Katedra Planowania i Inżynierii PrzestrzennejAKTUALNOŚCI

WebGIS - praca z danymi przestrzennymi "w chmurze" i tworzenie aplikacji mapowych oraz geostatystyczne metody opracowywania map

27 stycznia 2017 r. w godz. 9.00-14.00

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15, sala 1

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY


REJESTRACJA


Międzynarodowa Konferencja Kół Naukowych Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Olsztyn, 28 kwietnia 2016 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA


International Conference of Students Scientific Associations on Geodesy and Land Management

Olsztyn, 28 April 2016

REGISTRATION FORM


NOWA SPECJALNOŚĆ ODPOWIADAJĄCA NA POTRZEBY RYNKU PRACY

Nabór: 2-16 lutego 2015 r. (3 - semestralne studia II stopnia)

Specjalność: Zarządzanie przestrzenią, po pierwszym semestrze - ŚCIEŻKA B

ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ LOKALNĄ realizowana przez KPIIP

KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJKatedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej


Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej została wprowadzona na podstawie Zarządzenia Nr 11 Rektora Uniwersytetu Warmińsko - Mazur-skiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziale Nauk Technicznych, zgodnie z którym Katedra Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego zmienia nazwę na Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej. Historia Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej nierozerwalnie wiąże się z historią Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, a tym samym także z historią Uniwersytetu Warmńsko-Mazurskiego w Olsztynie