław, Toruń 2006.
  3. Katarzyna Białobrzeska, Dziecięca bieda- między marginalizacją a automarginalizacją, [W:] Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, M. Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz (red.), Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010, s.215-228.ISBN 978-83-89163-71-4.
  4. Białobrzeska K, Kurkowski C (red), Zagrożone człowieczeństwo. Zagrożenia w obszarze rodziny, dzieciństwa i okresu dorastania, tom I, Kraków 2012, Impuls,Nr ISBN książki: 978-83-7850-123-7 .
  5. Białobrzeska K, Komunikacja społeczna seniorów- szanse i zagrożenia, [w]: Mitręga A, Jagoszewska I, (red). : Komunikacja jako narzędzie (po)rozumienia we wspólnotach społecznych, s. 309-325, Toruń 2012, Adam Marszałek, ISBN 978-83-7780-523-7.
  6. Katarzyna Białobrzeska Ubóstwo [w:] Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej,red. Tadeusz Pilch, Tomasz Sosnowski,Warszawa 2013,s.365-381,ISBN 978-83-62-015-70-2,s.365-382.

Działalność społeczna:

  1. Od kilku lat prowadzę wykłady dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku na terenie naszego województwa.
  2. Jako ekspert współpracuję z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko–Mazurskiego FOSA- doradztwo,realizacja badań, ekspertyzy
  3. Jestem członkiem Zespołu do Spraw Monitoringu i Ewaluacji Strategii Polityki Społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku.
  4. Społecznie i z pasją jako wiceprezes zarządu prowadzę Społeczny Zespół Przedszkolno – Szkolny 101, pierwszą na Warmii i Mazurach niepubliczną placówkę oświatową, która działa od 1990 roku i przoduje w rankingach wyników nauczania w Polsce.

Zainteresowania: architektura wnętrz i krajobrazu, medycyna naturalna. 

 

w górę | w dół