SMKN 2019

XXIV Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ oraz VII International Session of Young Scientific Staff
„Żywność – wczoraj, dziś i na zdrowe jutro”
Title
Przejdź do treści
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Olsztyński
serdecznie zaprasza na
XXIV Sesję Naukową
Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ
oraz
VII International Session of Young Scientific Staff
„Żywność – wczoraj, dziś
i na zdrowe jutro”

1. Miejsce obrad:
„Hotel Park”, al. Warszawska 119, 10-701 Olsztyn

2. O Konferencji Naukowej:
XXIV Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ oraz VII International Session of Young Scientific Staff są kontynuacją corocznych spotkań, których celem jest umożliwienie prezentacji dorobku naukowego doktorantów i młodych pracowników nauki oraz wymiana doświadczeń i poglądów w gronie młodej i doświadczonej kadry naukowej. Mamy nadzieję, że tegoroczna Sesja przyczyni się również do dalszej integracji środowiska związanego z szeroko rozumianą nauką o żywności.
Prezentowane prace naukowe będą dotyczyły przetwarzania żywności, udoskonalania procesów technologicznych, dodatków do żywności, analizy żywności, kształtowania jakości nowych produktów spożywczych oraz towaroznawstwa.
W ramach sesji będą prezentowane doniesienia ustne oraz postery. Wzorem lat poprzednich autorami doniesień winni być młodzi pracownicy nauki.

3. Tematy wiodące:
•   Żywność regionalna i tradycyjna
•   Innowacje w technologii żywności
•   Higiena produkcji żywności
•   Związki bioaktywne w żywności
•   Jakość i autentyczność żywności
•   Żywienie człowieka i zachowania konsumentów


„XXIV Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej i VII International Session of Young Scientific Staff,  23-24 maja 2019"  -
zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Komitet Organizacyjny
XXIV Sesji Naukowej Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ oraz VII International Session of Young Scientific Staff
Dr inż. Lucyna Kłębukowska
Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności
Wydział Nauki o Żywności
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
pl. Cieszyński 1/220
10-726 Olsztyn
e-mail: smkn_2019@go2.pl
selek@go2.pl
Wróć do spisu treści