Dr Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk

 

tel. (89) 524 62 58

 

 

 

  


Obszary badań dotyczą kwestii społecznych, m.in.: system oświaty w Polsce; polityka społeczna wobec biedy/ubóstwa, bezrobocia, bezdomności; mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.

 

Ważniejsze publikacje:

 1. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, Źródła i materiały, Część I, wydanie I, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.
 2. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Szkolnictwo publiczne i niepubliczne w Polsce, Źródła i materiały, Część II, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
 3. Mniejszości narodowe, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2004.
 4. Szkolnictwo mniejszości narodowych, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2004.
 5. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, Źródła i materiały, Część I, wydanie II rozszerzone i uzupełnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005.
 6. Kwestie bezdomności w województwie warmińsko-mazurskim, [w:] Szkice Humanistyczne, tom V, nr 1-2, Olsztyn 2005. O funkcjonowaniu trzech pojęć: żebracy (żebractwo), włóczędzy (włóczęgostwo), bezdomni (bezdomność), [w:] Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych, (red.) K. Białobrzeska, S. Kawula, Wydawnictwo "Akapit", Toruń 2006.
 7. System wsparcia i pomocy bezdomnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007.
 8. System wsparcia i pomocy bezdomnym w województwie warmińsko-mazurskim, [w:] Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty, (red.) G. Orzechowska, Wydawnictwo "Akapit", Toruń 2008.
 9. Wsparcie i pomoc udzielana osobom bezdomnym, [w:] Badania naukowe - 3 przegląd osiągnięć, (red.) E. Biesiadka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008. 
     

Działalność społeczna: 

 1. Pomoc osobom bezdomnym, m.in.: mieszkańcom "Domu Odzyskanych dla Życia Markot" w Marwałdzie/organizowanie akcji charytatywnych ze studentami pracy socjalnej UWM w Olsztynie; 
 2. Członek Rady Wydziału - Wydział Nauk Społecznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (2008r. - 2012r.); 
 3. Przewodnicząca - XL Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła Naukowe szkołą Twórczego działania" - Olsztyn 6-8 maja 2011r.
 4. Przewodnicząca - XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła Naukowe szkołą Twórczego działania" - Olsztyn 15 maja 2012r.

Zainteresowania naukowe: pedagogika społeczna, polityka społeczna, praca socjalna, prawo oświatowe, organizacja i zarządzanie
 

 

w górę | w dół